Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 22740-2020

16/01/2020    S11

Magyarország-Békéscsaba: Folyadékszivattyú-javítási és karbantartási szolgáltatások

2020/S 011-022740

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Alföldvíz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK00844
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lantos Zsolt
E-mail: titkarsag@alfoldviz.hu
Telefon: +36 66523207
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.alfoldviz.hu
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2019/IV. negyedévi tájékoztató a "Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére"

II.1.2)Fő CPV-kód
50511100 Folyadékszivattyú-javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére – tárgyú eljárás 2019/IV. negyedévi tájékoztatója

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 24 525 016.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50500000 Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50511000 Szivattyújavítási és -karbantartási szolgáltatások
50511100 Folyadékszivattyú-javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 5630 Békés, Táncsics u. 33.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2019/IV. negyedévében (1.10.2019–31.12.2019) megrendelt mennyiség 8 egyedi megrendelés során:

Komplett szivattyú: 223 db

Egyéb részegységek: 25 db

Összérték: 24 525 016 Ft

A negyedéves tájékoztatóval érintett, megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás ismertetése:

Keretmegállapodás az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére.

Az egyes keretmegállapodás alapján kibocsátásra kerülő megrendelők alapján a nyertes ajánlattevő által elvégzendő felújítási, illetve javítási feladatok:

a) komplett villamos szennyvíz szivattyú felújítás

1. állórész tekercselés

2. forgórész új tengely beépítés

3. kopó alkatrészek cseréje (csúszógyűrűs tömítés, szimmering, „O” gyűrű garnitúra, csapágy, kopógyűrű)

4. fogyóanyag (olaj, zsír)

5. főalkatrész csere (járókerék, járókerék ház, olajház, 15 fm kábel)

6. hibafelvételezés

b) részleges villamos szennyvíz szivattyúfelújítás, javítás

A villamos szennyvíz szivattyú felújítás, javítás során az a)/1-6. pontok valamely része(i) nem kerül(nek) megrendelésre.

c) szivattyú állórész felújítás

A komplett villamos szennyvíz szivattyú állórész felújítás, javítás az a)/1. pont szerint.

d) szállítás

Ajánlatkérő telephelye (Szervizüzem telephelye: 5630 Békés, Táncsics u. 33.) és a nyertes ajánlattevő szerviz műhelye között. (A javítás minden esetben a nyertes ajánlattevő műhelyében történik, helyszíni (szivattyú beépítési helyen) javítási igény nincs. A szivattyúk átadás-átvételi helye: 5630 Békés, Táncsics u. 33.)

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (10) bekezdés alapján előírja, hogy jelen eljárás szerinti szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés alapján biztosítandó, alábbi, alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el:

A II.2.4) a) / 1. és 6. pont szerinti szolgáltatás;

A II.2.4) c) pont szerinti szolgáltatás.

A felsorolt feladatokra vonatkozó, Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti (előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény) alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

A keretmegállapodással érintett állomány:

Flygt szivattyúk (MT és HT kivitelek) és keverők: 20 db + 20 % db

Kontroll szivattyúk (AKC, KC, KM, K kivitelek): 15 db + 20 % db

ABS szivattyúk és keverők: 25 db + 20 % db

Hidrostal szivattyúk: 30 db + 20 % db

Grundfos szivattyúk: 20 db + 20 % db

Házi átemelő szivattyúk: 400 db + 20 % db

Állórész tekercselés, vegyes méret 200 db + 20 % db

A Keretmegállapodás alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra, illetve ajánlatkérő – adott esetben – konzultációt kezdeményez (VI.3)/25. pont). A Keretmegállapodás a megkötésétől a jelen felhívás II.2.7) pontjában előírt időtartamra (60 hónap) jön létre, illetve addig, amíg a megrendelések ki nem merítik az ajánlatkérő rendelkezésére álló – nettó 300 000 000 Ft (azaz nettó háromszázmillió forint) – anyagi fedezetet.

Ütemezés:

A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő konkrét megrendelésétől számolva – igazolt alkatrész hiányt leszámítva – 14 munkanapon belül köteles a javítást/felújítást befejezni.

A nyertes ajánlattevő a szivattyú állórész javítás/felújítás esetén (alkalmanként 1 – 15 db berendezés) a megrendeléstől számított 10 munkanapon belül köteles teljesíteni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Éves karbantartási utasítás készítése / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Flygt CP3085/252 ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Flygt CP3201/630 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: Kontroll KC 20.432 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: Kontroll AKC 21.430 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: Kontroll KC 41.430 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: Kontroll AKC 66.450 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: ABS AS 0630.186-S13/4 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: ABS AS 0840.118-S12/2EX ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: ABS AS 0840.142-S26/2EX ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Hidrostal A2QE2-MM3-A01-10 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: Hidrostal COCQ- MH10D-CNYS2-GSEQ-N1B1-10 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: Hidrostal BOBQ-E1-BNBA2-GSEQ-NWA2-10 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: Hidrostal D080-SO1R-DNXB2-MSEQ1+NAB1-20 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: Hidrostal F10A-SS1+FN3Z8-MSEA+Y1B1-10 ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Grundfos SEV 80.80.15.4.50.D ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Grundfos SLV 65.65.09.2.50B ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Grundfos SVO 24BH1D501P ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Flygt SR4610.420 ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: Flygt B2052.170 ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: ABS RW 13-6 EC ajánlati ára / Súlyszám: 3
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Ajánlati ár (1 db nevezett berendezésen, egyszeri, műszaki leírásban részletezett tevékenység elvégzésének ellenértéke - nettó Ft/db)

2. Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) súlyszám: 20

3. Szállítási díj (nettó Ft/alkalom) súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 193-347719
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Megállapodás az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Elektro-Generál Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Balmazújvárosi út 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: info@elektro-general.hu
Telefon: +36 52533740
Fax: +36 52426027
Internetcím: http://elektro-general.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 300 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 24 525 016.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A jelen, 2019/IV. negyedévi tájékoztatót, a megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kötött keretmegállapodás alapján teszi közzé az Ajánlatkérő. Az érintett tevékenységek megrendelése a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, Megrendelő általi közvetlen, egyedi megrendelésekkel történt. Tekintettel arra, hogy a keretmegállapodáson kívül egyedi szerződések nem készültek, így az V.2.1) pontban az adott negyedév első megrendelésének dátuma szerepel.

Nyertes ajánlattevő:

Elektro-Generál Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

Cégjegyzékszám: 09-09-008674

Adószám: 12807969-2-09

Képviseli: Cifrák Lajos ügyvezető

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/01/2020