Szolgáltatások - 227623-2019

16/05/2019    S94    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2019/S 094-227623

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mohácsi Duna-híd és csatlakozó utak tervezése

Hivatkozási szám: EKR000957522018
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Mohácsi Duna-híd és csatlakozó, az M6 autópálya és 51. sz. főút közötti úthálózata tanulmány, engedélyezési és kiviteli tervének készítése, az építési engedély, valamint a szükséges további engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 972 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Mohácsi Duna-híd engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:

Dunán történő átkelés kapcsán új közúti híd és a hozzá csatlakozó úthálózat tanulmánytervi, engedélyezési és kisajátítási terv elkészítése, a megvalósításhoz szükséges engedélyek (pl. építési, vízjogi, stb.) megszerzésével, valamint a kiviteli tervek esetleges elkészítésével. A mohácsi Duna-híd mederhíd tervezett támaszköze: 240 m.

A tervezési szakasz: M6 autópálya és az 51.sz. főút közötti szakasz.

A tervezendő főút hossza megközelítőleg 27 km.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.1. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (max 36 hó) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: AF III.1.3) M/2.2. pontja szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. meghatározott területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban megadva (max 36 hó) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása:

Az új híd, valamint a csatlakozó útszakaszok funkcionálisan együtt biztosítják az állami úthálózat átvezetését és kapcsolatát. Ezen felül az egyes tervfázisok szorosan egymásra épülnek. A fentiek értelmében az elkészítendő tervezési munkarészek elválaszthatatlan egységet képeznek.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 234-534943
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mohácsi Duna-híd és csatlakozó utak tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Fax: +36 17901178
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 986 980 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 972 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felelős tervezői tevékenység

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft

Székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7–13.

Adószáma: 10554885-2-43

Ajánlattevő neve: Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zártkörű Részvénytársaság

Székhelye: 1119 Budapest, Thán Károly utca 3–5.

Adószám: 12245136-2-43

Közös ajánlattevő neve: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Adószáma: 12108129-2-43

Közös ajánlattevő neve: MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1115 Budapest, Sárbogárdi út 16.

Adószám: 12017560-2-43.

Ajánlattevő neve: Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.

Adószám: 11901486-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/05/2019