Supplies - 228196-2020

Display compact view

15/05/2020    S95

Slovakia-Bratislava: Military vehicles and associated parts

2020/S 095-228196

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava-mestská časť Nové Mesto, For the attention of: Ing. Jozef Enderla, Bratislava-mestská časť Nové Mesto 832 47, Slovakia. Telephone: +421 960317694. E-mail: jozef.enderla@mod.gov.sk

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 5.6.2019, 2019/S 107-262150)

Object:
CPV:35400000 Military vehicles and associated parts

Military vehicles and associated parts

Incomplete procedure
The awarding procedure has been declared unsuccessful

Other additional information

Žiadna zmluva nebola uzatvorená.

Na základe Konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy č. 9876-6000/2019-OD/11 vo veci vykonávania dohľadu nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, SLOVENSKO (ďalej len kontrolovaný) ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) vo verejnej súťaži na predmet nadlimitnej zákazky Nákup VTV 4x4 vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 112/2019 zn. 14050-MSS a v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 27. októbra 2016 pod značkou 2019/S 107-262150 oznamuje, že Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní o " zrušení použitého spôsobu postupu zadávania zákazky".

§ 57 ods. 1 písm. d) - jeho zrušenie nariadil úrad