Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 228213-2018

29/05/2018    S100

Magyarország-Budapest: Édességek

2018/S 100-228213

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosító szám: AK05989
Postai cím: Karolina út 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Drexler Donát főigazgató
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Telefon: +36 13724212
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovsz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ostyaszeletek beszerzése

Hivatkozási szám: 31/OVSZ/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
15842300 Édességek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés ostyaszeletek beszerzésére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 49 820 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15842300 Édességek
79921000 Csomagolási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

A többi teljesítési hely terjedelmi korlátok miatt a dokumentációban kerül részletezésre.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

940 000 db legalább 25, legfeljebb 50 grammos, bármilyen ízesítésű krémmel töltött, ropogós ostyaszelet, amelyben 100 g termékre vetítve az:

Energia: min 500 kcal.

Zsír: max: 35 g.

Telített zsír: max: 20 g.

Szénhidrát: min: 50 g.

Cukor: max: 45 g.

Az ostyaszeletek szavatossági ideje a kiszállítástól számított minimum 6 hónap. A termék nem tartalmazhat hidrogénezett vagy részben hidrogénezett növényi zsiradékot annak kiemelten hátrányos egészségügyi hatása miatt.

Minden egyes ostyaszeletet önálló (egyenkénti) csomagolással kell ellátni, melyen fel kell tüntetni az összetételt, a gyártási időt és a lejárat idejét. Az egységcsomagolást olyan csomagolóanyaggal kell végezni, amely a szavatossági időn belül a termék frissességét biztosítani képes.

A megajánlott ostyaszeleteknek meg kell felelnie a Magyar Élelmiszerkönyvben, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II.26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletben foglalt előírásoknak,

Az egyesével csomagolt ostyaszeleteket gyűjtőcsomagolásba kell helyezni, melynek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az áru épségét a szállítás és a megengedett tárolási idő alatt megóvja. Ennek érdekében, amennyiben az egy telephelyre leszállított mennyiség minimum 1 raklap az árut a raklapot körbefóliázva kell a tárolási helyére behelyezni. A telephelyre történő szállításnál a minimum egy raklapot meghaladó mennyiségnél emelőhátfalas gépjárművel történő szállítás javasolt a könnyebb lerakodás és árumozgatás érdekében.

Az ostyaszeletet tartalmazó egyedi csomagolóanyag nem lehet átlátszó, és a termék jogszabályok által meghatározott, a csomagoláson kötelezően feltüntetendő jellemzőit, adatait a csomagolópapíron gyári nyomtatással kell feltüntetni, nem fogadható el, ha öntapadós címkével vagy egyéb más módon tüntetik fel a termékek jellemzőit, adatait.

Az ostyaszeleteket tartalmazó egyedi csomagolóanyagnak tartalmaznia kell az áru.

— azonosításra alkalmas megnevezését, amelyet védjegy vagy fantázianév nem helyettesíthet,

— minőségmegőrzésének várható időtartamát,

— összetételt,

— gyártási időt.

Az egyedi vagy a gyűjtőcsomagolásnak tartalmaznia kell az áru:

— nettó tömegét,

— gyártójának vagy forgalmazójának nevét és címét azonosításra alkalmas módon.

Az egységcsomagban nem lehet több mint egy darab termék.

Termékleírás: összetevők (amelyből pontosan megállapítható a pontozás során értékelt összetevők százalékos aránya), nettó tömeg, csomagolóanyag, gyűjtőkarton mérete, gyűjtőkiszerelés, gyártó megnevezése, szavatossági idő, az ajánlattétel időpontjában érvényes forgalomba hozatali engedély.

Ajánlatkérő vételi jog alapján a szerződés lehívási hatálya alatt (szerződéskötést követő 24 hónap) a felhasználás függvényében jogosult a teljes mennyiség lehívása után a teljes mennyiség maximum 30 %-át megrendelni.

Tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) - (4) bekezdésében foglalt előírásokra, amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ajánlatkérő az előzőekben felsoroltak helyett azzal egyenértékűt is elfogad.

A megajánlásra kerülő ellenszolgáltatási összegnek tartalmaznia kell a szállítás költségét is.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 szelet nettó tömege (gramm/szelet) min. 25, max. 50 gramm / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Energiatartalom (kcal/100 gramm) min. 500 kcal/100 gramm, max. 600 kcal/100 gramm / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő vételi jog alapján a szerződés lehívási hatálya alatt (szerződéskötést követő 24 hónap) a felhasználás függvényében jogosult a teljes mennyiség lehívása után a teljes mennyiség maximum 30 %-át megrendelni.

Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt (a szerződéskötést követő 24 hónap), annak időbeli lejártát megelőzően. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron (egységár) kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 221-458715
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi szerződés ostyaszeletek beszerzésére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: I.D.C Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Leshegy u. 3.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: idc@idchungaria.hu
Telefon: +36 24525534
Fax: +36 24525530
Internetcím: http://www.idchungaria.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49 820 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok

Nyertes ajánlattevő: I.D.C Hungária Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 3. Adószám: 11957078-2-13.

További ajánlattevők:

AG Foods Hungary Kft. 1033 Budapest, Szőlőkert u. 4. Adószám: 11696728-2-41.

Robert Aradi Kft. 4002 Debrecen, Babarózsa u. 20. adószám: 13413165-2-09.

Immofix Kft 1037 Budapest, Táborhegyi út 16. adószám:13528393-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/05/2018