Supplies - 228971-2019

17/05/2019    S95

Lithuania-Gargždai: Storage containers

2019/S 095-228971

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
National registration number: 188773688
Postal address: Klaipėdos g. 2
Town: Gargždai
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-96130
Country: Lithuania
Contact person: Egidijus Gedrimas
E-mail: egidijus.gedrimas@klaipedos-r.lt
Telephone: +370 46452332
Fax: +370 46472005
Internet address(es):
Main address: https://www.klaipedos-r.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6687
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=458020
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=458020&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Klaipėdos rajono savivaldybės Lėbartų kapinėms kolumbariumų pirkimo, montavimo ir pamatų įrengimo darbai (pakartotinai)

II.1.2)Main CPV code
44613400 Storage containers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Klaipėdos rajono savivaldybės Lėbartų kapinėms kolumbariumų pirkimas (prekės) su montavimu ir pamatų įrengimu (darbai) (toliau kartu –prekės):

1) vienpusis 6 kriptų kolumbariumas – 7 vnt.;

2) dvipusis 18 kriptų kolumbariumas – 4 vnt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Klaipėdos rajono savivivaldybės Dauparų-Kvietinių seniūnijos Lėbartų kaimo kapinės.

II.2.4)Description of the procurement:

Klaipėdos rajono savivaldybės Lėbartų kapinėms kolumbariumų pirkimas (prekės) su montavimu ir pamatų įrengimu (darbai) (toliau kartu –prekės):

1) vienpusis 6 kriptų kolumbariumas – 7 vnt.;

2) dvipusis 18 kriptų kolumbariumas – 4 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1) šiame pirkime naudojamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD);

2) deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą EBVPD turi pateikti:

— pasiūlymą pateikęs tiekėjas,

— kiekvienas tiekėjų grupės partneris atskirai savo EBVPD, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė,

— kiekvienas subtiekėjas / subteikėjas/subrangovas ar kitas pasitelkiamas ūkio subjektas;

3) jei tiekėjas ketina įdarbinti ekspertą (fizinį asmenį), tai ekspertas (fizinis asmuo) neturi užpildyti atskiro EBVPD;

4) aktualius dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį PO nustatytiems kvalifikacijos ir (arba) kokybės vadybos sistemos bei (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jei tikrinama) reikalavimams privalės pateikti tik tas dalyvis, kurio pasiūlymas bus įvertintas kaip ekonomiškai naudingiausias (toliau – preliminarus laimėtojas);

5) ketinimų protokolus (ar kitokius susitarimus) su pasiūlyme nurodytais subtiekėjais / subteikėjais / subrangovais turės pateikti taip pat tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs preliminarus laimėtojas;

6) EBVPD forma pateikiama adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ EBVPD pildymo rekomendacijos pateikiamos: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) sutartis sudaroma 5 mėn., jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Sutartis negalės būti pratęsta. Tiekėjas prekes privalo pristatyti, iškrauti ir sumontuoti per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas negalės būti pratęstas. Į šį laikotarpį neįskaičiuojamas pristatytų prekių perdavimas pirkėjui.

Išankstinis apmokėjimas ir tarpinis mokėjimas tiekėjui neatliekamas;

2) galutinis atsiskaitymas už kokybiškas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias prekes pirkėjo atliekamas tiekėjui per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos;

3) sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. nuo nurodytos pradinės sutarties vertės. Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija, draudimo bendrovės laidavimo raštas ar kredito unijos garantija).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/06/2019
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/09/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/06/2019
Local time: 08:45
Place:

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, 318 kab.

Information about authorised persons and opening procedure:

1) tiekėjai susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo procedūroje nedalyvauja;

2) susipažinimo su pasiūlymais atplėšimo posėdyje turi teisę dalyvauti viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai, perkančiosios organizacijos ar jos įgaliotojo subjekto pakviesti ekspertai;

3) į vokų plėšimo (susipažinimo su pasiūlymais) posėdį stebėtojai nebus kviečiami.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt Pasiūlymai, pateikti ne nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymai, pateikti popierinėje laikmenoje vokuose, bus grąžinami neatplėšti tiekėjams ar grąžinami registruotu laišku ir nebus vertinami, išskyrus pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (kai jo reikalaujama);

2) pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt);

3) pirkimui skirtų lėšų suma – 50 000,00 EUR su PVM (41 322,31 EUR be PVM, jei skaičiuoti be 21 proc. PVM). Bet kuri kita tiekėjo pasiūlyta kaina bus laikoma per didele ir nepriimtina.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Postal address: H. Manto g. 26
Town: Klaipėda
Postal code: LT-92131
Country: Lithuania
E-mail: klaipedos.apygardos@teismas.lt
Internet address: http://www.klat.lt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/05/2019