Árubeszerzések - 229446-2017

16/06/2017    S114

Magyarország-Kaposvár: Alacsony padlójú buszok

2017/S 114-229446

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kapos Holding Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK21755
Postai cím: Áchim A. utca 2.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Ágnes
E-mail: kozbeszerzes@kkh.hu
Telefon: +36 82527710
Fax: +36 82527718
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposholding.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposholding.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvári Közlekedési Zrt.
Postai cím: Áchim András u. 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király István
E-mail: titkarsag@kkzrt.hu
Telefon: +36 82411850
Fax: +36 82411850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposbusz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposbusz.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi autóbuszok beszerzése, üzembe helyezése, valamint az aut.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi autóbuszok beszerzése, üzembe helyezése, valamint az autóbuszokhoz szükséges töltőoszlopok szállítása és üzembe helyezése tekintetében. 2 db elektromos midi autóbusz és autóbuszonként 1 db éjszakai töltőoszlop beszerzése, üzembe helyezése, valamint 1 db gyors töltőoszlop beszerzése és üzembe helyezése. Ajánlattevő feladata a leszállításra került autóbuszokba a dinamikus utas-tájékoztató rendszer és jegyérvényesítő rendszer beszerzése, beépítése és a meglévő rendszerekhez való integrálása.

Az új, városi körülmények között üzemeltetendő, egyszintes, alacsonypadlós midi, városi (M3/I.osztályú) menetrend szerinti személyszállításra alkalmas, elektromos üzemű, 2 tengelyes autóbuszok ajánlatkérő telephelyére szállítása dokumentációkkal együtt. A járművek forgalomba helyezése az Ajánlatkérő nevére, az előírt engedélyek beszerzése, a kezelőszemélyzet.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 318 178 345.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
34121000 Buszok és távolsági buszok
34121100 Tömegközlekedési buszok
31158000 Töltőberendezések
79632000 Személyzeti képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

7400 Kaposvár, Cseri út 16.; 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés IKOP-3.2.0-15-2016-0002 azonosító számú projekt keretében, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, midi autóbuszok beszerzése, üzembe helyezése, valamint az autóbuszokhoz szükséges töltőoszlopok szállítása és üzembe helyezése tekintetében. 2 db elektromos midi autóbusz és autóbuszonként 1 db éjszakai töltőoszlop beszerzése, üzembe helyezése, valamint 1 db gyors töltőoszlop beszerzése és üzembe helyezése. Ajánlattevő feladata a leszállításra került autóbuszokba a dinamikus utas-tájékoztató rendszer és jegyérvényesítő rendszer beszerzése, beépítése és a meglévő rendszerekhez való integrálása.

Az új, városi körülmények között üzemeltetendő, egyszintes, alacsonypadlós midi, városi (M3/I.osztályú) menetrend szerinti személyszállításra alkalmas, elektromos üzemű, 2 tengelyes autóbuszok ajánlatkérő telephelyére szállítása dokumentációkkal együtt. A járművek forgalomba helyezése az Ajánlatkérő nevére, az előírt engedélyek beszerzése, a kezelőszemélyzet betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása, a jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A járművek feleljenek meg a forgalomba helyezésük pillanatában érvényes, rájuk vonatkozó összes magyar jogszabálynak, UN ECE (ECE-UNO) szabványoknak, a vonatkozó EEC előírásoknak, kiemelten az alább felsoroltaknak, valamint egyéb, a műszaki leírásban megemlített különleges előírásoknak.

Az autóbusz kivitele feleljen meg a szállítás időpontjában Magyarországon érvényes gépjármű előírásoknak (különös tekintettel a mindenkor hatályos 6/1990 KöHÉM rendeletnek és a 661/2009/EK 107 irányelvnek). Rendelkezzen olyan Európai Unióban kiadott érvényes típusengedéllyel illetve típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság, vagy annak jogelődje, illetve jogutódja elfogadott. A típusbizonyítvány másolatát legkésőbb a járművek átadását megelőzően 30 nappal Ajánlatkérőnek át kell adni.

A jármű korszerű, egyszintes, alacsonypadlós, minden utasajtónál lépcső nélküli kialakítású, kéttengelyes midi, tipikusan városi körülmények között (úthálózat, utasterhelés, forgalmi átlagsebesség, domborzati viszonyok, az ajtók a menetirány szerinti jobb oldalon helyezkednek el stb.) használható, kerekesszékkel közlekedő utasok fel- és leszállására is alkalmas, városi közforgalmú személyszállító autóbusz konstrukciójú legyen. Továbbá az autóbuszok utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel szereltek legyenek.

Alapfeltétel, hogy a járműveket korábban sehol nem helyezték forgalomba és az alvázszámból azonosítható legyen annak gyártási évet.

Alapvető geometriai jellemzők:

— Hosszúság: 7 700 mm – 8 700 mm,

— Szélesség: legfeljebb 2 550 mm,

— Magasság: legfeljebb 3 600 mm,

— Maximális tengelyterhelés: „A” tengely: 4500 kg, „B” tengely: 8 100 kg,

— Maximális megengedett össztömeg: 13 100 kg,

— Fix utasülések száma: legalább 12 db,

— Utaskapacitás (4 fő/m2): legalább 27 fő,

— Utaskapacitásra vetített menetkész tömeg (tonna/fő): legfeljebb 0,485 (a mozgáskorlátozott helyen kerekesszékes utassal),

— Minimális hatótávolság: 120 km,

— Alacsony belépő-magasságú, alacsonypadlós,

— Járóközi belmagasság: az ENSZ-EGB 107. előírásnak megfelelően,

— Ajtónyílás szélesség: a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a második ajtó nyitott állapotban minimum 1100 mm szélességű szabad nyílással rendelkezzen,

— Legalább 1 darab mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel rendelkezzen.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

Neve: dr. Pongor Dániel.

Lajstomszáma: 00314.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Maximális hatótávolság (km) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Fix utas ülések száma / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Utaskapacitásra vetített menetkész tömeg (tonna/fő) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 300
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-0002.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 239-436135
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvételi Szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/05/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ikarus Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Újszász u. 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: tamas.bansagi@evopro-group.com
Telefon: +36 309054428
Fax: +36 127933971
Internetcím: http://www.ikarus.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 366 414 840.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 318 178 345.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Alvállalkozó a szerződéskötés időpontjában nem ismert.

Ikarus Egyedi Autóbusz Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság adószáma:13658139-2-44.

Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft.

Székhelye: 2326 Tököl, Pf. 63.

Adószáma: 10819689-2-13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/06/2017