Supplies - 231406-2019

20/05/2019    S96    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Denmark-Hillerød: Food, beverages, tobacco and related products

2019/S 096-231406

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Hillerød Kommune
29189366
Trollesmindealle 27
Hillerød
3400
Denmark
Contact person: Bjarne Skøn Brejner
Telephone: +45 72320644
E-mail: bjbr@hillerod.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/105588981.aspx

Address of the buyer profile: http://www.hillerod.dk/

I.1)Name and addresses
Allerød Kommune
Allerød
Denmark
E-mail: kimi@alleroed.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: https://www.alleroed.dk/

I.1)Name and addresses
Frederikssund Kommune
Frederikssund
Denmark
E-mail: pia-blak@in-kommuner.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: https://www.frederikssund.dk/

I.1)Name and addresses
Halsnæs Kommune
Halsnæs
Denmark
E-mail: geree@halsnaes.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: https://www.halsnaes.dk/

I.1)Name and addresses
Albertslund Kommune
Albertslund
Denmark
E-mail: albertslund@albertslund.dk
NUTS code: DK012

Internet address(es):

Main address: https://albertslund.dk

I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/105588981.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/105588981.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Genudbud af fødevarer til MAD til hver DAG

II.1.2)Main CPV code
15000000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Hillerød Kommune udbyder fødevarer for "MAD til hver DAG", som er en § 60 virksomhed ejet af Albertslund, Allerød, Halsnæs, Frederikssund samt Hillerød kommune. Hillerød Kommune udbyder på vegne af alle disse kommuner og optræder på vegne af samtlige kommuner som ordregiver.

MAD til hver DAG har brug for levering af konventionelle og økologiske fødevarer til deres produktionskøkken, som er beliggende i Hillerød.

MAD til hver DAG beskæftiger ca. 50 faguddannede medarbejdere samt elever og praktikanter.

Produktionskøkkenet i Hillerød producerer sunde, ernæringsrigtige og kulinarisk velsmagende måltider til visiterede borgere i Albertslund, Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommune såvel hjemmeboende, som beboere på plejecentre. Derudover produceres mad til forskellige institutioner samt kurser.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 52 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Delaftale 1 - Kolonial

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15000000
15100000
15200000
15300000
15500000
15600000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK013
II.2.4)Description of the procurement:

Delaftalen omfatter kolonialvarer, frisk frugt og grønt samt alle typer frostvarer inkl. kød. Sortimentet skal altid være de mest friskevarer for at sikre den bedste kvalitet, som MAD til hver DAG's produktion kræver.

Varelinjerne udgør det specificerede sortiment i bilag 5, favoritlisten.

Der indgås rammeaftale med én leverandør på denne delaftale.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 40 %
Quality criterion - Name: It-løsning / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 200 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2019
End: 31/08/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 x 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Delaftale 2 - Fersk kød

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15100000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK013
II.2.4)Description of the procurement:

Delaftalen omfatter fersk kød og kødprodukter fra en slagter forretning eller tilsvarende specialleverandør af kød og kødprodukter. Ordregiver foretager indkøb på denne delaftale som supplement til indkøb af kød og kødprodukter på frost fra leverandøren på Delaftale 1.

Ordregivers behov for at kunne indkøbe kød og kød produkter fra 2 leverandører skyldes hensynet til køkkenets sårbarhed overfor manglende levering af rette kvalitet.

Produktionskøkkenet er erfaringsmæssigt nødsaget til at have 2 leverandører af de nævnte varer for til stadighed at kunne leve op til borgernes ønsker og køkkenets krav til produktionsforhold.

Varelinjerne udgør det specificerede sortiment i bilag 5, favoritlisten.

Der indgås rammeaftale med én leverandør på denne delaftale.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 40 %
Quality criterion - Name: It-løsning / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 200 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2019
End: 31/08/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 x 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Delaftale 3 - Mejeriprodukter

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15500000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK013
II.2.4)Description of the procurement:

Delaftalen omfatter mejeriprodukter fra mejeri eller tilsvarende leverandører af mejeriprodukter. Ordregivers behov for at kunne indkøbe meget friske mejeriprodukter er for at sikre den lange holdbarhed, som MAD til hver DAG's produktion kræver.

Varelinjerne udgør det specificerede sortiment i bilag 5, favoritlisten.

Der indgås rammeaftale med én leverandør på denne delaftale.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 40 %
Quality criterion - Name: It-løsning / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2019
End: 31/08/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 x 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Delaftale 4 - Frisk fisk

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
03311000
15250000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK013
II.2.4)Description of the procurement:

Delaftalen omfatter frisk fisk fra en fiskehandler eller tilsvarende leverandører af friske fiskeprodukter. Ordregivers behov for at kunne indkøbe meget friske fiskeprodukter er for at sikre den bedste kvalitet, som MAD til hver DAG's produktion kræver.

Varelinjerne udgør det specificerede sortiment i Bilag 5, favoritlisten.

Der indgås rammeaftale med én leverandør på denne delaftale.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 40 %
Quality criterion - Name: It-løsning / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2019
End: 31/08/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 x 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Årlig omsætning

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal opgive sin omsætning inden for det udbudte område de sidste 3 år og skal som minimum have en omsætning inden for de udbudte fødevarer på det dobbelte af kontraktsummen, for den delaftale der bydes på.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Referencer

Minimum level(s) of standards possibly required:

Referencelister for tilsvarende kontrakter inden for de seneste 3 år med angivelse af årlig omsætning.

Oplysning om evt. brug af underleverandører.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Vilkår for aftalens udførelse fremgår af "Udkast til Rammeaftale" i udbudsmaterialet.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 030-066430
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/06/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/06/2019
Local time: 12:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Samme varer forventes at blive udbudt i 2023.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Ordregiver ønsker at gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven.

Konkret vil Ordregiver anvende Udbudslovens muligheder for:

- At udelukke tilbudsgivere, der har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til national eller EU-lovgivning,

- At udelukke tilbudsgivere, der er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling,

- At udelukke tilbudsgivere, der i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet. Der er bl.a. tale om alvorlige forsømmelser, såfremt den pågældende virksomhed er dømt for ulovlig skatteunddragelse,

- At udelukke tilbudsgivere, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke kommunens beslutningsproces, hvis tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, egnethed eller tildeling af kontrakt.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/05/2019