Szolgáltatások - 231554-2018

30/05/2018    S101

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2018/S 101-231554

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 075-167061)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerz. az „M8 gyorsforgút M7–Dunaújv. és Dunavecse–Kecskemét közötti sz-án körny.hat.tan. és tan.tervkész., tov. eng.i és kivit. terv kész. tov.eng. és kivit.terv készítése tárgyában

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros és Dunavecse-Kecskemét közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/05/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 075-167061

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 29/05/2018
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 19/06/2018
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 29/05/2018
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 19/06/2018
Helyi idő: 11:00
VII.2)További információk:

Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. A hirdetmény közzétételével egyidejűleg Ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy az alábbi közbeszerzési dokumentumok módosulnak az ajánlati felhívás módosítása mellett:

— Dokumentáció II. része (tervezési szerződés tervezet).

A közbeszerzési dokumentumok módosításait Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.