A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 232274-2021

10/05/2021    S90

Magyarország-Zalaegerszeg: Magasépítési munka

2021/S 090-232274

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos utca 17–19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vásár Mariann
E-mail: vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu
Telefon: +36 92502131
Fax: +36 92510177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.zalaegerszeg.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mindszentyneum tervmódosítás, építés

Hivatkozási szám: EKR001110382018
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Mindszentyneum tervmódosítás,építés,parkoló építés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45210000 Magasépítési munka
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233120 Közút építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 4-6.

Helyrajzi szám: 3623/1, 3623/2, 3013, 3028, 3030, 3031, 3032, 3033, 3026, 3025, 3011, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3027, 3023/2, 3022, 3019, 3020, 3021.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a Mindszentyneum rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának módosítása, a Mindszenty Múzeum és a hozzá kapcsolódó felszíni parkoló szükséges engedélyeinek megszerzése, kivitelezése a kapcsolódó környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal együtt az alábbi fő paraméterek mentén:

1. Mindszentyneum áttervezése, engedélymódosításA Mindszentyneum épületére jogerős építési engedély, valamint kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll.

A régészeti feltárások során feltárt 320, és 307 str. számú téglaégető kemencék, mint épített örökségi elemek megtartását és a szükséges állagmegóvó intézkedések elvégzését rendelte el a hatóság.

Emiatt a tervdokumentáció áttervezése vált szükségessé.

Főbb paraméterek:telek területe: 1445 m2

Tervezett beépített terület: 1224 m2

Tervezett épület kialakítása: pince + 3 szint + tetőtér

Épület hasznos alapterület: 3753 m2

Tervezési feladat:

A rendelkezésre bocsájtott engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint „Koncepció vázlat téglaégető kemencék bemutatásához” terv alapján az engedélymódosításhoz szükséges tervdokumentáció elkészítése, a jogszabályokban előírt szükséges engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok beszerzésével, különös tekintettel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (2) a) pontjára.

— az engedélyeztetésben, engedélymódosításban való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

— a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, a beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák nélkül)

2. Mindszentyneumhoz kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló szükséges engedélyeinek beszerzéseA felszíni parkoló építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja rendelkezésre áll. Az igénybe vett ingatlanok tulajdonba kerülése, illetve a szükséges telekalakítások elvégzése folyamatban van. Ezek megtörténte után szükséges a Helyi építési szabályzat módosítása, mely szintén Ajánlatkérő feladata (várhatóan 2019. II. negyedéve). Ezen folyamatok után nyertes Ajánlatadó feladata a szükséges engedélyek és a szükséges szakhatósági hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése, előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése.

3. Mindszentyneum és a hozzá kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló kivitelezési munkái

Meghatározó paraméterek:

— Mindszentyneum hasznos alapterülete: 3753 m2. Pince + 3 szint + tetőtér szintelrendezésű múzeum épület vasbeton lemezalapozással, résfalas munkagödör határolással, teherhordó vasbeton pillérvázzal, monolit és előregyártott vasbeton faltartókkal, monolit vasbeton síklemez födémmel. A tetőszerkezet a belső terek felett jellemzően monolit vasbeton koporsófödém.nA monolit (helyszíni) vasbeton tartószerkezetek összesen 2227 m3 mennyiségben készülnek.

A földszinten található az előcsarnok, a jegypénztár és egy ajándékbolt, illetve a 120 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, két kisebb szekcionálható teremmel együtt.

Az állandó kiállítási terek további funkciókkal kiegészülve, mint a múzeumpedagógiai helyiségek és filmvetítő, az 1. és 2. emeleten kerültek elhelyezésre. A legfelső tetőtéri szinten kaptak helyet az időszaki kiállítás terei, a pinceszinten pedig az előcsarnokot kiszolgáló kiegészítő funkciók, mint a ruhatár és a mosdóblokkok.

Kiállítótér: 1. emelet: Mindszenty kiállítás 494,86 m2

2. emelet: egyházüldözés kiállítás 494,24 m2

Tetőtér: időszaki kiállítótér: 161,85 m2 Összesen: 1150,95 m2

— Mindszentyneumhoz tartozó felszíni parkoló: 99 személygépkocsi és 3 autóbusz befogadására alkalmas

Tartalékkeret mértéke: az ellenszolgáltatás 3 %-a.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 630
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 118-288795

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Mindszentyneum tervmódosítás,építés,parkoló építés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
03/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 483 913 110.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/05/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45210000 Magasépítési munka
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233120 Közút építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 4–6.

Helyrajzi szám: 3623/1, 3623/2, 3013, 3028, 3030, 3031, 3032, 3033, 3026, 3025, 3011, 3040/1, 3040/2, 3040/3, 3027, 3023/2, 3022, 3019, 3020, 3021.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének feladata a Mindszentyneum rendelkezésre álló engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának módosítása, a Mindszenty Múzeum és a hozzá kapcsolódó felszíni parkoló szükséges engedélyeinek megszerzése, kivitelezése a kapcsolódó környezetrendezési, infrastruktúraépítési munkákkal együtt az alábbi fő paraméterek mentén:

1. Mindszentyneum áttervezése, engedélymódosításA Mindszentyneum épületére jogerős építési engedély, valamint kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll.

A régészeti feltárások során feltárt 320, és 307 str. számú téglaégető kemencék, mint épített örökségi elemek megtartását és a szükséges állagmegóvó intézkedések elvégzését rendelte el a hatóság.

Emiatt a tervdokumentáció áttervezése vált szükségessé.

Főbb paraméterek:telek területe: 1445 m2

Tervezett beépített terület: 1224 m2

Tervezett épület kialakítása: pince + 3 szint + tetőtér

Épület hasznos alapterület: 3753 m2

Tervezési feladat:

A rendelkezésre bocsájtott engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint „Koncepció vázlat téglaégető kemencék bemutatásához” terv alapján az engedélymódosításhoz szükséges tervdokumentáció elkészítése, a jogszabályokban előírt szükséges engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok beszerzésével, különös tekintettel az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. § (2) a) pontjára.

— az engedélyeztetésben, engedélymódosításban való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,

— a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, a beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobiliák nélkül)

2. Mindszentyneumhoz kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló szükséges engedélyeinek beszerzéseA felszíni parkoló építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja rendelkezésre áll. Az igénybe vett ingatlanok tulajdonba kerülése, illetve a szükséges telekalakítások elvégzése folyamatban van. Ezek megtörténte után szükséges a Helyi építési szabályzat módosítása, mely szintén Ajánlatkérő feladata (várhatóan 2019. II. negyedéve). Ezen folyamatok után nyertes Ajánlatadó feladata a szükséges engedélyek és a szükséges szakhatósági hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése, előzetes régészeti dokumentáció elkészíttetése.

3. Mindszentyneum és a hozzá kapcsolódó 99 fős felszíni parkoló kivitelezési munkái

Meghatározó paraméterek:

— Mindszentyneum hasznos alapterülete: 3753 m2. Pince + 3 szint + tetőtér szintelrendezésű múzeum épület vasbeton lemezalapozással, résfalas munkagödör határolással, teherhordó vasbeton pillérvázzal, monolit és előregyártott vasbeton faltartókkal, monolit vasbeton síklemez födémmel. A tetőszerkezet a belső terek felett jellemzően monolit vasbeton koporsófödém.nA monolit (helyszíni) vasbeton tartószerkezetek összesen 2227 m3 mennyiségben készülnek.

A földszinten található az előcsarnok, a jegypénztár és egy ajándékbolt, illetve a 120 fő befogadására alkalmas rendezvényterem, két kisebb szekcionálható teremmel együtt.

Az állandó kiállítási terek további funkciókkal kiegészülve, mint a múzeumpedagógiai helyiségek és filmvetítő, az 1. és 2. emeleten kerültek elhelyezésre. A legfelső tetőtéri szinten kaptak helyet az időszaki kiállítás terei, a pinceszinten pedig az előcsarnokot kiszolgáló kiegészítő funkciók, mint a ruhatár és a mosdóblokkok.

Kiállítótér: 1. emelet: Mindszenty kiállítás 494,86 m2

2. emelet: egyházüldözés kiállítás 494,24 m2

Tetőtér: időszaki kiállítótér: 161,85 m2

Összesen: 1150,95 m2

— Mindszentyneumhoz tartozó felszíni parkoló: 99 személygépkocsi és 3 autóbusz befogadására alkalmas

Tartalékkeret mértéke: az ellenszolgáltatás 3 %-a.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 720
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6 094 157 259.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
Internetcím: http://www.zaev.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A VII.1.5. pontban rögzített 720 munkanap alatt Ajánlatkérő 720 naptári napot ért.

Szerződésmódosítás dátuma: 2021. április 23.

3.1.2. Az Alapszerződés III. pontja a következők szerint módosul:

„1./Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó 6 094 157 259- Ft, azaz hatmilliárd-kilencvennégymillió-egyszázötvenhétezer-kettőszázötvenkilenc forint vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére. A vállalkozási díj részletezését a szerződés III.9. pontja rögzíti.”

„10./ Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj az alábbi tételekből tevődik össze:

10.1. Nettó vállalási ár (tervmódosítás, engedélyeztetés, szükség esetén építéshatósági engedély módosítás Mindszentyneum): 22 932 000 Ft

10.2. Nettó vállalási ár (parkoló jogerős engedélyek, különösen útépítéssel, zárt csatornaépítéssel kapcsolatos engedélyek megszerzése) 11 875 500 Ft

10.3. Nettó vállalási ár (Mindszentyneum és parkoló kivitelezés): 6 059 349 759 Ft

Nettó vállalási ár Összesen: 6 094 157 259 Ft

ÁFA összege (27 %): 1 645 422 460 Ft

Bruttó vállalási ár: 7 739 579 719 Ft, azaz hétmilliárd-hétszázharminckilencmillió-ötszázhetvenkilencezer-hétszáztizenkilenc forint.

A Vállalkozási Díj a tartalékkeret összegét nem tartalmazza. A tartalékkeret összegét a Szerződés V. 14. pontja rögzíti.”

3.1.4. Az Alapszerződés IV. pontja a következők szerint módosul:

„1./ A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje (tervezés és kivitelezés) a szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 720 naptári nap az alábbiakra figyelemmel:

1.1. Tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés határideje a Múzeum esetében:

— Az esetlegesen szükséges módosított engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének és átadásának határideje: a szerződés hatályba lépéséről szóló megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 90. naptári nap,

— A módosított komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítésének határideje a szerződés hatályba lépéséről szóló megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 90. naptári nap,

— A kivitelezés megvalósítása: a szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 720 naptári nap.

1.2. Tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés határideje a parkoló esetében:

— Az engedélyezési tervdokumentáció telekalakítások miatt szükséges módosításának elkészítése és a jogerős építési engedély megszerzésének határideje: a következő feltételek (az érintett ingatlanok Megrendelő tulajdonába kerülése, a szükséges telekalakítások elvégzése és a Helyi építési szabályzat módosítása) együttes teljesüléséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 90 naptári nap,

— A kivitelezés megvalósítása: a szerződés hatályba lépéséről szóló Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 720 naptári nap.”

A szerződésmódosítás nem érinti az Alapszerződésben meghatározott tartalékkeret összegét és jólteljesítési biztosíték mértékét. A jólteljesítési biztosíték vetítési alapja az jelen Szerződésmódosításban meghatározott nettó vállalkozói díj.

3.1.6. Az Alapszerződés XIV. pontja a következők szerint módosul:

„2./ Megrendelő műszaki átadás-átvételi eljárást folytat le Vállalkozó készre jelentése alapján külön-külön a Múzeum és a parkoló tekintetében. A Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki Ellenőr a Vállalkozó készrejelentése alapján külön-külön a Múzeum és a parkoló tekintetében, annak kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást külön-külön összehívni. A műszaki átadás-átvételre és a birtokba adásra a teljesítéskor hatályos építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabály szerint kerül sor. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek. Az átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 30 naptári nap áll rendelkezésre.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az Alapszerződés módosításának okai:

A kiállítás belsőépítészeti terveinek véglegesítése megtörtént, annak megvalósítási tartalma a kivitelezővel tételesen egyeztetésre kerültek. A kiállítás olyan egyedi épített installációs elemeket tartalmaz, melyek elkészítése, beépítése műszakilag, munkaszervezésileg és gazdaságilag is indokolja jelen vállalkozási szerződés keretein belül történő megvalósítását.

Az épített installációs elemek kivitelezési szerződés keretében történő megvalósítása a felelősségi körök megállapítását és lehatárolását is kezeli.

"4. A szerződésmódosítás jogalapja jelen Szerződésmódosítás 3.1.1-3.1.4. pontja tekintetében:

4.1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a tárgyi szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglat rendelkezéseivel az alábbiak szerint:

4.2. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt. (Kbt. 141. § (2) bekezdésének a. pontja)

4.3. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének 15 %-át, az ellenérték növekedése: nettó 609 149 149 Ft. (Kbt. 141. § (2) bekezdésének b. pontja)

4.4. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

4.5. A Kbt. 141. § (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Tárgyi szerződésmódosításban a teljesítési határidő módosítása az érték változásával függ össze. (Kbt. 141. § (3) bekezdés)

5. A szerződésmódosítás jogalapja jelen Szerződésmódosítás 3.1.5.-3.1.6. pontja tekintetében:

5.1. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a tárgyi szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141. § (6) bekezdés rendelkezéseivel az alábbiak szerint:

5.2. Az alapszerződéstől eltérő technikai módosítások nem tekinthetők lényeges módosításnak, tekintettel arra, hogy csak a közbeszerzési eljárásban egyébként rögzített, valamennyi ajánlattevő részére nyilvánosságra hozott adat pontosítására szolgál, sem többletfeltétel meghatározásával, sem gazdasági egyensúly megváltoztatásával, sem a Szerződés általános jellegének megváltoztatásával nem jár, a Szerződés tárgyát nem érinti. Tehát:

5.2.1. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna (Kbt. 141. § (6) bekezdésének a. pontja)

5.2.2. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg (Kbt. 141. § (6) bekezdésének b. pontja)

5.2.3. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki (Kbt. 141. § (6) bekezdésének c. pontja)"

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 485 008 110.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6 094 157 259.00 HUF