Supplies - 232992-2021

10/05/2021    S90

Poland-Tarnów: Surgical gloves

2021/S 090-232992

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 070-177746)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postal address: ul. Lwowska 178a
Town: Tarnów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 33-100
Country: Poland
Contact person: Dział Logistyki
E-mail: mjacher@lukasz.med.pl
Telephone: +48 146315151
Fax: +48 146315151
Internet address(es):
Main address: www.lukasz.med.pl
Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa: zakup, dostawa: rękawice medyczne j.u. wg nw. zakresów 1–11 dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Reference number: 12/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zakres 1. Rękawice chirurgiczne neoprynowe, sterylne, bezlateksowe;

Zakres 2. Rękawice mikrochirurgiczne, sterylne;

Zakres 3. Rękawice ortopedyczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe;

Zakres 4. Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne;

Zakres 5. Rękawice foliowe;

Zakres 6. Rękawice przeznaczone do przygotowywania leków cytotoksycznych. Bezpudrowe, sterylne;

Zakres 7. Rękawice diagnostyczne nitrylowe z przedłużonym mankietem;

Zakres 8. Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe;

Zakres 9. Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe z przedłużonym mankietem, niesterylne;

Zakres 10. Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne;

Zakres 11. Rękawice lateksowe z przedłużonym mankietem, dla potrzeb ginekologii, sterylne.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/05/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 070-177746

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 11/05/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 07/06/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 08/08/2021
Read:
Date: 04/09/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 11/05/2021
Local time: 09:30
Read:
Date: 07/06/2021
Local time: 09:30
VII.2)Other additional information: