Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 232992-2021

10/05/2021    S90

Poland-Tarnów: Surgical gloves

2021/S 090-232992

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 070-177746)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postal address: ul. Lwowska 178a
Town: Tarnów
NUTS code: PL21 Małopolskie
Postal code: 33-100
Country: Poland
Contact person: Dział Logistyki
E-mail: mjacher@lukasz.med.pl
Telephone: +48 146315151
Fax: +48 146315151
Internet address(es):
Main address: www.lukasz.med.pl
Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa: zakup, dostawa: rękawice medyczne j.u. wg nw. zakresów 1–11 dla Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Reference number: 12/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 070-177746

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 11/05/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 07/06/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 08/08/2021
Read:
Date: 04/09/2021
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 11/05/2021
Local time: 09:30
Read:
Date: 07/06/2021
Local time: 09:30
VII.2)Other additional information: