Services - 234057-2021

10/05/2021    S90

Czechia-Hradec Králové: Forestry services

2021/S 090-234057

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Lesy České republiky, s.p.
National registration number: 42196451
Postal address: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 500 08
Country: Czechia
Contact person: Michaela Bašová
E-mail: zakazky@lesycr.cz
Telephone: +420 956999575
Fax: +420 495262391
Internet address(es):
Main address: https://lesycr.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - rok 2019+

Reference number: 099/2018/161
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Humpolec, kód části VZ 155020

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
77211500 Tree-maintenance services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ063 Kraj Vysočina
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 31/12/2023

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2018/S 240-548448

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 099/2018/161
Lot No: 20
Title:

Humpolec, kód části VZ 155020

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
77210000 Logging services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ063 Kraj Vysočina
VII.1.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této částí veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek. Blíže viz ZD.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 31/12/2023
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 216 530 310.00 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Petra spol. s.r.o.
National registration number: 46979697
Postal address: Brandlova 3393/129
Town: Hodonín
NUTS code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Postal code: 695 01
Country: Czechia
E-mail: petra@firma-petra.cz
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Důvodem pro využití zvoleného typu technologie a zajištění této činnosti je vhodnost této alternativy ve srovnání s chemickou asanací kůrovcového dříví v chráněných územích a PHO (např. Želivka), přičemž výše uvedená technologie v době vyhlášení veřejné zakázky nebyla k dispozici.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 214 542 310.00 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 216 530 310.00 CZK