Supplies - 235030-2021

11/05/2021    S91

Poland-Białystok: Protective gear

2021/S 091-235030

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Podlaskie
Postal address: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Town: Białystok
NUTS code: PL84 Podlaskie
Postal code: 15-888
Country: Poland
Contact person: Łukasz Czułowski
E-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl
Telephone: +48 856654551
Internet address(es):
Main address: http://przetargi.wrotapodlasia.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w roku 2021”

Reference number: BZP.272.15.2021
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w roku 2021.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

— dostawę maseczek FFP2,

— dostawę maseczek jednorazowych,

— dostawę maseczek FFP3,

— dostawę płynu do dezynfekcji rąk,

— dostawę płynu do dezynfekcji rąk,

— dostawę płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni,

— dostawę płynu do dezynfekcji powierzchni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

— opis przedmiotu zamówienia zawarty w załącznikach nr 1 i 1.1 do SWZ,

— projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ (wspólny do wszystkich części).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa maseczek FFP2

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w roku 2021.

Zakres niniejszej części zamówienia obejmuje dostawę maseczek FFP2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

— opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ,

— projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ (wspólny do wszystkich części).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt społeczny – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Tytuł projektu: „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa maseczek jednorazowych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w roku 2021.

Zakres niniejszej części zamówienia obejmuje dostawę maseczek jednorazowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

— opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ,

— projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ (wspólny do wszystkich części).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt społeczny – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Tytuł projektu: „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa maseczek FFP3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w roku 2021.

Zakres niniejszej części zamówienia obejmuje dostawę maseczek FFP3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

— opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1 do SWZ,

— projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ (wspólny do wszystkich części).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt społeczny – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Tytuł projektu: „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa płynu do dezynfekcji rąk

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w roku 2021.

Zakres niniejszej części zamówienia obejmuje dostawę płynu do dezynfekcji rąk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

— opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1.1 do SWZ,

— projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ (wspólny do wszystkich części).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt społeczny – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Tytuł projektu: „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa płynu do dezynfekcji rąk II

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w roku 2021.

Zakres niniejszej części zamówienia obejmuje dostawę płynu do dezynfekcji rąk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

— opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1.1 do SWZ,

— projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ (wspólny do wszystkich części).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt społeczny – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Tytuł projektu: „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w roku 2021.

Zakres niniejszej części zamówienia obejmuje dostawę płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

— opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1.1 do SWZ,

— projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ (wspólny do wszystkich części).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt społeczny – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Tytuł projektu: „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa płynu do dezynfekcji powierzchni

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w roku 2021.

Zakres niniejszej części zamówienia obejmuje dostawę płynu do dezynfekcji powierzchni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

— opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 1.1 do SWZ,

— projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ (wspólny do wszystkich części).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Aspekt społeczny – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Tytuł projektu: „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do SWZ (wspólne wszystkim częściom zamówienia).

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/05/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/05/2021
Local time: 10:30
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 maja 2021 r. o godz. 10.30 poprzez odszyfrowanie złożonych na platformie ofert.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

W celu spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego w załącznikach nr 1 i 1.1 do SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

Dla każdego oferowanego asortymentu – wymienionego w załącznikach nr 3.1–3.7 do SWZ – zamawiający wymaga przedłożenia atestów lub/i certyfikatów lub/i kart produktów potwierdzających, iż zaoferowane produkty spełniają wymagania postawione przez zamawiającego w OPZ.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587705
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587705
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2021