Szolgáltatások - 235035-2020

20/05/2020    S98

Magyarország-Mezőhegyes: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások

2020/S 098-235035

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc utca 30.
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
E-mail: turbucz.peter@menesbirtok.hu
Telefon: +36 68566515
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mezohegyesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mezohegyesbirtok.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Állami tulajdonú gazdálkodó szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Munkaerő kölcsönzése mezőgazdasági célból

Hivatkozási szám: EKR000398792020
II.1.2)Fő CPV-kód
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Munkaerő kölcsönzése mezőgazdasági célból

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5820 Mezőhegyes, Kozma F. út 30. sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítést a 2020-as évben, a következő ütemezéssel kívánja az ajánlatkérő megvalósítani:

Az időpontok tervezett értékek, melyek nagyban függenek az időjárástól, és a növények fejlődési ütemétől.

— 24. hét 120 fő

— 25. hét +100 fő, összesen 220 fő

— 27. hét +100 fő, összesen 320 fő

— 28. hét + 100 fő, összesen 420 fő

— 29. hét +50 fő, összesen 470 fő

— 30. hét 300 fő

— 31. hét 100 fő

A napi munkaidő 8 óra 6:00-14:00 óráig

Heti munkarend váltott munkarendben:6 nap munka 1 nap pihenőnap.

Az ajánlatban szereplő óradíjnak tartalmaznia kell:

— az esetleges étkezés és szállás díjait,

— szállítási díjat, költséget,

— minden 50 fő után 2 fő munkairányító biztosításának költségeit,

— az ajánlattevő toborzási és egyéb költségeit is.

Az ajánlattevőnek kötelessége és feladata:

— gondoskodnia a munkavédelmi előírások betartásáról,

— a munkát végző személyek munkára képes állapotban való megjelenéséről,

— a védőfelszerelés biztosításáról / Hosszú ujjú ing, nap sugárzás ellen védő fejfedő, szemüveg, esetleg kesztyű, napi ivóvíz szükségletet. /

Feladatok:

— kapálás:

Cél a vetőmag előállító terület tisztán, gyommentesen tartása. A feladat szükségességét és mértékét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Szükséges munkaeszköz, kapa, esetleg sarló.

— idegenelés: (árvakelésű idegen, vetett idegen, negatív szelekció)

Cél: a területről, többszöri átjárással (tőből kapával kivágva) a fajtaidegen töveket eltávolítani, a tenyészidőszak folyamán idegen egyedektől mentes állapotban tartani. Szükségességét és mértékét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Szükséges munkaeszköz, kapa. Az idegenelés minőségi követelményei: a fajta idegen egyedeket a talajszint felett maximum 5 cm magasságban tejesen át kell vágni, eltávolítani a gyökerétől. (lehajtani, letaposni TILOS!) A művelet normája, átlagban: 3 ha/fő/8 óra

— fattyazás:

Cél: a terület anyasorain, az esetlegesen megjelenő fattyúhajtások eltávolítása, az anyán történő mechanikai sérülés ejtése nélkül. Szükségességét és mértékét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Munkaeszközt nem igényel. A művelet normája, átlagban: 1 ha/fő/8 óra

— címerezés:

Cél: a terület anya növényegyedeiről a hím (címer) virágzat eltávolítása, az önbeporzás elkerülése érdekben.

Anyasoroknál a címerezés végrehajtásakor lehetőleg levél nélkül (max. 1-2 levéllel) kell kihúzni címert és a földre ledobni. Kezdő időpontját és a feladat befejezésének határidejét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Munkaeszközt nem igényel. A címerezés minőségi követelményei: Kíméletes címer eltávolítás, max 1-2 levéllel, letörni nem szabd, csak kihúzni. A főcímerezés során, az anya címerek minimum 95 %-át el kell távolítani. A művelet normája átlagban: 0,3 ha/fő/8 óra

— utócímerezés:

Cél: a főcímerezés során elhagyott címerek felkutatása és eltávolítása az anya növényegyedekből. Ez a munka fázis a főcímerezés kiegészítése, annál könnyebb és gyorsabban végezhető feladat, ugyanis nem kell minden egyes egyedből eltávolítani a címert, csak a főcímerezéskor jó esetben elhagyott 1-5 %-ot. Kezdő időpontját és a feladat befejezésének határidejét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Munkaeszközt nem igényel. Az utócímerezés minőségi követelményei: Egy-egy utócímerezést követően elvégzett ellenőrzés során, az 1 ha-ban található porzós címerek aránya nem lehet több mint 0,3 %. A művelet normája átlagban: 3 ha/fő/8 óra

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki-szakmai alk. körében vizsgált (M/2.1.) szakember hibibridkukorica vetőmag előállításhoz szükséges kézi munkaerő munkairányítása területen szerzett többlettapasztalata mértéke: (0-12 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Részekre történő ajánlattétel kizárása: A szolgáltatás jellegénél fogva oszthatatlan, így részekre történő ajánlattétel biztosítására nincs Ajánlatkérőnek lehetősége.

2) Kérjük ajánlati áruk megadásakor legyenek figyelemmel a mindenkor hatályos garantált bérminimumra és minimálbérre vonatkozó jogszabályi előírásokra (367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

A COVID-19 vírus miatt meghozott átmeneti kormányzati intézkedések, külföldi munkavállalókat érintő határátlépési korlátozások, tartózkodási és karantén szabályok miatt jelentősen leszűkült, illetve bizonyos esetekben ellehetetlenült a Ménesbirtok elmúlt években kialakított munkaerő toborzási lehetősége, akiket korábban egyszerűsített munkaszerződéssel kerültek foglalkoztatásra. A kézi munkaerőt igénylő mezőgazdasági munkák 2020. június első hetét követően el kell kezdődjenek, amely indokolja a lehető legrövidebb idő alatt a közbeszerzési eljárás lefolytatását.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 081-191103
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Munkaerő kölcsönzése mezőgazdasági célból

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A beérkezett ajánlatok adatai:

Ajánlattevő neve, címe, adószáma:

WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8912 Nagypáli, 030/2 hrsz. 13773160-2-20

Óradíj/fő HUF:

2088 Műszaki-szakmai alk. körében vizsgált (M/2.1.) szakember hibibridkukorica vetőmag előállításhoz szükséges kézi munkaerő munkairányítása területen szerzett többlettapasztalata mértéke: (0-12 hó)

12

Ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Dél-Alföldi Munkaerő Szolgáltató Szociális Szövetkezet, 3753 Abod, Tóth út 40., Adószám:

24899426205

Óradíj/fő HUF:

2415

Műszaki-szakmai alk. körében vizsgált (M/2.1.) szakember hibibridkukorica vetőmag előállításhoz szükséges kézi munkaerő munkairányítása területen szerzett többlettapasztalata mértéke: (0-12 hó)

12

A bontási jegyzőkönyvben közölt rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 170 000 000 HUF. Az óradíjra vetített rendelkezésre álló fedezet a felhívás II.2.4) pontjában megadott teljes mennyiség alapján: nettó 1816 Ft/fő/óra

Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/05/2020