Supplies - 236929-2020

22/05/2020    S99    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Sofia: Diagnostic agents

2020/S 099-236929

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTERSTVO NA ZDRAVEOPAZVANETO
National registration number: 000695317
Postal address: pl. "Sveta Nedelya" No..5
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Contact person: Bilyana Boyanova Kasheva
E-mail: bkasheva@mh.government.bg
Telephone: +359 29301415

Internet address(es):

Main address: http://www.mh.government.bg/bg/

Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1105

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/64137
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/64137
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на китове,реактиви и консум.за дейности по Нар.№26/07г.,за предост.на акуш.помощ на здр.неос.жени и за извърш.на изследв.извън обхв.на задъл.здр.осиг.на деца и брем. жени по прекр.обос.поз.

II.1.2)Main CPV code
33694000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ по прекратени обособени позиции, включваща седемнадесет обособени позиции

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 941 801.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за количествено флуоресцентно определяне на фенилаланин от кръв върху филтърна бланка - (реактиви, стандарти, контроли, консумативи) за НАЛИЧЕН АПАРАТ Victor 2 D

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Кит за количествено флуоресцентно определяне на фенилаланин от кръв върху филтърна бланка - (реактиви, стандарти, контроли, консумативи) за НАЛИЧЕН АПАРАТ Victor 2 D И ВАЛИДИРАН МЕТОД С НИНХИДРИН И ПРЕДВАРИТЕЛНА ЕКСТРАКЦИЯ С ЕТАНОЛ-ЦИНКОВ СУЛФАТ и отчитане в бели плаки - 4800 теста в кит - масов скрининг за ФКУ до 10 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 66 100.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит uE3, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Кит uE3, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви до 43 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 28 380.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит uE3, флуориметрично определяне в серум, II триместър, за 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Кит uE3, флуориметрично определяне в серум, II триместър, за 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia до 37 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 501.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит fhCGb, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат DelfiaXpress

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Кит fhCGb, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви до 205 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 168 100.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит FhCG, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Кит FhCG, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia до 60 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 47 340.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит РАРР-А, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Кит РАРР-А, флуориметрично определяне в серум за 96 проби (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви до 162 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 132 840.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит PAPP-A, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, I триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Кит PAPP-A, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, I триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за наличен апарат Delfia до 60 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 43 200.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит за флуориметрично определяне на hAFP/hCG за серумен скрининг, 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Кит за флуориметрично определяне на hAFP/hCG за серумен скрининг, 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia до 43 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 39 517.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Кит AFP, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Кит AFP, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви до 43 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 35 045.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Китове за количествено определяне на 17-алфа-хидроксипрогестерон от кръв върху филтърнабланка(Neonatal 17-α-OHP,реактиви,стандарти,контроли и консумативи),чрезотложена във времето имунофлуоресценция

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Китове за количествено определяне на 17-алфа-хидроксипрогестерон от кръв върху филтърна бланка (Neonatal 17-α-OHP, реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими с наличeн апарат PERKIN ELMER AUTODELFIA, 12x96 теста до 51 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 195 024.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Китове за количествено определяне на ТСХ от кръв върху филтърна бланка. (Neonatal TSH), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез отложена във времето имунофлуоресценция

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Китове за количествено определяне на ТСХ от кръв върху филтърна бланка. (Neonatal TSH), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими с наличeн апарат PERKIN ELMER AUTODELFIA, 12х96 теста в кит до 50 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 125 850.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Китове за количествено определяне на НеоТ4 от кръв върху филтърна бланка. (Neonatal T4), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез отложена във времето имунофлуоресценция

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Китове за количествено определяне на НеоТ4 от кръв върху филтърна бланка. (Neonatal T4), реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими с налични апарати PERKIN ELMER AUTODELFIA, Wallac 1232 и Victor2, 12x96 теста в кит до 2 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 092.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Китове за количествено определяне на ТСХ (TSH) в кръвен серум,реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Китове за количествено определяне на ТСХ (TSH) в кръвен серум,реактиви, стандарти, контроли и консумативи, чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит до 6 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 728.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Китове за количествено определяне на Т4 в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Китове за количествено определяне на Т4 в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит до 6 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 704.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Китове за количествено определяне на свободен Т4 (FT4) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Китове за количествено определяне на свободен Т4 (FT4) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит до 6 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 770.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Китове за количествено определяне на трийодтиронин (Т3) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Китове за количествено определяне на трийодтиронин (Т3) в кръвен серум, (реактиви, стандарти, контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 96 теста в кит до 2 кита

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 580.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

II.2)Description
II.2.1)Title:

Филтърни бланки за масов скрининг по образец, с филтърна хартия S/S 903

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG
Main site or place of performance:

Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България, съгласно Приложение № 1 към документацията за участие

II.2.4)Description of the procurement:

Филтърни бланки за масов скрининг по образец, с филтърна хартия S/S 903 до 55 050 броя

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 33 030.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Посочената в т. II.2.6 стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участниците в процедурата по всички обособени позиции, следва да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да притежават разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или да са производители, установени на територията на Република България. Производителите, установени на територията на РБългария, могат да извършват търговски сделки без документа по предходното изречение само с произведените от тях медицински изделия.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора, в случаите на чл. 67, ал. 5 или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП са заверено копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария или заверено копие на разрешение за производство.

Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, раздел „А“ от ЕЕДОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участниците в процедурата трябва да притежават валидна система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:20хх или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на обособената позиция за която се участва.

Съответствието на участниците с посоченото изискване се удостоверява с посочване на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на обособената позиция за която се участва

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата или от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора, в случаите на чл. 67, ал. 5 или чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП са заверено копие на валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:20хх или еквивалентна система за управление на качеството, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на обособената позиция за която се участва, издаден на името на участника. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В случаите по предходното изречение, участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискването.

Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, раздел „Г“ от ЕЕДОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участниците в процедурата трябва да притежават валидна система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:20хх или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват съгласно предмета на обособената позиция за която се участва.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато за него е налице, някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП, чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, чл.107, т.4 във връзка с чл.101, ал.11 от ЗОП, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Към момента МЗ е обезпечило нуждите на генетичните лаборатории, определени по реда на Наредба № 26/2007 г., осигурявайки диагностикуми до средата м. юни 2020 г., по сключен договор между Министерство на здравеопазването и търговец на едро.

Посочените по-горе обособени позиции, представляват диагностични китове, с които се извършва задължителният масов скрининг на новородените за три вродени заболявания (фенилкетонурия, вродена надбъбречнокорова хиперплазия и вроден хипотиреоидизъм) и за извършване на пренатална диагностика на бременни жени за ранно откриване на вродени аномалии (Синдром на Даун, дефекти на невралната тръба и други аномалии).

Министерството на здравеопазването е предприело действия за осигуряване на посочените медицински изделия, като е обявило обществена поръчка с предмет: „Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г.

Продължава в т. VI.4.3)

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/06/2020
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/06/2020
Local time: 14:00
Place:

В системата

Information about authorised persons and opening procedure:

Предвид обст., че по ОП № 17,у-ците следва да представят мостра, която няма да се получи чрез ел.средства, а през делов. на МЗ, получените мостри ще се отварят на публично заседание на комисията, на 04.06.2020 г. от 14.30 часа в сградата на МЗ, пл. „Света Неделя“ № 5, на което могат да присъстват канд. или у-ците в проц. или техни упъл.п-вители, както и п-ли на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1.Гаранцията за изпълнение на всеки договор е в размер на 3 % от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от формите посочени в чл.111, ал.5 от ЗОП и следва да отговаря на изискванията на чл. 111 от ЗОП. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане – паричната сума се внася по сметка на Възложителя (Министерство на здравеопазването):

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Банков код (BIC): BNBG BGSD;

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да е под формата на застраховка, тя трябва да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане на срока на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2.Заплащането на стоките по сключения договор за доставка се извършва в български лева, по банков път, в срок до 30 дни след представяне на следните документи:

1) доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС (оригинал и два броя заверени копия);

2) приемателно-предавателни протоколи, подписани от крайните получатели и директора на лечебното заведение/ректорa на медицинския университет съгласувани от дирекция „Медицински дейности“ към Министерство на здравеопазването;

3) писмени заявки-разпределения, съгласувани от Министерство на здравеопазването, дирекция „Медицински дейности“;

4) обобщен опис на приемателно-предавателните протоколи;

5) декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител и/или Сертификат за качество - „СЕ” маркировка.

6) сертификат за качество на медицинските изделия за всяка отделна партида, издаден от производителя.

7) сертификат за анализ издаден от производителя, удостоверяващ датата на производство и датата на крайния срок на годност.

3.Срок на изпълнение на отделните доставки - всяка доставка, следва да бъде изпълнена в срок до 15 (петнадесет) работни дни след получаване на писмена заявка от Възложителя. Изпълнителят се задължава, в срок до два дни преди всяка доставка да уведоми писмено или по факс Възложителя за извършването на доставките на стоките, предмет на договора.

В случай на доставка на стоки с остатъчен срок на годност по–малък от 75 % (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя, Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за намерението си.

Доставка на стоки с остатъчен срок на годност по - малък от 75 % (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя се извършва само след получаване на писмено съгласие за приемане на конкретната доставка от страна на Възложителя. До получаване на отговор от възложителя, сроковете за доставка на посочената в писменото уведомление стока с остатъчен срок на годност по–малък от 75 % (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя, спират да текат.

За останалите стоки, предмет на конкретната заявка, изпълнителят се задължава да спазва сроковете, разписани по-горе.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

На основание чл.197, ал.1, т.3 от ЗОП, жалби могат да се подават в десет дневен срок от изтичането на 5-дневния срок по чл.100, ал.5 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

Продължава от т. IV.1.1) за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, включваща 217 обособени позиции. Обществената поръчка е открита с Решение № РД-11-436/05.11.2019 г. на министъра на здравеопазването. С Решение № РД-11-78/20.02.2020 г. обществената поръчка за цитираните по-горе медицински изделия е прекратена, поради обстоятелството, че всички подадени оферти по посочените обособени позиции не отговарят на условията за представяне, включително за форма.

Със заповед на министъра на здравеопазването от 24.03.2020 г. е създадена работна група, за изготвяне на техническите спецификации, критериите за подбор, изискванията за лично състояние на кандидатите и участниците, вида процедура и условията за изпълнение на поръчката. Работната група е приключила работата си на 12.05.2020 г. Същото е обусловено и от обстоятелствата, че със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение (в редакцията му от 24.03.2020 г. бяха спрени процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства и съответно провеждането на обществени поръчки беше невъзможно.

Описаното до тук обосновава необходимостта от спешното възлагане на поръчката и е обстоятелство, при което за възложителя е невъзможно за спази минималния срок от 30 дни за получаване на оферти и срокът за подаване на оферти ще бъде намален на 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2020