Services - 237153-2017

22/06/2017    S118    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Łódź: Supervision of building work

2017/S 118-237153

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
Łódź
90-113
Poland
Contact person: Ewa Lubecka-Rogozińska
Telephone: +48 426162272
E-mail: e.lubecka@zdw.lodz.pl
Fax: +48 426162290
NUTS code: PL71

Internet address(es):

Main address: www.zdw.lodz.pl

I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nadzór inwestorski dla zadania Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zad. „Rozbudowa dr. woj. nr 713 na odc. Kurowice – Ujazd” – sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu.

II.1.2)Main CPV code
71247000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71248000
71330000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/10/2021
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/08/2017
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/06/2017