Services - 237527-2020

22/05/2020    S99

Danmark-Sønderborg: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald

2020/S 099-237527

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Forsyningsservice A/S
CVR-nummer: 31875544
Postadresse: Ellegårdvej 8
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Christensen
E-mail: bls@cowi.com
Telefon: +45 88435353
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/130201381.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://sonfor.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/130201381.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/130201381.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sønderborg Affald A/S: Afsætning og/eller behandling af affaldsfraktioner til genanvendelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sønderborg Affald A/S udbyder behandling og afsætning af affaldsfraktioner til genanvendelse.

Opgaven omfatter behandling og afsætning af følgende affaldsfraktioner til genanvendelse fra indsamlingsordningerne og tømning af nedgravede beholdere og kuber:

— Papir/småt pap

— Jern- og metalemballager

— Glas og flasker

— Madaffald.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Papir/småt pap

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sydjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionerne papir/småt pap med følgende underfraktioner:

Papir/småt pap: Aviser, reklamer, ugeblade og øvrige tryksager (rent og tørt løst papir) samt småt pap som tomme emballager af karton, køkken- og toiletrullekerner, æggebakker m.v. uden indhold af plastik.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 30/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Opgaven kan forlænges på uændrede vilkår i 15 måneder til den 31. december 2024.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionerne papir/småt pap, Tilbudsgiverne skal afgive enhedspriser på behandling og afsætning af de angivne affaldsfraktioner og ved evaluering af de afgivne tilbud for de enkelte delopgaver vil de tilbudte enhedspriser blive tillagt en beregnet transportomkostning ved levering af materialerne i forhold til det nuværende transportsystem.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Jern- og metalemballager

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sydjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionerne jern- og metalemballager med følgende underfraktioner:

- Jern- og metalemballager: Aluminiumsdåser, sodavands- og øldåser, konservesemballager m.v. samt mindre jern- og metalemner som søm og skruer, gryder, pander og lignende mindre dele.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 30/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Opgaven kan forlænges på uændrede vilkår i 15 måneder til den 31. december 2024.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionerne jern- og metalemballager. Tilbudsgiverne skal afgive enhedspriser på behandling og afsætning af de angivne affaldsfraktioner og ved evaluering af de afgivne tilbud for de enkelte delopgaver vil de tilbudte enhedspriser blive tillagt en beregnet transportomkostning ved levering af materialerne i forhold til det nuværende system.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Glas og flasker

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sydjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionerne glasemballager og glasflasker med følgende underfraktioner:

- Glasemballager og glasflasker: Vin- og ølflasker, konservesglas, emballageglas.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 30/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Opgaven kan forlænges på uændrede vilkår i 15 måneder til den 31. december 2024.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionerne glasemballager og glasflasker. Tilbudsgiverne skal afgive enhedspriser på behandling og afsætning af de angivne affaldsfraktioner og ved evaluering af de afgivne tilbud for de enkelte delopgaver vil de tilbudte enhedspriser blive tillagt en beregnet transportomkostning ved levering af materialerne i forhold til det nuværende syst.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Madaffald

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Sydjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionen madaffald med følgende underfraktioner:

- Madaffald: Overskydende madrester af kød, ben, sovs, kartofler, ris, pasta, brød m.v. samt rester og skræller af salat, grøntsager og frugt m.v.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 30/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Opgaven kan forlænges på uændrede vilkår i 15 måneder til den 31. december 2024.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Opgaven omfatter eventuel forbehandling og afsætning af fraktionen madaffald. Tilbudsgiverne skal afgive enhedspriser på behandling og afsætning af de angivne affaldsfraktioner og ved evaluering af de afgivne tilbud for de enkelte delopgaver vil de tilbudte enhedspriser blive tillagt en beregnet transportomkostning ved levering af materialerne i forhold til det nuværende transportsystem.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal råde over kapacitet og godkendelse til behandling af de mængder affald tilknyttet de delaftaler der bydes på.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse:

1) Samlet omsætning for de seneste 3 års reviderede regnskaber

2) Finansielle nøgletal i form af soliditetsgrad og egenkapital iht. reviderede regnskaber.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har en soliditetsgrad på min. 10 % og en egenkapital på min. 1 mio. DKK iht. det seneste reviderede regnskab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse:

1) Referencer vedr. behandling og afsætning af genanvendelige affaldsfraktioner i perioden 2017-2020. Der kan i ESPD henvises til særskilt dokument, hvor oplysningerne fremgår.

2) Mængde af affaldsfraktioner, der er afsat og/eller behandlet:

- Der kan i ESPD henvises til særskilt dokument, hvor oplysninger fremgår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver skal have min. 1 referencer i perioden 2017-2020 med afsætning og/eller behandling af genanvendelige affaldsfraktioner.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/06/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiverne skal afgive enhedspriser på behandling og afsætning af de angivne affaldsfraktioner og ved evaluering af de afgivne tilbud for de enkelte delopgaver vil de tilbudte enhedspriser blive tillagt en beregnet transportomkostning ved levering af materialerne i forhold til det nuværende transportsystem.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2020