Services - 237813-2020

22/05/2020    S99    Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Krakow: Cemetery maintenance services

2020/S 099-237813

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Postal address: ul. Rakowicka 26
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-510
Country: Poland
Contact person: Paweł Mikuła
E-mail: przetargi@zck-krakow.pl
Telephone: +48 126199940
Fax: +48 126199990

Internet address(es):

Main address: http://www.zck-krakow.pl

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Prace porządkowe na cmentarzach komunalnych w Krakowie, a także utrzymanie czystości na cmentarzach i kwaterach grobownictwa wojennego na terenie gminy miejskiej Kraków – w podziale na pięć części.

Reference number: P – 1 / PN / 2020
II.1.2)Main CPV code
98371111 Cemetery maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są prace porządkowe na cmentarzach komunalnych w Krakowie, a także utrzymanie czystości na cmentarzach i kwaterach grobownictwa wojennego na terenie gminy miejskiej Kraków. Zakres zamówienia obejmuje:

1. całoroczne opróżnianie koszy na odpady na terenie cmentarzy wraz z przewozem odpadów segregowanych na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie cmentarza (nie dotyczy części 5),

2. prace porządkowe,

3. pielęgnację zieleni niskiej,

4. wywóz odpadów zielonych (odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych ogrodów, parków, cmentarzy) w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.),

5. odśnieżanie wraz z wywozem śniegu.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 254 332.40 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 – prace porządkowe na terenie Rejonu Rakowice

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Description of the procurement:

Prace porządkowe na terenie Rejonu Rakowice, który obejmuje cmentarze: Rakowicki, Bronowice, Mydlniki.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 – prace porządkowe na terenie Rejonu Podgórze

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Description of the procurement:

Prace porządkowe na terenie Rejonu Podgórze, który obejmuje cmentarze: Podgórski, Stary Podgórski, Prokocim, Wola Duchacka, Pychowice, Kobierzyn Lubostroń, Kobierzyn Maki Czerwone.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 3 – prace porządkowane na terenie Cmentarza Prądnik Czerwony

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Description of the procurement:

Prace porządkowane na terenie Cmentarza Prądnik Czerwony.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 4 – prace porządkowane na terenie Cmentarza Grębałów

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Description of the procurement:

Prace porządkowane na terenie Cmentarza Grębałów.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 5 – prace porządkowe na terenie cmentarzy i kwaterach grobownictwa wojennego

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
90910000 Cleaning services
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Description of the procurement:

Prace porządkowe na terenie cmentarzy i kwaterach grobownictwa wojennego: Cmentarz Komunalny Rakowice w Krakowie (w tym część od ulicy Prandoty), Cmentarz Komunalny Podgórze w Krakowie, Cmentarz Skotniki, Kwatera wojenna na terenie Cmentarza Parafialnego w Borku Fałęckim w Krakowie, Cmentarz przy ul. Siostry Faustyny, Zespół Cmentarno-Pomnikowy Wzgórza Krzesławickie, dwie mogiły zbiorowe w Lesie Tynieckim, Pomnik na cmentarzu przy ul. Maki Czerwone.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 027-062050
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Część 1 – prace porządkowe na terenie Rejonu Rakowice

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/05/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Projektowo-Usługowy „Radix” sp. z o.o.
Postal address: ul. Ciepłownica 15
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-574
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 451 076.22 PLN
Total value of the contract/lot: 434 730.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Część 2 – prace porządkowe na terenie Rejonu Podgórze

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/05/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Flora sp. z o.o. sp. k.
Postal address: ul. Siwka 40
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-588
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 184 633.33 PLN
Total value of the contract/lot: 171 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Część 3 – prace porządkowane na terenie Cmentarza Prądnik Czerwony

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/05/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Projektowo-Usługowy „Radix” sp. z o.o.
Postal address: ul. Ciepłownicza 15
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-574
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 336 217.78 PLN
Total value of the contract/lot: 323 490.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Część 4 – prace porządkowe na terenie Cmentarza Grębałów

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/05/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Flora sp. z o.o. sp. k.
Postal address: ul. Siwka 40
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-588
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 279 577.78 PLN
Total value of the contract/lot: 264 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Część 5 – prace porządkowe na terenie cmentarzy i kwaterach grobownictwa wojennego

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/05/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Projektowo-Usługowy „Radix” sp. z o.o.
Postal address: ul. Ciepłownicza 15
Town: Kraków
NUTS code: PL213 Miasto Kraków
Postal code: 31-574
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 37 608.00 PLN
Total value of the contract/lot: 61 112.40 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały opisane w rozdziale VI ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 2245878

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/05/2020