TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 23813-2022

17/01/2022    S11

Romania-Pitești: Protective gear

2022/S 011-023813

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 247-652409)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
National registration number: 4122205
Postal address: Strada: ALEEA SPITALULUI, nr. 36
Town: Pitesti
NUTS code: RO311 Argeş
Postal code: 110114
Country: Romania
Contact person: TUDOSE LAURENTIU
E-mail: achizitii_spital_arges@yahoo.com
Telephone: +40 248287150
Fax: +40 248287202
Internet address(es):
Main address: www.sjupitesti.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Alcool Sanitar pentru protectie prinProgramul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9”Protejarea sănătății populațieiîn contextul pandemiei cauzate de COVID-19”,POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizeisanitare COVID-19, cod generat mysmis 140853

Reference number: 4122205_2021_PAAPD1173122-275
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile, conform art. 160 din Legea 98/2016.

Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98/2016.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

FURNIZARE ECHIPAMENTE DE PROTECTIE COVID-19 - 23 loturi

In contextul pandemiei de Covid-19 se impune dotarea sectiilor in care sunt internati si tratati pacientii diagnosticati cu Covid 19.

Descrierea detaliata a ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE COVID-19 se regaseste in cadrul caietelor de sarcini

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară (AP) 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei

cauzate de COVID-19”,

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, cod generat MY SMIS 140853

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 247-652409

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.5
Instead of:

195000 lei

Read:

163865,55 lei

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 21/01/2022
Read:
Date: 28/01/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 21/01/2022
Read:
Date: 28/01/2022
VII.2)Other additional information:

Conform Caiet de sarcini