Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 238730-2017

24/06/2017    S119    Európai Parlament - Szolgáltatások - Szolgáltatási koncesszió - Koncesszió-odaítélési eljárás 

Belgium-Brüsszel: Vegytisztító üzemeltetésére irányuló koncesszió az Európai Parlament brüsszeli Altiero Spinelli épületében

2017/S 119-238730

Koncessziós hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: direction des infrastructures
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu

I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2453
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
A részvételi jelentkezés, illetve adott esetben ajánlat benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: service du courrier officiel, bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz 60, direction générale des infrastructures et de la logistique, direction A — Infrastructures
Város: Bruxelles
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: service d'assistance à la maintenance, bureau RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
NUTS-kód: BE1

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vegytisztító üzemeltetésére irányuló koncesszió az Európai Parlament brüsszeli Altiero Spinelli épületében.

Hivatkozási szám: 06A50/2017/M024.
II.1.2)Fő CPV-kód
98310000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vegytisztító üzemeltetésére irányuló koncesszió az Európai Parlament brüsszeli Altiero Spinelli épületében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 475 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE
A teljesítés fő helyszíne:

Brussels.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vegytisztító üzemeltetésére irányuló koncesszió az Európai Parlament brüsszeli Altiero Spinelli épületében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott kritériumok
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 60
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:

a pályázati eljárásban való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott az Uniót létrehozó szerződések hatálya alá tartozó – különösen az Európai Unió tagállamaibó származó – valamennyi jogi és természetes személy, illetve állami szerv részére, valamint a koncessziók tekintetében az Európai Unióval külön megállapodást kötő, nem uniós országokból származó természetes és jogi személyek, valamint állami szervek részére az említett megállapodásban foglalt feltételek szerint.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:

1. az ajánlattevőnek bizonyítékkal kell szolgálnia legalább évi 190 000 EUR forgalomról, amelyet az utóbbi 3 lezárt pénzügyi évben bonyolított le;

2. érvényes felelősségbiztosítás megléte.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. az utóbbi 3 lezárt pénzügyi év pénzügyi beszámolói (éves jelentés).

2. biztosítási kötvény és a díjak befizetési bizonylatai.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése, az igényelt információk és dokumentumok megjelölése:

az ajánlattevőnek bizonyítékot kell nyújtania arról, hogy legalább 5 éven át a 96.01 számjelzés szerinti NACE Rev. 2.-es besorolású (vagy az ajánlattevő származási országa szerinti nyilvántartásban ennek megfelelő) tevékenységet folytatott akár önálló vállalkozóként, akár vezetőként („független harmadik személy”).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

igazoló dokumentum arról, hogy legalább 5 éven át a 96.01 számjelzés szerinti NACE Rev. 2.-es besorolású (vagy az ajánlattevő származási országa szerinti nyilvántartásban ennek megfelelő) tevékenységet folytatott akár önálló vállalkozóként, akár vezetőként („független harmadik személy”).

III.1.5)Információk a fenntartott koncessziókról
III.2)A koncesszióval kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A koncesszió teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A koncesszió teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok/jelentkezések benyújtási határideje vagy pályázatbeérkezési határidő
Dátum: 08/08/2017
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

2022.

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Az Európai Parlament kötelező helyszíni szemlét szervez a következő időpontban: 4.7.2017 (10:00). Találkozóhely az Európai Parlament Altiero Spinelli épületének akkreditációs központja, Brüsszel, Belgium

Ajánlattevő cégenként maximum 2 képviselő vehet részt. Belépési engedélyük elkészítéséhez kérjük, hogy 2 munkanappal a szemlét megelőzően juttassák el e-mailben (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) cégük nevét, valamint a képviselők nevét, beosztását, személyi igazolványának számát és születési dátumát. A résztvevők regisztrációját e-mailen erősítik meg.

A helyszíni szemlén történő részvétellel kapcsolatos utazási költségeket az ajánlattevők viselik, azokat az Európai Parlament nem téríti.

A helyszíni szemlén a részvétel kötelező: csak azon pályázók vehetnek részt a pályázatban, akik részt vesznek a szemlén.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetcím: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313

Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszékének Hivatala
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/06/2017