Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 238730-2018

05/06/2018    S105

Belgium-Brüsszel: Szakmai segítségnyújtás az energiahatékonyságról szóló irányelv 7. cikkének végrehajtása előrehaladásának értékeléséhez, valamint a szakpolitika végrehajtásának előkészítéséhez az új, 2021 és 2030 közötti kötelezettségi időszak tekintetében

2018/S 105-238730

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Energy,
Postai cím: Rue Demot 24
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: ENER-C3-eTENDERS-2017@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts/calls-tender
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3370
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Energiahatékonyság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakmai segítségnyújtás az energiahatékonyságról szóló irányelv 7. cikkének végrehajtása előrehaladásának értékeléséhez, valamint a szakpolitika végrehajtásának előkészítéséhez az új, 2021 és 2030 közötti kötelezettségi időszak tekintetében

Hivatkozási szám: ENER/C3/2018/447/02
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szakmai segítségnyújtás a Bizottság támogatásához az energiahatékonyságról szóló irányelv 7. cikkének és a kapcsolódó V. melléklet végrehajtásának értékelésében az aktuális, 2014 és 2020 közötti kötelezettségi időszakra vonatkozóan, különösen a 7. cikk szerinti 2020-ig valamennyi tagállamban teljesítendő nemzeti energiamegtakarítási követelmények teljesítése előrehaladásának nyomon követésében, beleértve energiahatékonyságra vonatkozó kötelezettségi rendszer (EEOS) – az energiahatékonyságról szóló irányelv 7. cikkének alapul vett szakpolitikai eszköze – hatékonyságának külön értékelését.

A szerződés magában foglalja továbbá a Bizottság számára biztosítandó szakmai segítségnyújtást a szakpolitika végrehajtásának előkészítésével összefüggésben, a 2021 és 2030 közötti új kötelezettségi időszak tekintetében az energiahatékonysági irányelv 7. cikkére vonatkozó iránymutatás frissítéséhez nyújtott segítség révén, hogy az tükrözze a kormányzati szabályozást, valamint a 7. cikk és a kapcsolódó V. melléklet módosított rendelkezéseit, melyek a energiahatékonyságról szóló módosított irányelvre vonatkozó bizottsági javaslatban kerültek előterjesztésre.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szakmai segítségnyújtásnak a szerződés teljes időtartama alatt magában kell foglalnia az alábbi, az összes tagállamra vonatkozó energiahatékonyságról szóló irányelv 7. cikkével és V. mellékletével, valamint szükség esetén a energiahatékonyságról szóló módosított irányelv, a villamos energiáról szóló irányelv és a kormányzati szabályozás vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatos feladatokat:

1) a Bizottság támogatása a 7. cikk és az V. melléklet végrehajtásának folyamatos elemzése és értékelése révén;

2) a 7. cikk értelmében a 2014 és 2020 közötti időszakban teljesítendő energiamegtakarításra vonatkozó előrehaladás értékelése, valamint az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek hatékonyságának felmérése, továbbá példák nyújtása a legjobb gyakorlatokra;

3) konkrét javaslatok megfogalmazása a 7. cikk 2021 és 2030 közötti időszakban történő végrehajtására vonatkozó iránymutatásfrissítéséhez.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2018–2020. évi H2020 munkaprogram
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 21/08/2018
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 23/08/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

24 rue Demot, office 4/101, Directorate-General for Energy, unit C3, 1040 Brussels, Belgium

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A pályázók jelen lehetnek a pályázatbontáson, azonban legfeljebb egy személy képviselheti őket. A tenderbontás befejeztével a tenderbontó bizottság elnöke közli az ajánlattevők nevét és a döntést arra vonatkozóan, hogy az egyes ajánlatok elfogadhatók voltak-e vagy sem. Az ajánlatokban szereplő árakat nem hozzák nyilvánosságra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/05/2018