Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 239067-2022

06/05/2022    S89

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 089-239067

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Makay Gábor
E-mail: makay.gabor@ddvizig.hu
Telefon: +36 72506398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árvízi biztonság növelése a Dél-Duna területén

Hivatkozási szám: EKR001265512021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. részajánlati kör: Jamai patak védképességének javítása

1 darab kivitelezési szerződés Jamai-patak védképességének javítására a 2+114 - 4+227 km szelvények közötti szakaszán:

- Jamai-patak 2+122 - 4+227 km szelvények között mederkotrás, 2113 fm-en;

- kétoldali depóniaerősítések hossza: 135 fm; egyoldali depóniaerősítések hossza: 1386 fm, összesen 6 600 m3 ásványi nyersanyag

felhasználásával;

- 2+122 - 2+200 km szelvények között, 78 fm hosszban betonba rakott terméskő burkolat;

- 2+200 - 4+215 km szelvények között, 2015 fm hosszban kétoldali kisvízi rézsűláb biztosítás kőszórással, geotextíliával borított

tükörre;

-meglévő fahíd bontása és új vasbeton szerkezetű híd építése nagyobb vízszállító kapacitással a 2+152 km szelvényben, a tervezett

híd felett az útpályát szilárd burkolattal kell ellátni 40fm hosszan és 3,5 m szélességben;

- 2+117 km szelvényben lévő vízrajzi műtárgy részleges rekonstrukciója,

- 4+221 km szelvényben lévő vb. vízosztó műtárgy (nyílt zsilip) elbontása, és új vízosztó műtárgy építése monolit vasbetonból;

A közbeszerzési dokumentáció részét képező engedélyes szintű tervekben és műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalomhoz a

kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a Biztonsági és egészségvédelmi

tervvel, minőségi előírásokkal.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy a rendelkezésre bocsátott tervekben és engedélyekben foglaltak figyelembe vételével a

kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és

dokumentációt, kiviteli terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a

kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt.

A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a

vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

A közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának,

valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint

a technika mai állásának megfelelően.

2. részajánlati kör: Árvízvédelmi töltés védképesség javítása

1 darab kivitelezési szerződés a Dráva bal part 18+159 - 47+543 tkm és Fekete-víz jobb part 0+000 - 6+525 tkm közötti árvízvédelmi

töltés védképesség javítására (Kémes-Drávasztára)töltés építéssel érintett teljes hossz: 35,909 km, melyből:

- Vízzáró padka kialakítása az árvízvédelmi töltés hullámtéri oldal töltéskoronán. hossza 35,909 km, min. szélessége: 50 cm, min.

magassága: 45 cm, Anyaga vízzáró kötött földanyag, becsült mennyisége: 15 000 m3.

- Szilárd burkolatú járóút kialakítása :Burkolat hossza: 35,909 km, 3,00 m szélességű aszfaltburkolat .

- Tartalékdepóniák kialakítása: 13 db, anyagdepóniák össz földmennyisége ≈ 40000 m3.

- Töltéstartozékok kiépítése- összesen 22 db keretes sorompó.

- Rámpák átépítése- hozzáigazítása az új koronaszinthez: Kétoldali rámpa: 18 db,Egyoldali rámpa (feljáró vagy lehajtó) 4 db

- Megközelítő útvonalak (Majláth-pusztai gátőrház, Vejti gátőrház) kátyúzása.

- Töltéstartozékok (keretes sorompó) beszedése és kihelyezése a vonatkozó árvízvédelmi jogszabályi előírások és „az elsőrendű

árvízvédelmi fővédvonalak töltéstartozékainak műszaki kialakításáról és azok elhelyezéséről” szóló 31/2018 sz. OVF Főigazgatói

Utasítás előírásai szerint.

A közbeszerzési dokumentáció részét képező engedélyes szintű tervekben és műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalomhoz a

kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a Biztonsági és egészs

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 489 095 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1.Jamai patak védképességének javítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45247230 Gát, töltés építési munkái
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Jamai-patak 2+114 - 4+227 km szelvénye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab kivitelezési szerződés Jamai-patak védképességének javítására a 2+114 - 4+227 km szelvények közötti szakaszán:

- Jamai-patak 2+122 - 4+227 km szelvények között mederkotrás, 2113 fm-en;

- kétoldali depóniaerősítések hossza: 135 fm; egyoldali depóniaerősítések hossza: 1386 fm, összesen 6 600 m3 ásványi nyersanyag felhasználásával;

- 2+122 - 2+200 km szelvények között, 78 fm hosszban betonba rakott terméskő burkolat;

- 2+200 - 4+215 km szelvények között, 2015 fm hosszban kétoldali kisvízi rézsűláb biztosítás kőszórással, geotextíliával borított tükörre;

-meglévő fahíd bontása és új vasbeton szerkezetű híd építése nagyobb vízszállító kapacitással a 2+152 km szelvényben, a tervezett híd felett az útpályát szilárd burkolattal kell ellátni 40fm hosszan és 3,5 m szélességben;

- 2+117 km szelvényben lévő vízrajzi műtárgy részleges rekonstrukciója,

- 4+221 km szelvényben lévő vb. vízosztó műtárgy (nyílt zsilip) elbontása, és új vízosztó műtárgy építése monolit vasbetonból;

A közbeszerzési dokumentáció részét képező engedélyes szintű tervekben és műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a Biztonsági és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy a rendelkezésre bocsátott tervekben és engedélyekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, kiviteli terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt.

A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

A közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

A szerződés teljesítése érdekében szükséges hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása, adott esetben az időközben lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

Megvalósulási tervek készítése 3 pld. papír alapon és 1 pld. digitális formátumban

A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlati felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.

A kivitelezés érdekében és /vagy annak során felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat, a konkrét és teljeskörű mennyiségeket az engedélyezési tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont: Az M.2.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. részszempont: Az M.2.2) alkalmassági körben előírt szakember VZ-TER jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Árvízvédelmi fejlesztések KEHOP-1.4.0

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért. A teljesítés határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 21 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától számított 30 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő AK előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2.Árvízvédelmi töltés védképesség javítása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
45247230 Gát, töltés építési munkái
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Fekete-víz jp-i védvonal 0+000-6+525 tkm között; hossz: 6,525 km,

Dráva bp-i védvonal 18+159 - 31+709 tkm között, hossz: 13,550 km;

FOLYTATÁS A II.2.14) PONTBAN.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab kivitelezési szerződés a Dráva bal part 18+159 - 47+543 tkm és Fekete-víz jobb part 0+000 - 6+525 tkm közötti árvízvédelmi töltés védképesség javítására (Kémes-Drávasztára)töltés építéssel érintett teljes hossz: 35,909 km, melyből:

- Vízzáró padka kialakítása az árvízvédelmi töltés hullámtéri oldal töltéskoronán. hossza 35,909 km, min. szélessége: 50 cm, min. magassága: 45 cm, Anyaga vízzáró kötött földanyag, becsült mennyisége: 15 000 m3.

- Szilárd burkolatú járóút kialakítása :Burkolat hossza: 35,909 km, 3,00 m szélességű aszfaltburkolat .

- Tartalékdepóniák kialakítása: 13 db, anyagdepóniák össz földmennyisége ≈ 40000 m3.

- Töltéstartozékok kiépítése- összesen 22 db keretes sorompó.

- Rámpák átépítése- hozzáigazítása az új koronaszinthez: Kétoldali rámpa: 18 db,Egyoldali rámpa (feljáró vagy lehajtó) 4 db

- Megközelítő útvonalak (Majláth-pusztai gátőrház, Vejti gátőrház) kátyúzása.

- Töltéstartozékok (keretes sorompó) beszedése és kihelyezése a vonatkozó árvízvédelmi jogszabályi előírások és „az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalak töltéstartozékainak műszaki kialakításáról és azok elhelyezéséről” szóló 31/2018 sz. OVF Főigazgatói Utasítás előírásai szerint.

A közbeszerzési dokumentáció részét képező engedélyes szintű tervekben és műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a Biztonsági és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy a rendelkezésre bocsátott tervekben és engedélyekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, kiviteli terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, , a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt.

A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat, a konkrét és teljeskörű mennyiségeket az engedélyezési tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont:Az M.2.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. részszempont:Az M.2.2) alkalmassági körben előírt szakember VZ-TER jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Árvízvédelmi fejlesztések KEHOP-1.4.0

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért. A teljesítés határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 21 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától számított 30 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő AK előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

II.2.3) PONT FOLYTATÁSA:Dráva bp-i védvonal 31+709 - 43+472 tkm. között, hossz:11,763 km;

Dráva bp-i védvonal 43+472 - 47+543 tkm. között, hossz: 4,071 km;

Projektben megvásárolt ingatlan helyrajzi száma (jelenleg nem ismert).

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3.Árvízvédelmi töltésburkolat rekonstrukció

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45247230 Gát, töltés építési munkái
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

03.02. sz. Baja-Foktő árvízvédelmi fővédvonal 2+655-22+000 tkm közötti szakaszán az alábbi helyrajzi számokon:

FOLYTATÁS A II.2.14) PONTBAN.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 darab kivitelezési szerződés Árvízvédelmi töltésburkolat rekonstrukcióra a 03.02. sz. Baja-Foktő árvízvédlmi fővédvonal 2+665-22+000 tkm közötti szakaszán:

A meglévő aszfaltozott és betonos töltéskorona burkolatok rekonstrukciója a padka rendezésével, a meglévő töltéstartozékok felszedésével és rekonstrukció utáni újbóli kihelyezésével. A rekonstrukció során tervezett aszfaltburkolatok tehergépjármű forgalom számára is igénybe vehetőek legyenek, amely biztosítja a védekezési és fenntartási feladatok során a tehergépjárművek biztonságos, burkolat-tönkremenetel nélküli forgalmát.

A projekt során az alábbi beavatkozások, fejlesztések valósulnak meg:

- Burkolatok előkészítési munkálatai:

Útpálya letakarítása: 64 045 m2(19,345 km hosszban);

Meglévő betonburkolat hézagainak kiöntése, cementhabarccsal: 550 m hosszon;

Meglévő aszfaltburkolat felső rétegének lemaratása: 48 015 m2(16,005 km hosszban).

- Aszfalt burkolatok készítése (rekonstrukció)

AC-11 aszfalt kötőréteg készítése: 721 m3(3,34 km hosszban);

AC-11 aszfalt kopóréteg készítése: 2302 m3(19,345 km hosszban);

- Zúzottköves vagy murvás padka készítése, rendezése: 5804 m3(19,345 km hosszban).

- Töltéstartozékok (hekto- és kilométerkövek) beszedése és kihelyezése a vonatkozó árvízvédelmi jogszabályi előírások és „az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalak töltéstartozékainak műszaki kialakításáról és azok elhelyezéséről” szóló 31/2018 sz. OVF Főigazgatói Utasítás előírásai szerint(19,345 km hosszban).

A közbeszerzési dokumentáció részét képező engedélyes szintű tervekben és műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal a Biztonsági és egészségvédelmi tervvel, minőségi előírásokkal.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy a rendelkezésre bocsátott tervekben és engedélyekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, kiviteli terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, , a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt.

A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat, a konkrét és teljeskörű mennyiségeket az engedélyezési tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazzák.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. részszempont:Az M.2.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-VZ jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. részszempont:Az M.2.2) alkalmassági körben előírt szakember VZ-TER jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. részszempont: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama (min. 0 hónap-max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Árvízvédelmi fejlesztések KEHOP-1.4.0

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott időtartamnál egy hónap időtartam alatt 30 naptári napot ért. A teljesítés határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 21 hónap, a munkaterület átadásra a szerződés Felek általi aláírásától számított 30 naptári napon belül kerül sor. Nyertes Ajánlattevő AK előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.

II.2.3) PONT FOLYTATÁSA:

Ssz.,Település, Helyrajzi szám, Natura2000 érintettség:

1. Baja 5682/1.

2. Baja 5682/2.

3. Baja 0639/3.

4. Baja 0675/4 X.

5. Érsekcsanád 0124/2 X.

6. Sükösd 0378/1 X.

7. Fajsz 0204/6 X.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 233-612618
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

1.Jamai patak védképességének javítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 13748429220
Postai cím: Király Utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 525 977 086.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

2.Árvízvédelmi töltés védképesség javítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 13748429220
Postai cím: Király Utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 110 741 684.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

III.1.3) M.1.2.) (20 km hosszúságú, aszfalt, árvízvédelmi töltésburkolat építése és/vagy rekonstrukciója.)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

3.Árvízvédelmi töltésburkolat rekonstrukció

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/04/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 13748429220
Postai cím: Király Utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Fax: +36 93541925
Internetcím: http://www.szabadics.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 852 376 230.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

III.1.3) M.1.3.) (13 km hosszúságú, aszfalt, árvízvédelmi töltésburkolat építése/rekonstrukciója)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk pontban, A szerződés/rész végleges összértéke: az 1. és a 2. részajánlati körben a tartalékkerettel megemelt összeget tartalmazza.

Beérkezett ajánlatok:

1.rész: Jamai patak védképességének javítása

Ajánlattevő neve: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa Király Utca 4.

Adószám: 13748429-2-20

Ajánlattevő neve: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5630 Békés Petőfi Utca 20.

Adószám:11053727-2-04

2.rész:Árvízvédelmi töltés védképesség javítása:

Ajánlattevő neve: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa Király Utca 4.

Adószám: 13748429-2-20

Ajánlattevő neve: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5630 Békés Petőfi Utca 20.

Adószám:11053727-2-04

3. rész: Árvízvédelmi töltésburkolat rekonstrukció

Ajánlattevő neve: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 8800 Nagykanizsa Király Utca 4.

Adószám: 13748429-2-20

Ajánlattevő neve: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5630 Békés Petőfi Utca 20.

Adószám:11053727-2-04

Érvénytelen ajánlatok:

1.rész: Jamai patak védképességének javítása

Ajánlattevő neve: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5630 Békés Petőfi Utca 20.

Adószám:11053727-2-04

Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi

jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

2.rész:Árvízvédelmi töltés védképesség javítása

Ajánlattevő neve: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5630 Békés Petőfi Utca 20.

Adószám:11053727-2-04

Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi

jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

3. rész: Árvízvédelmi töltésburkolat rekonstrukció

Ajánlattevő neve: BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 5630 Békés Petőfi Utca 20.

Adószám:11053727-2-04

Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi

jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 § rendelkezései alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/05/2022