Supplies - 240325-2022

06/05/2022    S89

Lithuania-Vilnius: Steriliser

2022/S 089-240325

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
National registration number: 124243848
Postal address: Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 04130
Country: Lithuania
Contact person: Vilija Kimsienė
E-mail: vilija.kimsiene@rvul.lt
Telephone: +370 52361176
Internet address(es):
Main address: http://www.rvul.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6081
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=635661
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=635661&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius (Nr.6673)

Reference number: 600076
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius, 1 vnt., pristatymas-3 mėn., daugiau informacijos pirkimo dokumentuose.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius, 1 vnt., pristatymo terminas-3 mėn., daugiau informacijos pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas ir kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais jis numato remtis, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą pirkimo laimėtoją.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pirkėjas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.4. punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Pardavėjui pareikalavus mokėti Pardavėjui 0,04 % delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos su PVM dydžio, už kiekvieną uždelstą dieną.

Pardavėjas, uždelsęs pristatyti Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes arba įvykdyti garantinius įsipareigojimus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais, įsipareigoja Pirkėjui pareikalavus mokėti Pirkėjui 0,04 % delspinigius nuo nepristatytų/ nepataisytų prekių vertės su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

Sutarties įvykdymas užtikrinamas 10 % Sutarties vertės su PVM dydžio bauda. Pardavėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, Pirkėjas įgyja teisę reikalauti, o Pardavėjas įsipareigoja sumokėti šiame Sutarties punkte nurodyto dydžio baudą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/06/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/06/2022
Local time: 09:45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pagal LR VPĮ VII skyriuje numatytą tvarką.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/05/2022