Supplies - 240871-2022

06/05/2022    S89

Sweden-Västerås: Dental workstations

2022/S 089-240871

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Region Västmanland
National registration number: 232100-0172
Postal address: Regionhuset
Town: VÄSTERÅS
NUTS code: SE125 Västmanlands län
Postal code: 72189
Country: Sweden
Contact person: Josefine Richter
E-mail: josefine.richter@regionsormland.se
Internet address(es):
Main address: https://regionvastmanland.se/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tandvårdsutrustning

Reference number: IN-IN21-0213
II.1.2)Main CPV code
33192400 Dental workstations
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Denna upphandling omfattar ett ramavtal gällande tandvårdsutrustning och service/underhåll enligt beskrivning kravspecifikation samt kravspecifikation för respektive objekt. Denna upphandling omfattar även installation/montering av tandvårdsutrustning samt utbildning av användare och servicepersonal. Upphandlingen består av följande objekt:

Behandlingsstol och unit

Operationsbelysning

Dental röntgen

Dental diskdesinfektor

Utrustning för rengöring, desinfektion och smörjning

Utrustning för rengöring, smörjning och autoklavering med värme och vatten

Autoklaver

Takvärdet i ramavtalet är 200 000 000 SEK exkl. moms.

Om ramavtalets värde överstiger angivet belopp upphör ramavtalet att gälla utan ytterligare bekräftelse från någondera part. Parterna delar ett ömsesidigt ansvar att underrätta motparten om takvärdet uppnås.

Takvärdet ska inte ses som ett garanterat värde utan fastställer endast en övre gräns för ramavtalet.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 200 000 000.00 SEK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111500 Dental X-ray
33130000 Dental and subspecialty instruments and devices
33141800 Dental consumables
33167000 Surgical lights
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
33191110 Autoclaves
33192410 Dental chairs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE125 Västmanlands län
NUTS code: SE122 Södermanlands län
NUTS code: SE313 Gävleborgs län
NUTS code: SE121 Uppsala län
NUTS code: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Description of the procurement:

Omfattning

Upphandlingen avser ramavtal i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten. Benämns vidare som Avtal.

Denna upphandling omfattar ett ramavtal gällande tandvårdsutrustning och service/underhåll enligt beskrivning kravspecifikation samt kravspecifikation för respektive objekt. Denna upphandling omfattar även installation/montering av tandvårdsutrustning samt utbildning av användare och servicepersonal. Upphandlingen består av följande objekt:

Behandlingsstol och unit

Operationsbelysning

Dental röntgen

Dental diskdesinfektor

Utrustning för rengöring, desinfektion och smörjning

Utrustning för rengöring, smörjning och autoklavering med värme och vatten

Autoklaver

Takvolym/takvärde

Takvärdet i ramavtalet är 200 000 000 SEK exkl. moms.

Om ramavtalets värde överstiger angivet belopp upphör ramavtalet att gälla utan ytterligare bekräftelse från någondera part. Parterna delar ett ömsesidigt ansvar att underrätta motparten om takvärdet uppnås.

Takvärdet ska inte ses som ett garanterat värde utan fastställer endast en övre gräns för ramavtalet.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 001-000215
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Dab Dental AB
National registration number: 556005-0048
Postal address: Box 423
Town: UPPLANDS VÄSBY
NUTS code: SE121 Uppsala län
Postal code: 19404
Country: Sweden
E-mail: carina.olsson@dabdental.se
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 33 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Plandent AB
National registration number: 556347-1076
Postal address: Box 90193
Town: STOCKHOLM
NUTS code: SE11 Stockholm
Postal code: 12022
Country: Sweden
E-mail: anbud@plandent.se
Internet address: http://www.plandent.se
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 33 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Upplands Dental AB
National registration number: 556690-8934
Postal address: Ölandsresan 101
Town: UPPSALA
NUTS code: SE121 Uppsala län
Postal code: 75755
Country: Sweden
E-mail: anders@dentalservice.se
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 33 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Unident AB
National registration number: 556281-8095
Postal address: Box 229
Town: FALKENBERG
NUTS code: SE231 Hallands län
Postal code: 31123
Country: Sweden
E-mail: johannes.jarnung@unident.se
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 33 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Dentalservice i Svealand AB
National registration number: 556351-7944
Postal address: Box 330
Town: Eskilstuna
NUTS code: SE122 Södermanlands län
Postal code: 631 05
Country: Sweden
E-mail: david@dentalservice.se
Internet address: http://www.dentalservice.se
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 33 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ace Dental Sweden AB
National registration number: 559343-3930
Postal address: Staffans väg 8 A, Box 7006
Town: SOLLENTUNA
NUTS code: SE11 Stockholm
Postal code: 19207
Country: Sweden
E-mail: claes.gyllenskiold@kavo.com
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 33 000 000.00 SEK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Linköping
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/05/2022