Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 242772-2020

25/05/2020    S100

Finland-Vantaa: Industry specific software development services

2020/S 100-242772

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Finavia Oyj
National registration number: 2302570-2
Postal address: Lentäjäntie 3
Town: Vantaa
NUTS code: FI SUOMI / FINLAND
Postal code: FI-01530
Country: Finland
Contact person: W. Nyman
E-mail: hankintapaallikot@finavia.fi
Telephone: +358 20708000
Internet address(es):
Main address: http://www.finavia.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=301256&tpk=93482263-253d-4d7b-ab23-b9dbb2ba8ad2
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=301256&tpk=93482263-253d-4d7b-ab23-b9dbb2ba8ad2
I.6)Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Finavia Oyj: Räätälöityjen ohjelmistojen kehityspalveluiden hankinta

II.1.2)Main CPV code
72212100 Industry specific software development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankinnan tarkoitus on solmia puitesopimus ohjelmistoprojektien kehityspalveluiden hankinnasta usean palveluntoimittajan kanssa ja siten toteuttaa räätälöityjä ja innovatiivisia ohjelmistoja, joita käytetään Finavian lentoasemilla ja toiminnassa. Hankinnan tavoite on muodostaa ohjelmistokehityksen huippuosaajien kilpailutettu pooli, josta voidaan hankkia resursseja ja muodostaa kehitystiimejä erilaisten ohjelmistokehitysprojektien ja Finavian yleisten kyvykkyyksien kehittämiseen tällä saralla.

Tavoitteena on pystyä luomaan projekteittain tuotantotiimi, joka voi koostua osittain tai kokonaan ja osa- tai kokoaikaisesti palveluntuottajan resursseista. Resurssit täyttävät eri rooleja projekteissa. Finavia voi myös sulauttaa eri projektien kehitystyön yhden (1) tiimin kokonaisvastuulle sisältäen jo tuotantoon vietyjen osien ylläpidon.

Kehittäjätiimien kokoonpano tarkennetaan tarvekohtaisesti. Puitesopimuksen sisällä tehtävissä tarjouspyynnössä moniosaajatiimi voi koostua eri rooleista ja yhden tai useamman toimittajan tarjoamista asiantuntijoista. Roolit ovat suuntaa-antavia ja yksilön osaamisesta riippuen myös päällekkäisiä. Vastuu ratkaisuista niin toiminnallisesti kuin teknisesti on koko tiimillä. Yhtä (1) henkilöä voi tarjota useampaan rooliin, mikäli osaaminen on sopiva rooleihin.

Puitesopimus solmitaan usean eri palveluntoimittajan kanssa. Kaikki sopimuksella tuotettu työ suoritetaan Finavian IT:n ja liiketoimintayksiköiden ohjauksessa. Kehitystiimit voivat koostua Finavian henkilöstöstä ja yhden tai useamman palveluntoimittajan henkilöstöstä. Kehitystiimien ensisijainen työskentelypaikka on Finavian tilat Helsinki-Vantaalla ja sen läheisyydessä. Tehtäviä voi olla myös muilla Finavian lentoasemilla ympäri Suomea.

Tällä kilpailutuksella ja puitesopimuksella hankittavat tehtävät voivat olla suunnittelua, muotoilua, arkkitehtuurityötä, kehitystyötä sekä ylläpitoa (sisältäen näihin liittyvän dokumentaation ja infrastruktuurin tuottamisen) ja koskettaa seuraavia lentoasematoiminnan osa-alueita ja/tai prosesseja:

— Matkustajaprosessi

— Ruumamatkatavaroiden käsittelyprosessi

— Lentokoneenkääntöprosessi

— Lentoaseman pysäköintipalvelu

— Finavian digikanavat yleisölle ja matkustajille

— Näihin liittyvän infrastruktuurin kehittäminen.

Aktiivisessa kehityksessä olevien sovellusten tuki- ja ylläpitopalvelu kuuluu myös kehitystiimien vastuuseen. Palveluntoimittajalla on oltava mahdollisuus tarjota normaalien toimistotyöaikojen ulkopuolella tapahtuvaa tuki- ja ylläpitopalvelua. Tähän kuuluu myös puhelinpäivystys.

Projektien koolle tai laskutukselle ei ole asetettua euromääräistä alarajaa, joten projektien koko voi vaihdella merkittävästi. Puitesopimus ei muodosta määräostovelvollisuutta.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72253200 Systems support services
72263000 Software implementation services
72267100 Maintenance of information technology software
72268000 Software supply services
72230000 Custom software development services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI SUOMI / FINLAND
Main site or place of performance:

Vantaa

II.2.4)Description of the procurement:

Tämä hankintamenettely käydään seuraavan alustavan aikataulun mukaan:

8.6. – Kysymykset koskien osallistumishakemusvaihetta tai sen osia

8.6. – Vastaukset kysymyksiin tarjouspalvelussa

21.6. – Osallistumishakemuksen palautus

26.6. – Tarjoajien valinta ja valinnasta tiedotus

26.6. – Alustava tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan

13.7. – Kysymykset alustavaa tarjouspyyntöä koskien

13.7. – Vastaukset kysymyksiin tarjouspalvelussa

27.7. – Alustavien tarjousten palautus viimeistään

28.7.– Tarjoajien valinta

28.7.– Neuvottelukutsut (tarjoajakohtainen päivä ilmoitetaan kutsussa)

4.8 – Neuvottelut – 7.8. saakka

17.8. – Lopullisen tarjouspyynnön julkaisu

24.8. – Kysymykset lopullista tarjouspyyntöä koskien

26.8. – Vastaukset kysymyksiin tarjouspalvelussa

7.9. – Lopullisen tarjouksen palautus

8.9. – Toimittajavalinnat

24.9. – Sopimuksen allekirjoitus aikaisintaan.

Hankintayksikkö pidättää oikeuden muuttaa aikataulua.

Hankinnan ensimmäisessä vaiheessa pyydetään osallistumishakemuksia ehdokkailta. Osallistumishakemusten perusteella ehdokkaita kutsutaan tarjoajiksi vastaamaan alustavaan tarjouspyyntöön. Tarjoajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä jokaisessa vaiheessa.

Alustavien tarjousten perusteella kutsutaan kuusi (6) tarjoajaa neuvotteluihin. Ennen neuvotteluja valitut tarjoajat voivat esittää palautetta, kommentteja ja parannusehdotuksia hakemusdokumentaatioon kirjallisesti (sähköpostitse). Hankintayksikkö voi pyytää selvennyksiä palautteeseen, kommentteihin ja ehdotuksiin kirjallisesti (sähköpostitse). Hankintayksikkö voi kutsua tarjoajat useammalle neuvottelukierrokselle, mikäli katsoo tarpeelliseksi. Neuvottelut käydään suomeksi, ja niihin voi kuulua muun muassa hankinnan laajuutta, sisältöä, määritelmiä, palveluntasoa ja käyttöönottoa koskevaa sisältöä samoin kuin hinnoittelua ja sopimusehtoja koskevia asioita.

Neuvottelut käydään kunkin tarjoajan kanssa erikseen joko konferenssipuhelujärjestelmän (esim. Skype, Teams tms.) avulla tai hankintayksikön pääkonttorilla Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Hankintayksikkö varaa oikeuden muuttaa aikaa, paikkaa sekä osallistumis- ja neuvottelutapaa.

Hankintayksikkö julkaisee lopullisen tarjouspyynnön neuvottelujen jälkeen. Neuvottelujen jälkeen sopimusehdoista eikä hankinnan kohteen kriteereistä neuvotella. Tarjoajilla on kuitenkin mahdollisuus esittää kysymyksiä lopullista tarjouspyyntöä koskien.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/10/2020
End: 02/10/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Perussopimuskauden jälkeen sopimuskautta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuskausi ei kuitenkaan voi olla pidempi kuin kahdeksan (8) vuotta.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 6
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Projekteihin välittömästi liittyvät asiat ja roolit tai niiden yhdistelmät, joita ei tässä ole kuvattu.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Palvelun toimittamiseen liittyviä keskeisiä palveluehtoja:

Kaikki tietopääoma, joka tuotetaan osana tätä puitesopimusta, kuuluu yksinomaan Finavian omistukseen. Mikäli palvelun tuottamisessa käytetään vapaasti saatavilla olevia ohjelmistoja, komponentteja tai lähdekoodeja, tulee niiden olla lisenssivapaita ja soveltuvia aiottuun käyttötarkoitukseen ilman rajoituksia.

Palveluntoimittaja vastaa uusien henkilöiden perehdyttämisestä omalla kustannuksellaan palveluntuottamiseen ja vastaa siitä, että allokoitujen resurssien tietotaito on tehtävässä vaaditun ja tarjotun mukaista.

Palveluntoimittaja vastaa korvaavan resurssin hankkimisesta pitkittyneen poissaolon ajalle tai mikäli valittu resurssi poistuu käytöstä Finaviasta riippumattomista syistä.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 6
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/06/2020
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Moniosaajatiimit

Kehittäjätiimien kokoonpano tarkennetaan tarvekohtaisesti. Puitesopimuksen sisällä tehtävissä tarjouspyynnössä moniosaajatiimi voi koostua esimerkiksi seuraavista rooleista ja yhden tai useamman toimittajan tarjoamista asiantuntijoista:

Huom.: Roolit ovat suuntaa-antavia ja yksilön osaamisesta riippuen myös päällekkäisiä. Vastuu ratkaisuista niin toiminnallisesti kuin teknisesti on koko tiimillä. Yhtä (1) henkilöä voi tarjota useampaan rooliin, mikäli osaaminen on sopiva rooleihin.

Lead Developer (DevOps-tiiminvetäjä)

Lead Developer on tiimin vetäjä ja kokenut kehittäjä. Lisäksi vastuuna on kehitettävän sovelluksen arkkitehtuurin hallinta. Lead Developer huolehtii siitä, että kehittämistiimi pystyy tekemään työtään optimaalisella tavalla. Hän johtaa tiimin työtä ja kokoukset, ratkoo mahdollisia ongelmia, huolehtii sprintin backlogin purkamisesta ja vastaa siitä, että sovittua kehittämismallia noudatetaan. Tiiminvetäjä toimii itse myös kehittäjän tehtävissä (ks. kehittäjän kuvaus jäljempänä).

UX/UI-suunnittelija

Käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelijoiden tehtävänä on suunnitella helppokäyttöisiä, saavutettavia ja käyttäjäkeskeisiä digipalveluita sekä käyttöliittymiä. UX-suunnittelulla pyritään kehittämään yksittäisen digitaalisen palvelun toimintaa niin, että se tuottaa mahdollisimman paljon arvoa käyttäjälle ja käyttölogiikka on kyseisen käyttäjän näkökulmasta luonteva. UX/UI-suunnittelijat päivittävät design-järjestelmää, auttavat front end -kehittäjiä luomaan style/asset libraryä, ohjeistavat front end -kehittäjiä saavuttavien palveluiden implementoinnissa, ovat front end -kehittäjien apuna implementoinnissa ja testaavat kehitteillä olevat ja valmiit palvelut UX-näkökulmasta.

Palvelumuotoilija

Palvelumuotoilijoiden tehtävänä on suunnitella helppokäyttöisiä, saavutettavia ja käyttäjäkeskeisiä digipalveluita sekä käyttöliittymiä. Palvelumuotoilun avulla selvitetään asiakkaan tarve tai ongelma sekä liiketoiminnan tavoitteet ja muotoillaan näihin sopiva palvelu.

Kehittäjä (back end, front end, full stack)

Kehittäjien tehtävänä on mm. suunnitella ja toteuttaa ohjelmistot sekä tietojärjestelmäkomponentit. Ohjelmistot toteutetaan soveltuvilta osin mikropalveluarkkitehtuuriparadigman mukaisesti hyödyntäen DevOps-menetelmiä. Sovellukset tuotetaan pääosin julkisiin pilvipalveluihin. Kehittäjiltä odotetaan monipuolista integraatioiden toteutuskykyä. Integraatiot koskevat sekä mikropalvelujen välisiä integraatiota, mikropalveluiden integraatiota operatiivisiin sovelluksiin tai muihin palveluihin. Kehittäjät vastaavat myös front-end-sovelluksien kehittämisestä. Tyypilliset frontti ratkaisut ovat web-selainpohjaisia. Kehittäjät huolehtivat myös kehitettävän kokonaisuuden teknisestä laadunvarmistuksesta, kuten esimerkiksi testausautomaatiosta.

Cloud-infra-asiantuntija

Rooli vastaa pilvipalvelualustan kehityksen ohjauksesta, pilvi-infran pystyttämisestä ja automatisoinnista sekä rakentaa julkaisu- ja valvontaratkaisuja. Rooli on myös avainasemassa tuotantoon vientien jatkuvan integraation välineiden kehittämisestä. Tämä rooli on päävastuussa koodipohjaisen infrastruktuurin päälle tehtyjen palveluiden operoinnista ja opettaa tiimin muille jäsenille nykyaikaisen operoinnin työtapoja ja kulttuuria.

Data scientist ja data engineer

Data Scientistin tehtävä on luoda datasta merkityksellistä tietoa. Käyttötapauksia ovat esim. matemaattisiin malleihin perustuvat ennusteet ja prosessioptimointi. Data engineerin tehtävänä on tarvittaessa toimia data scientistin työparia datan käsittelyyn ja mallin tuotannollistamiseen liittyvissä asioissa.

Online data-analyytikko

Online data-analyytikko määrittelee ja toteuttaa online-analytiikka setupeja digitaalisille palveluille palvelun käyttökokemuksen ja myynnin kehittämiseksi. Data-analytiikka sisältää konversio-optimoinnin, käyttökokemuksen parantamisen, SEOn ja SEMin.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/36521/notice/47181

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/05/2020