Árubeszerzések - 243606-2020

26/05/2020    S101

Magyarország-Budapest: Tűzoltó készülékek

2020/S 101-243606

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338012
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000180072020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000180072020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tűzoltó készülékek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000180072020
II.1.2)Fő CPV-kód
35111300 Tűzoltó készülékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés/Tűzoltó készülékek beszerzése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2 kg-os ABC porraloltó

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35111300 Tűzoltó készülékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság Jászberényi út, Kihelyezett Haditechnikai Raktár, 1108 Budapest, Jászberényi út 39–41.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. részajánlati kör: 2 kg-os ABC porral oltó készülék 1 900 darab.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (0–12 hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

1. részajánlati kör: 2 kg-os ABC porral oltó készülék 200 darab. Az opciós mennyiség egységára megegyezik az ajánlati egységárral. Az opció mennyiségére Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal. Az opciós mennyiséget Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg a rendelkezésre álló fedezet függvényében.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a beszállítást 2 ütemben engedélyezi.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

6 kg-os porraloltó

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35111300 Tűzoltó készülékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság Jászberényi út, Kihelyezett Haditechnikai Raktár, 1108 Budapest, Jászberényi út 39–41.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. részajánlati kör: 6 kg-os ABC porral oltó készülék 5 200 db.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (0-12 hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

2. részajánlati kör: 6 kg-os ABC porral oltó készülék 200 db. Az opciós mennyiség egységára megegyezik az ajánlati egységárral. Az opció mennyiségére Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal. Az opciós mennyiséget Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg a rendelkezésre álló fedezet függvényében.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a beszállítást 4 ütemben engedélyezi.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

12 kg-os ABC porraloltó

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35111300 Tűzoltó készülékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság Jászberényi út, Kihelyezett Haditechnikai Raktár, 1108 Budapest, Jászberényi út 39–41.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

3. részajánlati kör: 12 kg-os ABC porral oltó készülék 500 db.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (0–12 hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

3. részajánlati kör: 12 kg-os ABC porral oltó készülék 100 db. Az opciós mennyiség egységára megegyezik az ajánlati egységárral. Az opció mennyiségére Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal. Az opciós mennyiséget Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg a rendelkezésre álló fedezet függvényében.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a részteljesítést nem engedélyezi, beszállítás egy tételben.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

50 l-es habbaloltó

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
35111300 Tűzoltó készülékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, Bázisparancsnokság Jászberényi út, Kihelyezett Haditechnikai Raktár, 1108 Budapest, Jászberényi út 39–41.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

4. részajánlati kör: 50 l-es habbal oltó készülék 20 db.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás időtartama (0–12 hónap) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

4. részajánlati kör: 50 l-es habbal oltó készülék 5 db, Az opciós mennyiség egységára megegyezik az ajánlati egységárral. Az opció mennyiségére Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget nem vállal. Az opciós mennyiséget Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg a rendelkezésre álló fedezet függvényében.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a részteljesítést nem engedélyezi, beszállítás egy tételben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja – az EKR-en keresztül – az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a nyilatkozatot. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdésben foglaltakra. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján-az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon- be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben Ajánlattevő esetén változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, annak tényére vonatkozó – az EKR-ben biztosított űrlapon – nyilatkozat becsatolása is szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban, valamint a 18. § (1) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésre.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:

— pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai

— mióta vezeti az ajánlattevő számláját

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult-e 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie)

A Kbt. 69. § (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P.1. szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6) - (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha:

P.1. bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1–4. rk.: – M.1. AT-figy. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pont.– a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pont. értelmében ismertesse az elj. megindító felh. feladásától vissz. szám. 36 hó-ban befejezett, de maximum 72 hónapon belül megkezdett, (tűzoltó készülékek szállításait igazoló) legjelentősebb szerz.-szerűen telj. száll., az alábbi tartalommal: (legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap); a szerződést kötő másik fél, a szerződés tárgya (az alkalmassági minimum követelményeknek megfelelően részletezett tartalommal); a szállítás mennyisége valamint nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.). A referenciát a Korm. r. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. §-ra és a 22. § (3a) bekezdésére.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdéseire. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (9) bekezdés, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésre.

AK a több szállításból megvalósuló teljesítéseket is elfogadja. AK a műszaki leírást úgy állította össze, hogy annak több potenciális ajánlattevő is megfelel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan,

1–4. rk. M.1. Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de maximum 72 hónapon belül megkezdett

1. rész esetében legalább 750 db tűzoltó készülék szállítására

2. rész esetében legalább 2 900 db tűzoltó készülék szállítására;

3. rész esetében legalább 350 db tűzoltó készülék szállítására vonatkozó referenciával.

4 rész esetében legalább 15 db tűzoltó készülék szállítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 24. § (3) bekezdésére.

Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.

Előzetes Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott M1) alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (AZ EEKD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a további (A-D) szakaszt nem.)

A Kbt. 69. § (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M.1. alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési- és kötbér feltételeket a KD részeként kiadott Adásvételi szerződéstervezet tartalmazza.

Késedelmi kötbér: mértéke a késedelmesen szállított termékek nettó értékének 0,5 %-a /nap, maximális mértéke a késedelemmel érintett mennyiség nettó értékének 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: alapja a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség nettó értéke, mértéke annak 25 %-a.”

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a Ptk. 6:155. §-ra, Kbt. 27/A. §-ra.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően kerül sor.

AK előleget nem fizet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/07/2020
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/07/2020
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4) és (6) bekezdéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

— a. Az ajánlat benyújtásának formai köv.-t a KD tartalmazza. – b. A K.r. 30. § (4) ért.-ben az AK a P.1. szerinti, valamint M.1. szerinti alk. felt. a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban hat. meg. – c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd. szerv. létrehozását a szerződés telj.-hez. – d. Az ajánlatok értékelése 1–4. rk.: - A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat elve alapján történik az alábbiak szerint. –Részszempontok (Rsz.) Súlyszám

— 1. Ajánlati ár (nettó összár/HUF) 8 - 2. Többlet jótállás időtartama (0–12 hónap) 2. Többletjótállás mértéke a min. kötelező 12 hónap felett (min. 0 hónap, csak egész hónap ajánlható meg). Ajánlatkérő kizárólag az érv. küszöb feletti többlet jótállást értékeli, azaz a teljesítéstől számított 12 hónap jótállást szerződéses feltételként, mint min. vállalni szükséges mértéket rögzít, és az értékelés során csak 0–12 hónap között kéri a többlet jótállásra vonatkozó megajánlásokat.

— részszempontonként adható pontszám: 0–10 pont, – 1. részszempont: fordított arányosítás módszere, – 2. részszempont: szélső értékkel korrigált egyenes arányosítás módszere. – Az ajánlatok értékelésére vonatkozó további inf.-t a KD tartalmazza,

— e. AK hiv. a Kbt. 47. § (2),

— f. AT nyújtsa be: – az ajánlatban szereplő nyil.-okat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást. – nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről az összegezés megküldését követő 5 munkanapon belül. – a KD II.4/A. és 4. C pont szerinti nyilatkozatokat. – AT az ajánlattétel során nyújtsa be a megajánlott termékről készült fényképes termékleírását (műszaki köv.-ben meghatározottak szerint),

— g. IV.2.6) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatk.-ban AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért,

— h. AK a jelen közbesz. elj.-ban nem alk a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot,

— i. FAKSZ adatai: – Székesi Tamás; lajstromszáma: 00877; – lev. címe: HM VGH – 1555 Budapest Pf.: 74.; – beszerzes@hm.gov.hu

— j. Egyéb inf.:

— 1. AK a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az eljárás az EKR-ben való lebonyolítását írja elő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend szabályai szerint,

— 2. Az EKR-ben továbbított dok.-okkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 11–12. §-ai tartalmazzák,

— 3. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT-nek NCAGE kóddal kell rendelkeznie vagy annak megszerzésére köt. kell vállalnia a KD-ban foglaltak szerint,

— 4. - AT a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó a közbesz. tárgyához illeszkedő (1–4. rész: tűzoltó készülékek gyártása és/vagy kereskedelme) ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségir. rendszer megfelelőségéről kiállított tanúsítvánnyal. A nyertes AT az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer működését igazoló dokumentumot (tanúsítványt) elektronikusan küldje meg az EKR-en keresztül. Az egyenértékűséget a KD tartalmazza.

AT nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég (NCAGE) kóddal, és kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén is a Termékkodifikációs Záradékban (tov.: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak maradnak. Vagy nyilatkozik arról, hogy nem rendelkezik NCAGE kóddal, de kötelezettséget vállal a cégazonosításhoz szükséges NCAGE kód kiadásához szükséges adatszolgáltatás benyújtására. – 5. Aj.-hoz csatolni kell a megajánlott termék fényképét, Műsz. Leírását.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/05/2020