Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 244448-2017

28/06/2017    S121

Magyarország-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka

2017/S 121-244448

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Nemzeti azonosító szám: AK23103
Postai cím: Síp utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paszternák Tamás
E-mail: paszternak.tamas@bzsh.hu
Telefon: +36 14135500202
Fax: +36 14135500202
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mazsihisz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mazsihisz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyház
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (hrsz. 34199) alatti Zsinagóga műemlék épület rekonstrukciója II. és III. fázis.

II.1.2)Fő CPV-kód
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (hrsz. 34199) alatti Zsinagóga műemlék épület rekonstrukciója II. és III. fázis.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 993 986 540.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262100 Állványozás
45262210 Alapozás
45262310 Vasbetonozás
45262500 Kőműves és falazási munka
45422000 Ácsipari szerelési munka
44230000 Építőipari ácsmunka
45410000 Vakolás
45260000 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45432130 Padlóburkolás
45261310 Bádogosmunka
45421000 Asztalosipari munka
45421110 Ajtó- és ablakkeret beszerelése
45442100 Festés
45442000 Védőbevonat felvitele
45261400 Szigetelési munkák
45421160 Épületlakatos munka
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
90911200 Épülettakarítási szolgáltatások
45310000 Villamos szerelési munka
35125000 Felügyeleti rendszerek
35125100 Érzékelők
35125300 Biztonsági kamerák
35121700 Riasztórendszerek
31625200 Tűzriasztó berendezések
48952000 Hangosítórendszerek
32340000 Mikrofonok és hangszórók
45112710 Tereprendezési munkák zöldterületen
77300000 Kertészeti szolgáltatások
45313100 Felvonó szerelése
42416100 Felvonó
39141000 Konyhai bútor és felszerelés
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (hrsz: 34199) alatti Zsinagóga műemlék épület rekonstrukciója építési munkáinak II. és III. fázis kivitelezése az „Együttélés Háza” elnevezésű projekthez kapcsolódóan vállalkozási szerződés keretében a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A rekonstrukció az alábbi főbb munkarészekből és mennyiségekből áll:

Szintek bruttó alapterülete.

Pince 544,10 m².

Földszint 1 311,80 m².

I. emelet 1 311,80 m².

II. emelet 1 193,50 m².

III. emelet 1 193,50 m².

Tetőtér 546,20 m².

Tetőtér galéria 220,00 m².

Összes szintterület: 5 776,80 m².

Bontási munkák: az 5 776,8 m²-es épületen belül a meglévő épületgépészeti és elektromos rendszerek teljes elbontása, a szerkezetépítési munkákon belül a megjelölt részeken a szükséges bontások elvégzése, a tető bontása (ács szerkezetek, bádogos munkák), a nem szükséges válaszfalak és álmennyezetek bontása, valamint a kijelölt helyeken a burkolatok bontása, liftek bontása, nyílászárók bontása a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Műemléki kivitelezés: a teljes épület műemlék, ezen belül kiemelten kell kezelni a zsinagóga tér kivitelezését, amelyet jelentős részben restaurátori munkaként kell elvégezni.

A templomtér eredeti állapotába kerül helyreállításra (templomtérben elvégzendő munkákat a Műszaki Leírás külön fejezete tartalmazza), mely egyben kiállító térként is funkcionál majd a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Új fémlemez fedés kerül kialakításra a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Tetőhéjalás: új tetőhéjalás készül, a hozzá szükséges bádogos munkával együtt a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Burkolatok: új padlóburkolatok, falburkolatok, álmennyezetek készülnek a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Vakolatok: az újonnan elkészül falak, ill. homlokzatok javítva, ill. újra vakolva készülnek a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Festések: minden falfestésre kerül, jelentős részük restaurálásra a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Asztalos munkák: jelentős részük restaurátori munka, új belső nyílászárók és ablakok

készülnek a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Épületgépészet: a teljes épületben új épületgépészeti rendszer készül, vízhálózattal, csatornahálózattal, fűtéssel, hűtéssel, szellőzéssel a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Erős- és gyengeáramú kivitelezés: a teljes épületben új elektromos erős-, és gyengeáramú rendszer kerül kiépítésre a kiviteli tervdokumentáció alapján.

Kert- és környezetrendezés: az épület 580 m²-es belső udvarában a kiviteli terv szerinti kert kerül kialakításra.

Restaurátori munkák, amelyek szakrestaurátori szakvélemény szerint kerülnek kivitelezésre:

— kőrestaurátori munka,

— festőrestaurátori (díszítőfestés, aranyozás) munka,

— fémrestaurátori munka,

— farestaurátori munka.

Belsőépítészeti munkák: a belsőépítészeti tervdokumentáció alapján kell elkészíteni,

jelentős része a Zsinagóga tér/kiállító tér belsőépítészeti kialakítására vonatkozik (kb. 1 200 m²) a kiviteli tervdokumentáció alapján.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési projektterv / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: A kivitelezésben közreműködő szakemberek szakmai tapasztalata / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be nyílt eljárás
Magyarázat:

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított, mivel a korábbi nyílt eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, továbbá a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen volt.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/06/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Laki Épületszobrász Zrt.
Postai cím: Róbert Károly krt. 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 993 986 540.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatot az alábbi ajánlattevő nyújtott be:

Laki Épületszobrász Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.

Adószám: 12764073-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3)-(10) bekezdései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/06/2017