A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 244815-2021

14/05/2021    S93

Magyarország-Budapest: Egészségügyi szolgáltatások

2021/S 093-244815

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 26614562242
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czikmántory Gábor
E-mail: gabor.czikmantory@hungary.sport.hu
Telefon: +36 302785218
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://hungary.sport.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

LEN Európa-bajnokság-egészségügyi szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR000495862021
II.1.2)Fő CPV-kód
85100000 Egészségügyi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a 2021. évi 35. úszó-, nyíltvízi-, műugró-, műúszó- Európa-bajnokság nemzetközi sportesemény egyes egészségügyi szolgáltatásainak ellátásáról.:

Aktuális COVID-19 protokoll, valamint az ahhoz kapcsolódó PCR, antigén és antitest tesztek mintavételi és vizsgálati protokolljainak kidolgozása, véglegesítése a LEN és az NNK által elfogadott szakértők bevonásával.:

— onsite sporthelyszíni,

— a hotel ellátás általános orvosszakmai tervek elkészítése

— szűrési pontok kialakításával és informatikai felszerelésével a Semmelweis Egyetem kórházhigiéniai standardjainak megfelelően,

— a komplett COVID-19 protokoll szakmai irányítási és ellenőrzési programja fentieken túl kiegészül Covid marshall rendszer kialakításával, irányításával és ellenőrzésével.

EÜ protokollal kapcsolatos további részfeladatok ellátása.:

— orvosi / szakdolgozói team megszervezése a sportrendezvény helyszínein, illetve a hotelekben,

— PCR mintavevő team megszervezése a sportrendezvény helyszínein, illetve a hotelekben

Részletes feladatokat a műszaki leírás tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 161 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85100000 Egészségügyi szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Budakalász, illetve a teljesítéshez szükséges mértékben változó helyszínek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Aktuális COVID-19 protokoll, valamint az ahhoz kapcsolódó PCR, antigén és antitest tesztek mintavételi és vizsgálati protokolljainak kidolgozása, véglegesítése a LEN és az NNK által elfogadott szakértők bevonásával :

— onsite sporthelyszíni,

— a hotel ellátás általános orvosszakmai tervek elkészítése

— szűrési pontok kialakításával és informatikai felszerelésével a Semmelweis Egyetem kórházhigiéniai standardjainak megfelelően,

— a komplett COVID-19 protokoll szakmai irányítási és ellenőrzési programja fentieken túl kiegészül Covid marshall rendszer kialakításával, irányításával és ellenőrzésével.

EÜ protokollal kapcsolatos további részfeladatok ellátása.:

— orvosi / szakdolgozói team megszervezése a sportrendezvény helyszínein, illetve a hotelekben,

— PCR mintavevő team megszervezése a sportrendezvény helyszínein, illetve a hotelekben

— az onsite pontokon és hotelben nem ellátható betegek „buborékon belüli” szállítása

— sürgősségi fogadóhelyre

— multidiszciplináris, 3. progresszivitási szintű klinikai intézménybe

— speciális és indokolt esetekben traumatológiai és neuro-traumatológiai hátteret biztosító ellátóhelyre, és ezekből vissza a hotelbe,

— az érintett járművek fertőtlenítésével egyidejűleg,

— sürgősség esetén mentőszállítás teljeskörű biztosítása

— 0–24 órás, teljes spektrumú klinikai rendelkezésre állás, covid szempontból is elkülönített betegutak szervezése

— gyógyszer beszerzés, hotelbe szállítás

— helyszíni, illetve primer transzporton túli klinikai ellátások finanszírozásának egyeztetése a rendezvény központi biztosítójával.

Részletes feladatok a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • verseny hiánya technikai okokból
Magyarázat:

A sportesemény biztonságos megrendezéséhez a járványügyi helyzetre figyelemmel nem kizárólag az általában megszokott egészségügyi ellátások biztosítása a feladat, hanem a járványra figyelemmel szükséges plusz szolgáltatások, valamint ezeknek az összehangolása a Semmelweis Kft. által – a közvetlen kijelölés alapján – ellátandó feladatokkal. A járványügyi védekezés egészségügyi szakmai szempontok alapján csak és kizárólag akkor lehet biztonságos és eredményes, ha annak részfeladatai – az előkészítő feladatoktól (intézkedési/protokoll tervek) kezdve a szükséges szűrővizsgálatok elvégzésén és értékelésén keresztül, az esetlegesen „pozitív tesztek”-re figyelemmel indokolt azonnali intézkedések megtételéig – egy egységes rendszerben az Intelligens Buborékrendszerben kerülnek elvégzésre, amelynek kidolgozása és működtetése maga is egészségügyi szakmai feladat.

A felsoroltak alapján és az egészségügyi szakmai protokollokra is figyelemmel, a Sportesemény járványügyi szempontból biztonságos megvalósításához szükséges egészségügyi feladatok nem oszthatóak meg. Függetlenül attól, hogy a pandémiás helyzet kialakulását megelőzően szükséges (alap)egészségügyi feladatokra az NSÜ számára került a szükséges forrás biztosításra, majd az egészségügyi szolgáltatások járványhelyzetben való ellátásának feladatára a Kormány a Semmelweis Kft-t jelölte ki és számára biztosította az ehhez szükséges többletforrásokat, a beszerzendő szolgáltatási feladatok egy komplett egészségügyi protokollt, egy komplett rendszert képeznek. A folyamatok lineárisan sem választhatóak szét, az egészségügyi ellátás ugyanis az esetleges vírusfertőzés detektálásával nem kerül lezárásra, hanem az a komplex egészségügyi protokoll szerint – az adott esetben szükséges egyedi intézkedések megtételével – folytatódik tovább. Ezen körben szükséges olyan szakmai képességek és szolgáltatások biztosítása, amelyek akár a vírussal összefüggő járványügyi karantén, akár a vírus okozta megbetegedések, vagy akár a fertőzöttségtől független egészségügyi beavatkozást igénylő helyzeteket egységesen, egy rendszerben tudja nyújtani.

A fentiekre figyelemmel az NSÜ-nél fennálló beszerzési igény a szerződés műszaki-technikai sajátosságai miatt kizárólag a Semmelweis Kft-vel kötendő szerződés keretében valósítható meg, mivel az ajánlatkérő számára nem létezik más reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, továbbá mindez nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát az NSÜ a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg. Mindezek alapján az NSÜ a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) kíván lefolytatni „a 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró és Műúszó Európa- bajnoksággal összefüggésben szükséges egyes egészségügyi szolgáltatások ellátása” tárgyában.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
07/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító szám: 13916974242
Postai cím: Üllői út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
E-mail: kovacs.robert@semmelweiskft.hu
Telefon: +36 309998014
Internetcím: https://semmelweiskft.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 161 500 000.00 HUF
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 161 500 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/05/2021