Works - 245410-2020

27/05/2020    S102

Slovenija-Grosuplje: Gradbena dela na vodnih objektih

2020/S 102-245410

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Občina Grosuplje
Nacionalna identifikacijska številka: 5880734000
Poštni naslov: Taborska cesta 2
Kraj: Grosuplje
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Tanja Rauh, vložišče
E-naslov: info@grosuplje.si
Telefon: +386 17888750
Telefaks: +386 17888764
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.grosuplje.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok

Referenčna številka dokumenta: 351-6/2015
II.1.2)Glavna koda CPV
45240000 Gradbena dela na vodnih objektih
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 4 949 540.97 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45110000 Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
45300000 Inštalacijska dela pri gradnjah
45310000 Elektroinštalacijska dela
45330000 Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela
45450000 Druga zaključna gradbena dela
71355000 Geodetske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje je razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 214-524790
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
22/05/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5069149000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 36
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 5 927 666.51 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 4 949 540.97 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Vrednost brez DDV: 1 454 791.59 EUR
Delež: 29 %
Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:

GOI dela delno

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Občina Grosuplje
Poštni naslov: Taborska cesta 2
Kraj: Grosuplje
Poštna številka: 1290
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
25/05/2020