A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 245526-2017

28/06/2017    S121

Magyarország-Budapest: Marketingszolgáltatás

2017/S 121-245526

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MFB – Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK05103
Postai cím: Nádor u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kati Eszter
E-mail: kati.eszter@mfb.hu
Telefon: +36 14281629
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mfb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MFB Zrt. pénzügyi termékeinek kommunikációjához kreatív tervezési-gyártási,piac-és közvélemény kutatási, média tervezési és vásárlási szolgáltatások beszerzése 2 részben vállalkozási keretszerződésben.

II.1.2)Fő CPV-kód
79342000 Marketingszolgáltatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés célja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság európai uniós és hazai forrású pénzügyi eszközeinek/termékeinek kommunikációjához kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.

Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő marketingkommunikációs tevékenységéhez kapcsolódóan a következő feladatok határidőre és szakszerűen történő ellátása: átfogó kreatív koncepció kidolgozása, kreatív és on-line kampányok tervezése, lebonyolítása, kreatív anyagok gyártása, média felületek foglalása és vásárlása, piac- és közvélemény kutatási, nyomda, grafikai tervezés és egyéb produkciós feladatok ellátása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 034 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MFB Zrt. pénzügyi termékeinek kommunikációjához kreatív tervezési-gyártási, valamint közvélemény-és piackutatási szolgáltatások beszerzése vállalkozási keretszerződés keretében

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79342000 Marketingszolgáltatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
NUTS-kód: HU102 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Kreatív tervezés és gyártás: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Piac- és közvélemény kutatás: Magyarország területe, a kapcsolódó eredménydokumentumok átadásának helye:1051 Budapest, Nádor u. 31.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. közbeszerzési rész: Kreatív tervezéssel, gyártással kapcsolatos feladatok, közvélemény- és piackutatás, médiahatékonyság-mérés.

a) Kreatív stratégiák és tervek készítése, megvalósítása.

Eseti megrendelések alapján az Ajánlattevő felel a kreatív stratégiák és tervek készítéséért és megvalósításáért.

Főbb feladatok:

— kreatív koncepció, tervek kidolgozása és megvalósítása, komplex és részkampányok kivitelezése, különös tekintettel a vizuális és verbális tervezésre,

— online és egyéb nem hagyományos kommunikációs stratégiák kialakítása,

— egyéb elektronikus megjelenési lehetőségek stratégiájának kialakítása.

b) Kreatív tervezési, gyártási, gyártás-előkészítési feladatok.

Eseti megrendelések alapján az Ajánlattevő felel a kommunikációs kampányokhoz kapcsolódó gyártási, gyártás-előkészítési feladatokért is. A szerződés teljes időtartama alatt várhatóan, de nem teljes körűen az alábbi gyártási, gyártás-előkészítési feladatok merülhetnek fel:

— molinó, beltéri plakát, óriásplakát tervezése;

— edukációs, reklám- és PR-filmek tervezése és gyártása,

— rádióreklámok tervezése és gyártása;

— kommunikációs eszközök kreatív/grafikai és nyomdai előkészítése pl.: sajtó-, közterületi- és belterületi hirdetések, pop-up, roll-up;

— szövegírás, stilizálás, tördelés, szerkesztés, lektorálás, korrektúra;

— prezentáció készítés (design, képi elemek kiválasztása, beszerzése, előállítása, stb.);

— kiadványok tervezése, illusztrálása;

— nyomdai előkészítés (grafikai tervezés, layout készítés, pl.: nyomtatott hirdetések, plakátok, szórólapok, kiadványok, stb.);

— képfeldolgozás, fotókészítés és az ehhez kapcsolódó esetleges jogdíjak megvásárlása, kép, illetve stockfotó felhasználási jogdíjának megvásárlása.

c) Online-feladatok tekintetében.

Eseti megrendelések alapján az Ajánlattevő felel a kampányokhoz kapcsolódó online-feladatok ellátásáért. A szerződés teljes időtartama alatt várhatóan, de nem teljes körűen az alábbi feladatok merülhetnek fel:

— internetes bannerek készítése (statikus és animált);

— honlap formai és tartalmi fejlesztése;

— információs portálok és eszközök kialakítása, üzemeltetése és karbantartása;

— interaktív CD vagy DVD készítése a Megrendelő által specifikált tartalmakkal;

— HTML alapú meghívó, hírlevél készítése;

— infógrafikai illusztrációk (adat vizualizáció, grafikai tervezés, animáció készítése) elsősorban prezentációk és szakmai kiadványok, online-felületek illusztrálásához;

— Online-produkció: bannerek és weboldalak, új játékok, minisite-ok kreatív tervezése és tartalmi megvalósításában közreműködés, online elérhető kiadvány tervezése, szerkesztése;

— elektronikus DM layoutok tervezése.

d) Piac- és közvéleménykutatás, médiahatékonyság mérés.

A szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő által megfogalmazott eseti igényeknek megfelelően a nyertes Ajánlattevő feladata a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által a későbbiekben megküldésre kerülő brief alapján:

— kvalitatív kutatások készítése (egyéni mélyinterjú, fókuszcsoport, kreatív csoport, szemkamerás kutatás módszerrel);

— kvantitatív kutatások készítése (online, telefonos, személyes adatfelvétellel).

Az 1. rész esetén kötendő szerződés keretösszege: nettó 310 200 000 HUF.

A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata a dokumentációban részletezettek szerint / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP és VEKOP.
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MFB Zrt. pénzügyi termékeinek kommunikációjához médiatervezési és vásárlási szolgáltatások beszerzése vállalkozási keretszerződés keretében

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79342000 Marketingszolgáltatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
NUTS-kód: HU102 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Médiatervezési feladatok, média megjelenések utóértékelése: 1051 Budapest, Nádor u. 51.

Médiavásárlás: Magyarország területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. közbeszerzési rész: „Médiavásárlás”.

A szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő által megfogalmazott eseti igényeknek megfelelően a nyertes Ajánlattevő feladata:

a) A szerződés időtartama alatt média stratégia készítése, médiavásárlás a bírálati szempontoknál megadott médialista elemeinek felhasználásával, illetve előre nem ismert, de a célcsoportoknak és a kommunikációs céloknak megfelelő egyéb médiumok alkalmazásával, médiakampányok utóértékelése.

b) Az Ajánlatkérő részére igény esetén (pl. átfogó kommunikációs kampány) médiatervezési feladatok ellátása. Az elkészült médiatervek felhasználási joga a Megrendelőt illeti meg.

c) A médiamegjelenések utóértékelése: beszámoló készítése médiamutatószámok alapján, és az alábbi teljesítést igazoló dokumentumok benyújtásával:

— TV: PR-riport esetében sugárzási lista és a műsor támpéldánya elektronikus adathordozón, reklámszpot esetében sugárzási lista;

— Rádió: PR-riport esetében sugárzási lista és a műsor támpéldánya elektronikus adathordozón, reklámszpot esetében sugárzási lista;

— Nyomtatott sajtó: 2 db támpéldány;

— Online: screenshot(képernyőről adott pillanatban készült kép) és az adott időszakra vonatkozóan a megjelenést tartalmazó honlapról látogatottsági statisztika – amennyiben ez utóbbi nem áll rendelkezésre, úgy igazolás az adott médiumtól a megjelenés megvalósulására vonatkozóan;

— Outdoor (közterületen szabadtéren elhelyezkedő reklámeszközök, pl. citylight, óriásplakát, épületfólia, járműkülső): Monitoringot tartalmazó CD vagy DVD;

— Mozi: hivatalos sugárzási lista.

Az 2. rész esetén kötendő szerződés keretösszege: nettó 723 800 000 HUF.

A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata a dokumentációban részletezettek szerint / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP és VEKOP.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 013-019661
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

MFB Zrt. pénzügyi termékeinek kommunikációjához kreatív tervezési-gyártási, valamint közvélemény-és piackutatási szolgáltatások beszerzése vállalkozási keretszerződés keretében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/06/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Média Kft.
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@newland.hu
Telefon: +36 17462803
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Kft.
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@lounge.hu
Telefon: +36 17462803
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 310 200 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 310 200 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

MFB Zrt. pénzügyi termékeinek kommunikációjához médiatervezési és vásárlási szolgáltatások beszerzése vállalkozási keretszerződés keretében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/06/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: New Land Média Kft.
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@newland.hu
Telefon: +36 17462803
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Lounge Design Kft.
Postai cím: Nagyenyed u. 16. fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: gyula.balasy@lounge.hu
Telefon: +36 17462803
Fax: +36 13710189
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 723 800 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 723 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 1. közbeszerzési részben érvénytelen ajánlatot tevő:

PLANB Magyarország Kft. (1012 Budapest, Logodi u. 53-55.;14540633-2-41).

Alvállalkozók:

1. közbeszerzési rész:

Minőségbiztosítási mérnöki munkák ellátása (M2.d) alkalmassági követelmény).

Alvállalkozó: p2m Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 107.2.em.9.; 14400496-2-42).

2. közbeszerzési rész:

Ügyfélkapcsolati munkák ellátása (M2.c) alkalmassági követelmény).

Lounge Communication Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fszt. 4.; 23163483-2-43).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) és (5) bekezdése alapján a kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

Az ajánlati a közbeszerzési dokumentumokkal, illetve ezek módosításával kapcsolatban az – adott esetben módosított – ajánlattételi lejárta előtti ötödik napig lehet kérelmet benyújtani.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/06/2017