Szolgáltatások - 245882-2019

28/05/2019    S102    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: A „Biztonságos autonóm repülésbefejezés (SAFE-Term)” biztosítására irányuló szolgáltatási keretszerződés

2019/S 102-245882

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Védelmi Ügynökség
Postai cím: Rue des Drapiers 17-23
Város: Brussels
NUTS-kód: BE1
Postai irányítószám: 1050
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eda.europa.eu

A felhasználói oldal címe: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4858
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4858
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A „Biztonságos autonóm repülésbefejezés (SAFE-Term)” biztosítására irányuló szolgáltatási keretszerződés

Hivatkozási szám: 19.ISE.OP.200
II.1.2)Fő CPV-kód
73000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A „Biztonságos autonóm repülésbefejezés“ (Safe Autonomous Flight Termination, azaz „SAFE-Term”) névű projekt célja az autonóm, azaz önálló működésre irányuló fejlesztés különböző technológiai és tanúsítási megközelítéseinek felmérése a távirányítású légijármű-rendszerek kiszámítható, ugyanakkor adaptív működésének biztosítása érdekében vészhelyzet esetén, több meghibásodást beleértve, úgymint a parancskiadási és vezérlési adatkapcsolat megszűnése, amely a repülés befejezéséhez vezet. A projekt második szakaszában történik a rendszer és az első szakaszban javasolt tanúsítási eljárások koncepcióigazolásának kidolgozása, kifejlesztése és jóváhagyása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1
A teljesítés fő helyszíne:

A végrehajtás helye: a nyertes ajánlattevő telephelye, illetve bármely egyéb, a pályázati dokumentációban feltüntetett helyszín.

A teljesítés helye: az EDA helyiségei, illetve bármely egyéb, a pályázati dokumentációban feltüntetett helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt, amely a fenti I.3) pontban („Kommunikáció”) meghatározott e-tendering címen érhető el.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége (a műszaki előírásoknak történő megfelelés érdekében) / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: A javasolt ütemezésirányítás minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A javasolt erőforrás-gazdálkodás minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A javasolt minőségirányítás minősége / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A javasolt kockázatkezelés minősége / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 600 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd a pályázati dokumentációt, amely a fenti I.3) pontban („Kommunikáció”) meghatározott e-tendering címen érhető el.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/07/2019
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/07/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) helyiségei, Rue des Drapiers 17-23, Brussels, BELGIUM

Információk a felhatalmazott személyekkel és a bontási eljárással kapcsolatban:

A pályázatbontáson ajánlattevőnként egy felhatalmazott képviselő lehet jelen. A tenderbontáson részt venni kívánó vállalatok szándékukról legalább 48 órával korábban küldjenek értesítést a procurement@eda.europa.eu e-mail-címre.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/05/2019