Építési beruházás - 246822-2018

08/06/2018    S108

Magyarország-Sopron: Kábeles infrastruktúra szerelése

2018/S 108-246822

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK02796
Postai cím: Mátyás király utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korényi Sarolta
E-mail: kozbeszerzes@gysev.hu
Telefon: +36 99577523
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Porpác – Csorna szakaszon vonal- és erősáramú kábel cseréje, a lejárt közmű- és közút keresztezési engedélyek megújítása, megvalósulási tervek készítése”

II.1.2)Fő CPV-kód
45314300 Kábeles infrastruktúra szerelése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési szerződés Porpác – Csorna szakaszon vonal- és erősáramú kábel cseréje, a lejárt közmű- és közút keresztezési engedélyek megújítása, megvalósulási tervek készítése tárgyában.

Jelen közbeszerzés tárgyát az alábbi kivitelezési munkák képezik: a 16-os számú vasútvonal Porpác – Csorna vonalszakaszán, B7H vonalkábel vagy vele egyenértékű műanyag szigetelésű kábel, SZAMKAVM (4x25) erősáramú kábel valamint 4 db LPE40 védőcsövek közös nyomvonalában történő fektetése a GYSEV Zrt. által jóváhagyott kiviteli tervek szerint.

Beszerzés mennyisége:

Beled (342+59 hmsz) – Szil-Sopronnémeti (463+46 hmsz); Répcelak (265+04 hmsz) – Beled (342+60 hmsz); Pósfa AS107 (107+15 hmsz) – Hegyfalu (152+09 hmsz); Ölbő-Alsószeleste (72+90 hmsz) – Pósfa AS107 (107+15 hmsz); Hegyfalu (152+09 hmsz) – Vámoscsalád AS210 (210+90 hmsz); Porpác (0-40 hmsz) – Ölbő-Alsószeleste (72+90 hmsz), mindösszesen: 40 973 m szelvény szerinti hosszúságban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 324 098 515.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45316200 Jelzőberendezések szerelése
45314310 Kábelfektető szerelése
45321000 Hőszigetelési munka
45112500 Földmozgatási munka
45112200 Talajfelszedési munka
45112320 Talaj-visszanyerési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

A GYSEV Zrt. vasúthálózata, Porpác – Csorna vonalszakasz a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki tartalom szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kivitelezési szerződés Porpác – Csorna szakaszon vonal- és erősáramú kábel cseréje, a lejárt közmű- és közút keresztezési engedélyek megújítása, megvalósulási tervek készítése tárgyában.

Jelen közbeszerzés tárgyát az alábbi kivitelezési munkák képezik: a 16-os számú vasútvonal Porpác – Csorna vonalszakaszán, B7H vonalkábel vagy vele egyenértékű műanyag szigetelésű kábel, SZAMKAVM (4x25) erősáramú kábel valamint 4 db LPE40 védőcsövek közös nyomvonalában történő fektetése a GYSEV Zrt. által jóváhagyott kiviteli tervek szerint.

Beszerzés mennyisége:

Beled (342+59 hmsz) – Szil-Sopronnémeti (463+46 hmsz); Répcelak (265+04 hmsz) –Beled (342+60 hmsz); Pósfa AS107 (107+15 hmsz) – Hegyfalu (152+09 hmsz); Ölbő-Alsószeleste (72+90 hmsz) – Pósfa AS107 (107+15 hmsz); Hegyfalu (152+09 hmsz) – Vámoscsalád AS210 (210+90 hmsz); Porpác (0-40 hmsz) – Ölbő-Alsószeleste (72+90 hmsz), mindösszesen: 40 973 m szelvény szerinti hosszúságban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 Teljesítési határidő: valamennyi kivitelezési munkára vonatkozó összes teljesítési határidő a munkaterületek átadás-átvételétől számítva készre jelentések kezdő napjáig (min. 91 – maximum 180 nap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2 Az M.2.1. alkalmassági követelményben megjelölt felelős műszaki vezető szakember releváns, alkalmassági minimumkövetelményt (3 évet) meghaladó többlettapasztalata (min.: 0– max.:24 hónap ajánlható meg) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e az M.2.2.alkalmassági követelményben megjelölt szakember la. 3 év vasúti távközlési hálózat építése és/vagy átépítése területén szerzett felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal? / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A hirdetmény V.2.4) és II.1.7) pontjában feltüntetett értékek a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott, tartalékkeret nélkül számított nettó ellenszolgáltatást mutatják.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 246-516024
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési szerződés Porpác – Csorna szakaszon vonal- és erősáramú kábel cseréje, a lejárt közmű- és közút keresztezési engedélyek megújítása, megvalósulási tervek készítése tárgyában.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: R-KORD Kft.
Postai cím: Fő u. 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 489 597 594.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 324 098 515.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 37 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Földmunka, kábelfektetés.

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. Kor.r. 18. § c)-d) pontja szerinti információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Ajánlattevő neve: R-KORD Kft.

Székhelye: 8086 Felcsút, Fő u. 221.

Adószáma: 11454599-2-07.

2. Ajánlattevő neve: TÁVTÉK Kft.

Székhelye: 9542 Boba, József Attila u. 18.

Adószáma: 11314503-2-18.

3. Közös Ajánlattevő neve: TAJTAVILL Kft.

Székhelye: 4030 Debrecen, Ozmán u. 7.

Adószám: 11550626-2-09.

Közös Ajánlattevő neve: VASI FULL-TÁV Tervezési-kivitelezési és Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 9700 Szombathely, Szent Imre herceg u. 8.

Adószám: 11313564-2-18.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/06/2018