Services - 247171-2017

29/06/2017    S122    - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Czech Republic-Pardubice: Architectural and related services

2017/S 122-247171

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Pardubický kraj
70892822
Komenského náměstí 125
Pardubice
532 11
Czech Republic
Contact person: Květoslava Michalová
Telephone: +420 466026630
E-mail: kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz
NUTS code: CZ053

Internet address(es):

Main address: http://www.pardubickykraj.cz/

Address of the buyer profile: https://zakazky.pardubickykraj.cz

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zhotovení projektové dokumentace stavby NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů, včetně výkonu autorského dozoru.

II.1.2)Main CPV code
71200000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na výstavbu pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů v Pardubické nemocnici ve stupních DUR, DSP, DPS a výkon služeb AD. Součástí projektu bude též zpracování projektu vnitřního vybavení stavby a technologie.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 17 050 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71200000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ053
II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby centrálního příjmu v Pardubické nemocnici. Jedná se výstavbu nové budovy Centrálního příjmu pro spádovou oblast cca 260 000 obyvatel (okresy Pardubice a Chrudim) pro základní a specializovanou péči, cca 520 000 obyvatel pro superspecializovanou péči. Objekt bude umístěn v blízkosti stávající budovy tzv. velkých chirurgických oborů a budovy radiodiagnostického oddělení s přímou bezbariérovou návazností na tyto provozy.

Centrální příjem s centralizací akutních oborů v Pardubické nemocnici obsahuje: Centrální sterilizace (stavební připravenost pro technologie, Centrální příjem (bezprahový, vysokoprahový a nízkoprahový), vč. heliportu, Centrální operační sály (11, vč. septického), Centrální dospávací jednotka (18 lůžek) a přípravna, Lůžkové ARO (9 lůžek, vč. 1 příjmového, JIP chirurgických oborů chirurgické kliniky (24, z toho 8 nižšího typu), Lůžkové stanice chirurgické kliniky (124 lůžek), Jednotka jednodenní chirurgie (15 lůžek), Ambulantní trakt chirurgické kliniky (chirurgické oddělení, oddělení úrazové chirurgie, oddělení cévní a plastické chirurgie, neurochirurgické oddělení), vč. recepce (12 poraden, 2 x sádrovna, 1 x septická převazovna).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 050 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
14/08/2017

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Požadované profesní kvalifikační předpoklady:

— doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (projektová činnost ve výstavbě),

Předložení dokladu o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to:

— pro obor „pozemní stavby“ podle § 5 odst. 3 písm. a),

— pro obor „technologická zařízení budov“ podle § 5 odst. 3 písm. e),

— pro obor „technika prostředí staveb“ podle § 5 odst. 3 písm. f),

— pro obor statika a dynamika staveb podle § 5 odst. 3 písm. g),

a osoby, prostřednictvím které odbornou způsobilost zabezpečuje.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Požadavek doložit minimálně 3 významné služby zpracování projektové dokumentace staveb v oboru pozemní stavby min. ve 2 po sobě jdoucích stupních (DUR a DSP nebo DSP a DPS), přičemž výše rozpočtových nákladů na každou z těchto staveb byla minimálně 350 000 000 CZK bez DPH a minimálně 1 z požadovaných služeb byla realizována u objektu nemocnice.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/06/2017