Services - 247266-2021

17/05/2021    S94

Denmark-Glostrup: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2021/S 094-247266

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Glostrup Kommune
National registration number: 65120119
Postal address: Rådhusparken 2
Town: Glostrup
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Postal code: 2600
Country: Denmark
Contact person: Jan Starup
E-mail: jan.starup@glostrup.dk
Telephone: +45 43236292
Internet address(es):
Main address: http://www.glostrup.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330940
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301269&B=GLOSTRUP
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301269&B=GLOSTRUP
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vintertjeneste på kørebaner på Ring 3, Roskildevej m.fl.

Reference number: 21/4243
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet vedrører levering af vintertjeneste på kørebaner på Ring 3, Roskildevej m.fl. til Glostrup Kommune m.fl. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres af Glostrup Kommune på vegne af 6 kommuner i Hovedstadsområdet (Lyngby Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Rødovre og Glostrup kommuner). Udbuddet omfatter vintertjeneste på kørebaner udbudt i én entreprise (FR 01), med samlet 4 lastbiler:

- 1 rute omfattende glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner med én lastbil (Rute K01-0)

- 3 ruter omfattende snerydning på kørebaner med én lastbil (Ruterne SN01-1 til -3).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet vedrører levering af vintertjeneste på kørebaner på Ring 3, Roskildevej m.fl. til Glostrup Kommune m.fl. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Udbuddet gennemføres af Glostrup Kommune på vegne af 6 kommuner i Hovedstadsområdet (Lyngby Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Rødovre og Glostrup kommuner). Udbuddet omfatter vintertjeneste på kørebaner udbudt i én entreprise (FR 01), med samlet 4 lastbiler:

- 1 rute omfattende glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner med én lastbil (Rute K01-0)

- 3 ruter omfattende snerydning på kørebaner med én lastbil (Ruterne SN01-1 til -3).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Option på forlængelse på 2 x12 måneder. Den anslåede kontraktværdi er opgjort inkl. forlængelsen/optionsperioden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Krav til tilbudsgiveres køretøjer som fremgår af udbudsbetingelserne (Bilag 2A: Vilkår, vintertjeneste med lastbil, afsnit 1.3.6 materiel)

Dokumentation for materiellets egnethed til den tilbudte opgave, ved udfyldt ”Oplysningsskema – lastbil” for hvert køretøj og med minimum 2 chauffører pr. køretøj (Bilag 3B: Oplysningsskema).

Der skal foreligge en tilladelse til godskørsel for hver af de 4 lastbiler.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/06/2021
Local time: 00:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/06/2021
Local time: 12:00
Place:

Glostrup Kommune/udbudssystemet

Information about authorised persons and opening procedure:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/05/2021