Services - 247511-2019

28/05/2019    S102    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Netherlands-Utrecht: Monitoring and control services

2019/S 102-247511

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend als aankoopcentrale voor het samenwerkingsverband Nationale Databank Wegverkeersgegevens, hierna te noemen NDW
43707983
Griffioenlaan 2
Utrecht
3526 LA
Netherlands
Contact person: Gab Franken
E-mail: aanbesteding@ndw.nu
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.ndw.nu

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/436fbbd60c354c9922ab92e4f7aa8bd2
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/436fbbd60c354c9922ab92e4f7aa8bd2
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Inkoop fiets- en voetgangersgegevens

Reference number: marktconsultatie, TenderNed dossier 217938
II.1.2)Main CPV code
71700000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

NDW oriënteert zich op uitbreiding van inwinning van verkeersgegevens met fietsdata, ingewonnen door wegkantsystemen. Daarnaast vindt ook een oriëntatie plaats op crowd management mogelijkheden. NDW is van plan om een raamovereenkomst aan te gaan met een aantal leveranciers die zich committeren aan een minimum set aan (kwaliteits)eisen.

Om de kwaliteitsindicatoren met reële waarden te formuleren en prijsindicaties ten behoeve van ramingen bij Nadere offerteaanvragen te kunnen opstellen, organiseert NDW deze marktconsultatie. Daarnaast wil NDW inzicht verkrijgen in (bewezen) technieken met de bijbehorende voor- en nadelen. Mede onderdeel van deze raamovereenkomst zal zijn inwinning van voetgangerstellingen en crowd managementoplossingen.

Een marktconsultatie is gehouden op 12 resp. 19.4.2019.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
48900000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Nederland

II.2.4)Description of the procurement:

Uitvoeren van fietstellingen over langere periodes (1 tot 4 jaar) op meerdere meetlocaties en het geautomatiseerd aanleveren van de gegevens volgens het in Nederland vastgestelde protocol.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: zie beschrijvend document / Weighting: 35
Price - Weighting: 65
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Geen opties beschikbaar

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Geen crimineel verleden

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— ervaring

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 60
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/07/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/07/2019
Local time: 12:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Netherlands
Telephone: +31 883622200
E-mail: info@rechtbank.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Klachtenmeldpunt
Utrecht
Netherlands
E-mail: klachtenmeldpunt@ndw.nu

Internet address: http://www.ndw.nl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/05/2019