Szolgáltatások - 247513-2016

19/07/2016    S137

Magyarország-Budapest: Jármű-átalakítási és felújítási szolgáltatások

2016/S 137-247513

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK22489
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Tomka Barnabás, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosító szám: AK18571
Postai cím: Újszász u. 37–39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolonics Attila, alezredes
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Telefon: +36 14012320
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelem.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK22489
Postai cím: Pf. 74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Tomka Barnabás, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: HM BH Közbeszerzési Okmányátvevő helyiség
Nemzeti azonosító szám: AK22489
Postai cím: Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Tomka Barnabás, főigazgató
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése – technikai eszközök felújítása – KEHOP 1.6.0.

II.1.2)Fő CPV-kód
50117000 Jármű-átalakítási és felújítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés / A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése -technikai eszközök felújítása – KEHOP 1.6.0.

1. részajánlati kör: 8 klt PTSZ-M közepes lánctalpas úszó gépkocsi felújítása.

2. részajánlati kör: 3 klt üzemanyag szállító/töltő gépjármű felújítása, átépítése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

8 klt PTSZ-M közepes lánctalpas úszó gépkocsi felújítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50117000 Jármű-átalakítási és felújítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

8 darab PTSZ-M közepes lánctalpas úszó gépkocsi felújítása során elvégzendő munkafolyamatok:

1. a közepes lánctalpas úszó gépkocsi teljes körű szétszerelése;

2. az alvázszerkezet felújítása;

3. motor ki és szétszerelése, ellenőrzése, felújítása, összeszerelése;

4. gázolaj ellátó rendszer felújítása (szétszerelése, javítása, összeszerelése);

5. OV65 típusú fűtő-szellőző készülék felújítása (szétszerelése, javítása, összeszerelése);

6. a csörlő felújítása (szétszerelése, javítása, összeszerelése);

7. a főtengely kapcsoló felújítása (szétszerelése, javítása, összeszerelése);

8. az osztómű felújítása (le-, illetve szétszerelése, javítása, összeszerelése);

9. hűtőzsaluk javítása, beszabályozása;

10. bolygóműves kormánymű és megál1ófék vezérlés beszabályozásának ellenőrzése;

11. a sebességváltó kiszerelése, ellenőrzése, felújítása és összeszerelése;

12. levegőindító rendszer kiszerelése, ellenőrzése, felújítása, a levegőpalackok és a csapok cseréje, a rendszer összeszerelése;

13. vízi kormányrendszer kiszerelése, ellenőrzése, felújítása és összeszerelése;

14. hajócsavarhajtás kiszerelése, ellenőrzése, felújítása és összeszerelése;

15. elektromos rendszer ellenőrzése, felújítása;

16. ürítő szivattyúk javítása és ellenőrzése;

17. a futómű ellenőrzése és felújítása;

18. kardántengelyek leszerelése, javítása, felújítása, összeszerelése;

19. a kihajtómű leszerelése, felújítása és összeszerelése;

20. az eszköz vázszerkezetének korróziómentesítése, festése;

21. az eszközhöz 2 db páncélos fejvédő és 1 db előírt hosszúságú és teherbírású vontatókötél készletezése, valamint 1 klt új takaró ponyva legyártása;

22. a vezetőfülke felújítása;

23. egyéb követelmények.

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: KKD) tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Környezet és Energetikai Hatékonyság Operatív Program 1.6.0 project (a továbbiakban: KEHOP 1.6.0).
II.2.14)További információk

II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a kiadó hivatalnak.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3 klt üzemanyag szállító/töltő gépjármű felújítása, átépítése

Rész száma: 2.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50117000 Jármű-átalakítási és felújítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A követelmények a Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai végrehajtása során jelentkező tábori üzemanyag tárolási, illetve helyszíni üzemanyag töltési feladatokat biztosító Üzemanyag szállító/töltő gépjárművek (alapgép felújítása) felújítására vonatkoznak.

A szolgáltatás rendeltetése:

1. URAL-4320 alváz szükség szerinti javítása és az üzemanyag szállító felépítmény szállítására történő előkészítése (tartalmazza a meglévő engedélyek és tervek kiegészítését, módosítását, új tervek elkészítését, engedélyeztetést).

2. URAL-AC-5,5-375 üzemanyag szállító felépítmény (tartály, szivattyú, szerelvények, tömlők) szükség szerinti javítása, benzinszállításra történő átalakítása és az URAL-4320 alapgépjárműre történő ráépítése (tartalmazza az esetleges engedélyek beszerzését, a hatósági vizsgálatokat ideértve a mérőóra hitelesítést és jármű műszaki vizsgát).

A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 10
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 1.6.0.
II.2.14)További információk

II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a kiadó hivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

1. és 2. részajánlati kör vonatkozásában:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön EEKD-t kell benyújtaniuk.

Az Ajánlatkérő a KKD-val együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8. §, 10. §, 12–16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Korm. r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

1. részajánlati kör vonatkozásában:

A PTSZ-közepes lánctalpas úszó gépkocsi és az üzemanyag szállító/töltő gépjármű a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet VII. fejezet (HUML7) f) pontja alá, a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás a XXIV. fejezet (HUML 24) b) pontja alá tartozik. Ennek alapján az 1. részajánlati kör vonatkozásában ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára – a Korm. r. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján rendelkezzen a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény alapján kiállított, a haditechnikai termékek gyártására és a haditechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedéllyel.

Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt, és az értékelési sorrendben azt követő kettő legkedvezőbb ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény alapján kiállított, a haditechnikai termékek gyártására és a haditechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedély másolati példányának benyújtására.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1. és 2. részajánlati kör vonatkozásában:

P1) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára – a Korm. r. 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:

— a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i),

— mióta vezeti az Ajánlattevő számláját,

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.

Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt, és az értékelési sorrendben azt követő kettő legkedvezőbb ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1. és 2. részajánlati kör:

M1.) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) az alábbi tárgyú szolgáltatásait igazoló referenciával:

1. részajánlati kör: lánctalpas úszó gépkocsik javítása vagy felújítása;

2. részajánlati kör: gépjárművek javítása vagy felújítása.

M2.) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen a közbeszerzés tárgyához illeszkedő tevékenységére (járművek javítása vagy fejlesztése vagy modernizálása vagy korszerűsítése vagy átépítése) vonatkozó ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.

M3.) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen a közbeszerzés tárgyához illeszkedő tevékenységére (járművek javítása vagy fejlesztése vagy modernizálása vagy korszerűsítése vagy átépítése) vonatkozó:

1. részajánlati kör: AQAP 2110 vagy 2120 normatív dokumentum szerinti minőségirányítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal.

2. részajánlati kör: AQAP 2110 normatív dokumentum szerinti minőségirányítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal.

M1.)–M3.) vonatkozásában az igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt, és az értékelési sorrendben azt követő kettő legkedvezőbb ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M1) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm. r. 22. § (1)–(2) bekezdés szerint kell igazolni.

M2) szerinti, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő tevékenységére (járművek javítása vagy fejlesztése vagy modernizálása vagy korszerűsítése vagy átépítése) vonatkozó ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány alapján működtetett, ill. akkreditált minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvány, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítéka.

M3) szerinti, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő tevékenységére (járművek javítása vagy fejlesztése vagy modernizálása vagy korszerűsítése vagy átépítése) vonatkozó:

1. részajánlati kör: AQAP 2110 vagy 2120 normatív dokumentum szerinti minőségirányítási rendszert igazoló tanúsítvány;

2. részajánlati kör: AQAP 2110 normatív dokumentum szerinti minőségirányítási rendszert igazoló tanúsítvány.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6)–(7) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben:

1. részajánlati kör: közbeszerzés tárgyához illeszkedő (lánctalpas úszó gépkocsik javítása vagy felújítása) legalább nettó 50 000 000 HUF értékű referenciával;

2. részajánlati kör: közbeszerzés tárgyához illeszkedő (gépjárművek javítása vagy felújítása) legalább nettó 35 000 000 HUF értékű referenciával.

M2) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő tevékenységre (járművek javítása vagy fejlesztése vagy modernizálása vagy korszerűsítése vagy átépítése) vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.

M3) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő tevékenységre (járművek javítása vagy fejlesztése vagy modernizálása vagy korszerűsítése vagy átépítése) vonatkozó:

1. részajánlati kör: AQAP 2110 vagy 2120 normatív dokumentum szerinti minőségirányítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal;

2. részajánlati kör: AQAP 2110 normatív dokumentum szerinti minőségirányítási rendszert igazoló tanúsítvánnyal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés-módosítás alapján az igényelt összeg rendelkezésre állása. Amennyiben a KEHOP IH a támogatásra irányuló igényt nem, vagy az igényeknél kisebb összegben fogadja el, a vállalkozási szerződés nem lép hatályba.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési – és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott Vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (4), (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseire, Art. 36/A §-ra.

A kifizetés szállítói finanszírozással történik.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 29/08/2016
Helyi idő: 09:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/08/2016
Helyi idő: 09:30
Hely:

HM BH Közbeszerzési Okmányátvevő helység, 1134 Budapest, Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek vehetnek részt. A bontáson történő részvétel esetén a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. A I.1.1. pontban az MH Anyagellátó Raktárbázis (továbbiakban:MH ARB) a hirdetmény feladhatósága érdekében került megjelölésre. A Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást az MH ARB (nemzeti azonosító: AK18571, székhely: 1163 Budapest, Újszász u. 37–39.) meghatalmazása alapján, annak nevében folytatja le.

b. A MH Honvédelmi katasztrófavédelmi Rendszerének fejlesztése érdekében az MH ARB a KEHOP 1.6.0 tárgyú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be. A közbeszerzés tárgyát képező feladat a kérelmet támogató döntés esetén önrészből és vissza nem térítendő EU támogatásból szállítói finanszírozással valósulhat meg.

Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat. Az Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

c. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.

d. A Korm. r. 30. § (4) bekezdés értelmében az Ajánlatkérő az P1) pont szerinti pénzügyi-gazdasági, valamint M1)-M2)-M3) pontok szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

e. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezetlétrehozását a szerződés teljesítéséhez.

f. A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhetők a http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny weboldalon.

A közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

g. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.

h. Ajánlatkérő helyszínbejárást tart.

1. részajánlati kör: A javításra tervezett technikai eszközök bemutatása: 10.8.2016. 10:00 óra az MH Anyagellátó Raktárbázis telephelyén (1163 Budapest, XVI. ker. Újszász utca 37–39.).

A technikai eszközökhöz tartozó dokumentációk bemutatása: 11.8.2016. 10:00 óra az MH Logisztikai Központ telephelyén (1095 Budapest, IX. Soroksári út 152.; bejárat a Timót utca felől)

2. részajánlati kör: A felújításra tervezett gépjárművek és szakfelépítmények, illetve egy korábban átépített gázolaj szállító gépjármű bemutatása: az MH Anyagellátó Raktárbázis két telephelyén: 8.8.2016. 10:00 óra Szentendre (cím: 2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 12–14.) és 9.8.2016. 10:00 óra Hetényegyháza (cím: 6044 Kecskemét – Hetényegyháza, Belsőnyír 280.).

i. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a környezeti fenntarthatóság biztosítása érdekében a nyertes Ajánlattevőnek speciális horizontális vállalásokat kell teljesítenie, melynek részletes feltételeit a KKD tartalmazza.

j. Ajánlattevő ajánlatában nyújtsa be:

1. az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni;

2. nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről;

3. nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) szerint;

4. nyilatkozatát a Kbt. 66. § (4) szerint;

5. nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) szerint;

6. kKD II. 10. pont szerinti nyilatkozatokat.

k. IV.2.6.) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatkozásában Ajánlatkérő 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

l. FAKSZ adatai: Verebéli Erzsébet; lajstromszáma: 00535.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/07/2016