The Publications Office of the EU is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Services - 248321-2019

28/05/2019    S102    Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: Legal services

2019/S 102-248321

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
National registration number: 188729923
Postal address: Šventaragio g. 2
Town: Vilnius
NUTS code: LT
Postal code: LT-01122
Country: Lithuania
Contact person: Rasa Malijauskienė
E-mail: rasa.malijauskiene@vrm.lt
Telephone: +370 52718221

Internet address(es):

Main address: http://tvud.lrv.lt/

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5010

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=459860
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=459860&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Įstaigų, formuojančių ir įgyvendinančių valstybės politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, išskyrus vyriausybinių įstaigų, aptarnavimas.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Teisinių paslaugų pirkimas (MD-D1-34)

II.1.2)Main CPV code
79100000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Teisinių paslaugų pirkimas siekiant sudaryti preliminariąsias sutartis.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
79100000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Pirminės teisinės paslaugos:

1) dalyvavimas užsieniečio apklausoje, kurią atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar perkančiosios organizacijos tarnautojai Vilniaus mieste (1 paslauga asmeniui);

2) dalyvavimas užsieniečio apklausoje, kurią atlieka Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar perkančiosios organizacijos tarnautojai ne Vilniaus mieste (1 paslauga asmeniui).

Antrinės teisinės paslaugos:

1) procesinių dokumentų, susijusių su teisių į prieglobstį įgyvendinimu, teismui parengimas ir pateikimas (paslauga, be kita ko, apima šiuos elementus: susipažinimas su užsieniečio bylos dokumentais; susitikimas su užsieniečiu prieš rengiant procesinius dokumentus; susitikimas su užsieniečiu prieš teikiant procesinius dokumentus teismui) (1 paslauga asmeniui);

2) prieglobsčio prašytojo teisių ir teisėtų interesų gynimas pirmosios instancijos teisme Vilniaus mieste (paslauga, be kita ko, apima šiuos elementus: pasirengimas nagrinėti bylą; kelionė į antrinės teisinės pagalbos teikimo vietą ir atgal) (1 paslauga asmeniui);

3) prieglobsčio prašytojo teisių ir teisėtų interesų gynimas pirmosios instancijos teisme ne Vilniaus mieste (paslauga, be kita ko, apima šiuos elementus: pasirengimas nagrinėti bylą; kelionė į antrinės teisinės pagalbos teikimo vietą ir atgal) (1 paslauga asmeniui);

4) prieglobsčio prašytojo teisių ir teisėtų interesų gynimas apeliacinės instancijos teisme (paslauga, be kita ko, apima šiuos elementus: pasirengimas nagrinėti bylą; kelionė į antrinės teisinės pagalbos teikimo vietą ir atgal) (1 paslauga asmeniui).

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
Duration in months: 12
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekto identifikacijos duomenys: Iš 2014–2020 m. Prieglobsčio, migracijos ir

Integracijos fondo metinės programos finansuojamas projektas „Prieglobsčio

Prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas“ Nr. PMIF-1.1.4-V-02-001

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Preliminarioji sutartis:

Jei užsakovas nutraukia šią sutartį su tiekėju dėl sutarties 9.3 papunktyje numatytų aplinkybių, tiekėjas įsipareigoja sumokėti užsakovui 3 000,00 EUR baudą.

Pagrindinė sutartis:

Jei tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, moka užsakovui 5 proc. nuo visos sutarties kainos, nurodytos sutarties 2.1 papunktyje, dydžio baudą. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal sutartį pradėti skaičiuoti 0,05 proc. nuo sutarties kainos, nurodytos sutarties 2.1 papunktyje, dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo dieną. Jei tiekėjas nesuteikia paslaugų (pirminių teisinių paslaugų) užsakovo pranešime apie paslaugų poreikį nurodytu laiku, paslaugų teikėjui skiriama 300,00 EUR bauda ir tiekėjas privalo

padengti nuostolius, jeigu užsakovas privalėjo naudotis kito tiekėjo paslaugomis.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 02/07/2019
Local time: 14:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pirkimo procedūras vykdo kaip įgaliotoji perkančioji organizacija. Pirkimą atlikti įgaliojo Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/05/2019