Árubeszerzések - 248328-2020

28/05/2020    S103

Magyarország-Budapest: Szünetmentes áramforrások

2020/S 103-248328

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tábori áramforrás aggregátor utánfutón beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000739962018
II.1.2)Fő CPV-kód
31154000 Szünetmentes áramforrások
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tábori áramforrás aggregátor utánfutón beszerzése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
31154000 Szünetmentes áramforrások
34223300 Pótkocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest, Újszász utca 37–39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

3 db hálózatpótló áramforrás aggregátor mindegyik utánfutóra szerelve;

Oktatás 9-12 fő részére (2 óra elméleti és 1 óra gyakorlati oktatás).

Alkatrészek: hálózatpótló áramforrás aggregátorhoz üzemeltetési csomag min.600 üzemórára

Fsz. Alkatrészek Mennyiség 1 db aggregátorhoz (db) Mennyiség 3 db aggregátorhoz (db)

1. Olajszűrő 1 3

2. Üzemanyagszűrő 1 3

3. Levegőszűrő 1 3

4. Generátor ékszíj 1 3

Az áramforrás aggregátorok minimum az alábbi tartozékokkal kerüljenek leszállításra aggregátoronként:

– hajlékony üzemanyag cső a 20 l-es marmonkannáról történő üzemeltetéshez;

– kipufogó végdarab (csőív). Függőleges kipufogó cső esetén rendelkezzen túlnyomás kibocsájtó fedéllel

– földelő nyárs;

– földelő kábel 5 m-es;

– Az aggregátor és fogyasztója között szükséges kábel 30 m csatlakozóval (IP védettség: 54) és az elosztó kapcsolóval, védőföldes konnektoraljzattal;

– szerszámkészlet az akkumulátor és a tartozékok szereléséhez.

Az utánfutók minimum az alábbi tartozékokkal kerüljenek leszállításra utánfutónként:

– 1 db pótkerék (az utánfutón rögzítve);

– 1 db hidraulikus emelő;

– 1 db kerékanya kulcs;

– 2 db kerék ék.

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 6
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP 1.6.0-15-2018-00027 projekt

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 158-390239

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 6-62/LK/KBT/678/2018-01-1HA
Elnevezés:

Tábori áramforrás aggregátor utánfutón beszerzése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
05/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46145185
Postai cím: Moha utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: milipol@milipol.hu
Telefon: +36 14770080
Fax: +36 13345563
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 26 796 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/05/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
31154000 Szünetmentes áramforrások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
31154000 Szünetmentes áramforrások
34223300 Pótkocsik
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MH Anyagellátó Raktárbázis, 1163 Budapest Újszász utca 37-39.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

3 db hálózatpótló áramforrás aggregátor mindegyik utánfutóra szerelve;

Oktatás 9-12 fő részére (2 óra elméleti és 1 óra gyakorlati oktatás).

Alkatrészek: hálózatpótló áramforrás aggregátorhoz üzemeltetési csomag min.600 üzemórára

Fsz. Alkatrészek Mennyiség 1 db aggregátorhoz (db) Mennyiség 3 db aggregátorhoz (db)

1. Olajszűrő 1 3

2. Üzemanyagszűrő 1 3

3. Levegőszűrő 1 3

4. Generátor ékszíj 1 3

Az áramforrás aggregátorok minimum az alábbi tartozékokkal kerüljenek leszállításra aggregátoronként:

– hajlékony üzemanyag cső a 20 l-es marmonkannáról történő üzemeltetéshez;

– kipufogó végdarab (csőív). Függőleges kipufogó cső esetén rendelkezzen túlnyomás kibocsájtó fedéllel

– földelő nyárs;

– földelő kábel 5 m-es;

– Az aggregátor és fogyasztója között szükséges kábel 30 m csatlakozóval (IP védettség: 54) és az elosztó kapcsolóval, védőföldes konnektoraljzattal;

– szerszámkészlet az akkumulátor és a tartozékok szereléséhez.

Az utánfutók minimum az alábbi tartozékokkal kerüljenek leszállításra utánfutónként:

– 1 db pótkerék (az utánfutón rögzítve);

– 1 db hidraulikus emelő;

– 1 db kerékanya kulcs;

– 2 db kerék ék.

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 6
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 26 796 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46145185
Postai cím: Moha utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: milipol@milipol.hu
Telefon: +36 14770080
Fax: +36 13345563
Internetcím: http://www.milipol.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság az időközi kifizetés elbírálása során felszólította a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalt a szerződés 9.1. pont b) alpontjának módosítására, tekintettel arra, hogy a késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelmesen teljesített elméleti és gyakorlati felkészítés esetén az Ajánlattételi felhívásban és a megkötésre került szerződésben különböző, egymásnak ellentmondóak.

A fentiekre tekintettel Felek a KEHOP-1.6.0/Katasztrófavédelem II. - Tábori áramforrás aggregátor utánfutón beszerzése tárgyú, 6-62/LK/KBT/678/2018-01-1HA számú adásvételi szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.) Felek a szerződés 9.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

9.1. Amennyiben az Eladó a szerződés 3.1 pontjában megjelölt bármely teljesítési határidőt olyan okból kifolyólag, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szállítandó termék vonatkozásában a késedelmesen szállított termék nettó értékének 1 %-a/nap, az elméleti és gyakorlati felkészítés vonatkozásában a szállított termékek nettó értékének 0,3 %-a/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke:

a.) a késedelmesen szállított termék nettó értékének 20 %-a,

b.) a késedelmesen teljesített elméleti és gyakorlati felkészítés vonatkozásában a késedelmesen szállított termék nettó értékének 6 %-a.

2.)

A szerződés változással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak a felek között.

A szerződés módosítás időpontja: 2020. május 11.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság az időközi kifizetés elbírálása során felszólította a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalt a szerződés 9.1. pont b) alpontjának módosítására, tekintettel arra, hogy a késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelmesen teljesített elméleti és gyakorlati felkészítés esetén az Ajánlattételi felhívásban és a megkötésre került szerződésben különböző, egymásnak ellentmondóak.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 26 796 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 26 796 000.00 HUF