Services - 249689-2017

30/06/2017    S123    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Gdansk: Engineering design services

2017/S 123-249689

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
Gdańsk
80-804
Poland
Telephone: +48 583261888
E-mail: sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
Fax: +48 583261889
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Address of the buyer profile: www.gdansk.rzgw.gov.pl

I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie dokumentacji technicznych w podziale na IV części.

Reference number: IZ/TZR-370-23/2017/BJ
II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie dokumentacji technicznej na remont\przebudowę ubezpieczeń brzegowych rzeki Tuga w m. Nowy Dwór Gdański wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę oraz budowę nowego nabrzeża w Małdytach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Redy od dopływu ze Słuszewa do Jez. Orle wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonanie dokumentacji technicznej na rewitalizację koryta rzeki Łeby w km 14 + 500 – 25 + 920 odcinek Gać – Cecenowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71320000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/08/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/06/2017