Supplies - 249796-2022

11/05/2022    S91

Romania-Mioveni: Antiseptics and disinfectants

2022/S 091-249796

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: ORASUL MIOVENI
National registration number: 4318199
Postal address: B-dul Dacia, Nr. 1
Town: Mioveni
NUTS code: RO311 Argeş
Postal code: 115400
Country: Romania
Contact person: CATALIN NENCIU
E-mail: nelabarbuta@yahoo.co
Telephone: +40 0248260500
Fax: +40 0248260500
Internet address(es):
Main address: https://emioveni.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143065
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Achiziția de dezinfectanți, materiale de protecție, sisteme automate de dezinfecție și Teste rapide antigen COVID"

Reference number: 4318199/2022/7
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

In cadrul proiectului “ECHIPAMENTE DE PROTECTIE PERSONALA SI DEZINFECTANTI PENTRU UNITAȚILE DE ÎNVATAMANT DIN ORASUL MIOVENI” Cod SMIS 146721 se vor încheia 4 contracte de furnizare corespunzătoare celor 4 loturi precizate anterior prin care se vor achiziționa echipamente de protectie personala si dezinfectanti, astfel:

LOT 1 – Dezinfectanți;

LOT 2 – Materiale de protecție;

LOT 3 – Sisteme automate de dezinfecție;

LOT 4 – Teste rapide antigen .

TERMENUL-LIMITA DE RASPUNS DIN PARTEA AUTORITATII CONTRACTANTE LA SOLICITARILE DE CLARIFICARI ALE

OPERATORILOR ECONOMICI ESTE DE 11 ZILE INAINTE DE DATA -LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR.

TERMENUL-LIMITA DE TRANSMITERE A SOLICITARILOR DE CLARIFICARI DIN PARTEA OPERATORILOR ECONOMICI ESTE DE 15 ZILE

INAINTE DE DATA -LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 641 300.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI POT SA DEPUNA OFERTE PE UNUL SAU MAI MULTE LOTURI.

II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 2 - MATERIALE DE PROTECTIE

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

La locatiile indicate de beneficiar.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor livra materiale de protectie in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termen de livrare / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 838 475.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Axa Prioritara 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, investitia realizata contribuind la consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 4 - TESTE RAPIDE ANTIGEN

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141625 Diagnostic kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

La locatiile indicate de beneficiar.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor livra teste rapide antigen in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termen de livrare / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 408 100.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Axa Prioritara 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, investitia realizata contribuind la consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 1 - DEZINFECTANTI

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

La locatiile indicate de beneficiar.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor livra dezinfectanti in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termen de livrare / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 359 725.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Axa Prioritara 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, investitia realizata contribuind la consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

LOT 3 - SISTEME AUTOMATE DE DEZINFECTIE

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO311 Argeş
Main site or place of performance:

La locatiile indicate de beneficiar.

II.2.4)Description of the procurement:

Se vor livra sisteme automate de dezinfectie in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini și se va asigura instalarea, punerea in funcțiune, testarea, instruirea personalului desemnat și mentenanța preventivă in perioada de garanție.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termen de livrare / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 035 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Axa Prioritara 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, investitia realizata contribuind la consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale".

De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz.

II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".

De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:

- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia.

B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

Nota 3: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor.

III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016.

In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin. (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul C va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta:

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

IV. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante și persoana cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare achiziției, implicate în procedura de atribuire a contractului de furnizare sunt:

1. PRIMAR – dl. Georgescu Ion,

2. MANAGER PROIECT – Iordache Margareta Iuliana,

3. RESPONSABIL JURIDIC – Roșoagă Adrian Ionuț,

4. RESPONSABIL ACHIZIȚII – Nenciu Cătălin,

5. RESPONSABIL TEHNIC – Bejan Adrian Sorin,

6. DIRECTOR ECONOMIC – Sava Gheorghița,

7. Reprezentant SC SMART MIND SOLUTIONS SRL - Răuțu Daniel.

Nota 1: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin. (1) din Legea 98/2016, atat pentru Oferantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Tertii sustinatori si Subcontractantii declaratii in oferta.

Nota 2: In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantului/ Tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantului/ Tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Nota 3: In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente straine.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, următoarele:

1. Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului, LOTURILE 1, 2, 3 și 4.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3,4Proportia de subcontractareOfertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze, conform art. 179, lit. k) din legea 98/2016.

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe va prezenta lista principalelor livrări de produse efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi; -ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Pentru - LOT 1 – DEZINFECTANTI, pragul minim stabilit pentru experienta similara va fi furnizarea de produse similare, în ultimii 3 ani, în valoare cumulată de: minim 350.000 lei, fără TVA; Pentru - LOT 2 – MATERIALE DE PROTECTIE, pragul minim stabilit pentru experienta similara va fi furnizarea de produse similare, în ultimii 3 ani, în valoare cumulată de: minim 800.000 lei, fără TVA; Pentru - LOT 3 – SISTEME AUTOMATE DE DEZINFECTIE, pragul minim stabilit pentru experienta similara va fi furnizarea de produse similare, în ultimii 3 ani, în valoare cumulată de: minim 3.000.000 lei, fără TVA; Pentru - LOT 4 – TESTE RAPIDE ANTIGEN, pragul minim stabilit pentru experienta similara va fi furnizarea de produse similare, în ultimii 3 ani, în valoare cumulată de: minim 400.000 lei, fără TVA.

Loturile: 1,2,3,4Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 (sau echivalent) pentru domeniul in care se incadreaza activitatea/activitatile principala(e)ce fac obiectul contractului.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre Ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel încât activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/ partile subcontractate, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi inconcordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.

In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala",indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: numărul și data contractului, Beneficiarul și datele sale de contact, data și numărul documentului de recepție, tipul produselor livrate, valoarea produselor furnizate in ultimii 3 ani.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: Contracte de furnizare, Procese verbale de receptie produse si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.Aceste documente vor fi prezentate si de catre Ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.Nota 3: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm.Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.c) documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: Contracte de furnizare, Procese verbale de receptie produse si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.Nota 5: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2019-1 Euro = 4,7452 Lei, 2020 – 1 Euro = 4,8371 Lei, 2021– 1 Euro = 4, 9204 Lei.b) Pt alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020, 2021 publicat.

In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul/ Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificat/e emis/e de organisme de certificare acreditate, respectiv ISO 9001 (sau echivalent) sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/ dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca este cazul.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza.In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 (sau echivalent) nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul prezentarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/06/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/10/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/06/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Operatorii economici interesati vor depune oferta, in mod distinct, pe unul sau mai multe loturi, la alegere, din cadrul celor 4 loturi:

LOT 1 – DEZINFECTANTI – Garanția de participare: 3.000 lei.

LOT 2 – MATERIALE DE PROTECTIE – Garanția de participare: 8.000 lei.

LOT 3 – SISTEME AUTOMATE DE DEZINFECTIE – Garanția de participare: 30.000 lei.

LOT 4 – TESTE RAPIDE ANTIGEN - Garanția de participare: 4.000 lei.

1.Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația

de atribuire este de 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

2. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatiilor suplimentare în a 11-a zi

înainte de data limită de depunere a ofertelor.

3. Egaliate de punctaje:

a) Daca in urma evaluarii vor rezulta pe primul loc doua sau mai multe oferte cu punctaje egale, atunci va fi declarata castigatoare oferta

care are Pretul cel mai mic;

b) Daca in urma evaluarii vor rezulta pe primul loc doua sau mai multe oferte cu punctaje egale si preturi egale, va fi declarata

castigatoare oferta care va avea Garantia tehnica cea mai mare.

c) Daca si in aceasta situatie se mentine egalitatea de puncte, se va solicita reofertarea pretului.

DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire.

Nota 1: Inainte de atribuirea contractului, Autoritatea Contractanta solicita Ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie menționate în Documentația de Atribuire.

Nota 2: In situatia in care Ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare.

Autoritatea contractanta atribuie contractul Ofertantului clasat pe locul urmator, daca acesta indeplineste toate criteriile de calificare prevazute in anuntul de participare si in Documentatia de atribuire.

GARANTIA DE PARTICIPARE

GP trebuie sa fie irevocabila. GP trebuie sa prevada explicit ca plata se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta AC cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, prin incarcarea acesteia in SEAP impreuna cu oferta. GP va fi semnata de ofertant in mod obligatoriu cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Se va completa Form A. Sunt aplicabile prev. art. 35-38 din HG 395/2016. Pt. GP constituita prin virament bancar,plata se va efectua în contul RO45TREZ0495006XXX013864 deschis la Trezoreria Mioveni.

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016. Garantia de buna executie trebuie prezentata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea "Formulare" a Documentatiei de Atribuire.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

în conformitate cu prevederile legii nr.101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2022