Szolgáltatások - 249919-2019

29/05/2019    S103

Magyarország-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások

2019/S 103-249919

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Zsabokorszky Ágnes
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17956366
Fax: +36 17950833
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe: http://nkoh.kormany.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000185952019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000185952019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 31. § (3) bek. alapján központi beszerző sz.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet sz. feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Rendezvényszervezési feladatok, keretmegállapodás

Hivatkozási szám: EKR000185952019
II.1.2)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására.

A keretmegállapodásos eljárás második része a Kbt. 105. § (1) bek. c) pontja alapján kerül lefolytatásra.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45237000 Színpad építése
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45451000 Dekorációs munka
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
55300000 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások
92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások
92200000 Rádióval és televízióval kapcsolatos szolgáltatások
92300000 Szórakoztatási szolgáltatások
92312000 Művészeti szolgáltatások
92331100 Vásári szolgáltatások
92340000 Tánc- és előadó-művészeti szolgáltatások
92360000 Pirotechnikai szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
92621000 Sportesemény-támogatási szolgáltatások
92622000 Sportesemény-szervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HUZ EXTRA-REGIO NUTS 1
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe, de adott esetben, más országok is.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az elvégzendő tevékenységek köre jellemzően, de nem kizárólagosan társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális vagy sport eseménnyel kapcsolatos összejövetel előkészítése, szervező, összehangoló munka, rendezvényhelyszín, rendezvénytechnika biztosítása, helyszín berendezése, dekoráció, helyszín biztosítás, őrzés, programok, előadók, catering, szállás biztosítása és a kapcsolódó egyéb szolgáltatások összességére vagy ezek bármelyikére vagy ezek bármelyikének kombinációjára terjedhet ki.

A kapcsolódó egyéb szolgáltatások körét az eljárásra vonatkozó korábbi közzététel II.2.2) és II.2.4) pontja tartalmazza.

A keretmegállapodás alkalmazására a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet szerinti legalább 1100 szervezet - ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, e szervezetek irányítása alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szervek vagy intézmények, állami tulajodú gazdasági társaságok, a Kormány által alapított alapítványok és közalapítványok, kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladatot megvalósító szervezetek, illetőleg az önként csatlakozó szervezetek körét - köteles, illetve jogosult, így az az alapján megkötendő egyedi szerződések száma a keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan legalább 150 db lesz. Az egyedi szerződések átlagértéke várhatóan a nettó 200 millió forintot meg fogja haladni, így azok értéke, adott esetben, a megjelölt átlagérték többszörösét is kiteheti.

A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ, azok értéke és mennyisége is csak becsülhető. A keretmegállapodás időtartama alatt előfordulhat, hogy egyszerre több szervezet egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is ki kell tudnia elégítenie a nyertes ajánlattevőnek.

A keretmegállapodás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a tevékenysége ellátása során a birtokába kerülő adatok, különösen a személyes és a társadalmilag/politikailag érzékeny adatok védelmét a nyilvánosságra kerülés, illetve a módosítás ellen is biztosítani köteles.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi az előzetes minőségtervezés, a feladatok ellátása közbeni folyamatos minőség-ellenőrzés és dokumentálás is.

A keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések szerinti feladatok részletesebb bemutatását a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 25. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: 26. Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 27. Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 28. Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 29. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 12
Minőségi kritérium - Név: 30. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 31. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 14
Minőségi kritérium - Név: 32. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 33. Médiavásárlás (online, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 16
Minőségi kritérium - Név: 34. Médiavásárlás (online, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 35. Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 16
Minőségi kritérium - Név: 36. Médiavásárlás (rádió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 37. Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 21
Minőségi kritérium - Név: 38. Médiavásárlás (televízió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 39. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 11
Minőségi kritérium - Név: 40. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 41. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 42. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 43. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 44. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 362
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A felek a keretmegállapodást legfeljebb 2 alkalommal megújíthatják, azzal, hogy az ilyen módon megújított keretmegállapodás is legfeljebb az eredeti időtartammal megegyező időtartamú lehet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A beszerzés pontos műszaki tartalma, illetve a becsült érték az előzetes tájékoztató feladásának időpontjában nem meghatározható. A II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének vagy az 63. § (1) bekezdésének hatálya alatt áll.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3-4. és 6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének, valamint Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8-14. és 16. §-a szerint, további igazolások benyújtására is köteles.

Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz

a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába;

b) a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén, nincsen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt, vagy nem rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal, amennyiben ilyen előírás létezik.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor, a Kormányrendelet II. Fejezete szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további – alábbiakban meghatározott – igazolásokat is benyújtja.

a) a MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el,

b) a nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, továbbá, amennyiben ilyen előírás létezik, a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. § és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további - alábbiakban meghatározott - igazolásokat is benyújtja.

P/1 A felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység (rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátása) megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a 2 500 000 000 forintot.

P/2 A cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/3 Az igazolás benyújtásakor érvényes szakmai felelősségbiztosítás fennállását igazoló kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben:

P/1 az üzemi/üzleti eredménye a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében több mint egy évben negatív volt.

P/2 a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el vagy haladja meg a 2 500 000 000 forintot.

P/3 nem rendelkezik legalább 100 000 000 HUF/év és legalább 20 000 000 HUF/káresemény értékű, rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással.

III.1.3) ponthoz tartozóan - alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:

M/2 nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

(a) legalább 1 fő vezető rendezvényszervező szakember, aki

— felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendezvényszervezőként részt vett, legalább 3 db rendezvény szervezésében és lebonyolításában, amely igazolt részvételből legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátására is irányuló szerződéshez kapcsolódott.

(b) legalább 1 fő vezető stratégiai tervező, aki

— felsőfokú (egyetem vagy főiskola) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben stratégiai tervezőként részt vett, legalább 3 db rendezvény szervezéséhez kapcsolódó kommunikációs stratégia kidolgozásában és megvalósításában, amely igazolt részvételből legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátására is irányuló szerződéshez kapcsolódott.

(c) legalább 1 fő vezető biztonság technikus szakember, aki

— biztonság technikus vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben biztonság technikusként részt vett, legalább 3 db nagyméretű rendezvény komplex biztosítási feladatai megtervezésében és lebonyolításában, amely igazolt részvételből legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátására is irányuló szerződéshez kapcsolódott.

(d) legalább 1 fő vezető szcenikussal, aki

— szcenikus vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és

— a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szcenikusként részt vett, legalább 3 db nagyméretű rendezvény üzemeltetési és produkciós feladatai megtervezésében és lebonyolításában, amely igazolt részvételből legalább 1 db kormányzati kommunikációs feladatok ellátására is irányuló szerződéshez kapcsolódott.

(e) legalább 1 fő minőségbiztosítási vezető szakemberrel, aki felsőfokú minőségbiztosítási, minőségirányítási, minőségügyi vagy minőségmenedzsment vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 3. és 5-6. §-a szerint kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően további - alábbiakban meghatározott - igazolásokat is benyújtja.

M/1 a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásainak igazolását.

M/2 azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni, feltüntetve, illetve csatolva az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására e szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn.

Az M/1 igazolásnak és az M/2 önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő megfelel.

M/3 az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó - a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő, független auditáló szervezet által tanúsított - érvényes tanúsítványa másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait, ha az ajánlattevőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége a tanúsítványt az ajánlattételi határidő lejártáig megszerezni, feltéve, hogy az ajánlattevő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványnak.

A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:

M/1

(a) nem igazolja olyan, a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, legalább nettó 20 millió forint értékű szerződésekből származó, rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, amely

— legalább 2 db szerződés esetében nagyméretű rendezvény megszervezésére és lebonyolítására irányult, amelyből legalább 1 db szabadtéren megtartott volt, és

— legalább 2 db szerződés esetében nemzetközi sportverseny megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódott, amelyből legalább 1 db komplex biztosítási feladatot is magában foglalt, és

— legalább 2 db szerződés esetében állami ünnepi esemény megszervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódott, és

— legalább 2 db szerződés esetében komplex rendezvénysorozat megszervezésére és lebonyolítására irányult.

(b) nem igazolja olyan, a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására is irányuló, legalább 6 hónapos időtartamú keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alapján megkötött, legalább 30 db, egyenként legalább nettó 5 millió forint értékű, egyedi szerződés szerződésszerű teljesítését, amelyek keretében összességében sor került legalább

— stratégiai tervezési és tanácsadási feladatok ellátására, és

— integrált reklámügynökségi szolgáltatások nyújtására, és

— PR ügynökségi szolgáltatások nyújtására, és

— online ügynökségi szolgáltatások nyújtására, és

— gyártási feladat ellátására, és

— kutatási feladatok ellátására, és

— médiatervezésre és vásárlásra is.

Az ajánlatkérő a referenciaigazolás kapcsán azért követeli meg az ellenszolgáltatás összegének feltüntetését, mert a keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét beszerzésre vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az a tényleges beszerzési igények felmerülésétől függ, és a szolgáltatások jellegéből fakadóan a szerződések teljesítéshez kapcsolódóan nem írható elő olyan mennyiségi meghatározás, amelyre vonatkozóan a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos viszonyítás alkalmazható lenne.

M/3 nem rendelkezik bevezetett ISO 9001 szerinti, legalább rendezvényszervezésre, rendezvénytechnika biztosításra, helyszín biztosításra és őrzésre kiterjedő minőségbiztosítási rendszerrel.

II.2.5.) ponthoz tartozóan - értékelési szempontok:

Minőségi kritérium - Név: 45. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: 46. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3

Minőségi kritérium - Név: 47. Személyi állomány szervezettsége (fő) / Súlyszám: 30

Minőségi kritérium - Név: 48. Személyi állomány tapasztalata (db) / Súlyszám: 30

Minőségi kritérium - Név: 49. Teljesítésben részt vevő hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: 50. Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók foglalkoztatása (fő) / Súlyszám: 5

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevővel szemben a szerződés teljesítéssel összefüggésben elvárás

— minőségbiztosítási és információvédelmi irányítási rendszerek alkalmazása,

— hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű és fiatal munkavállalók képzése és teljesítésbe történő bevonása

Az ellenérték megfizetésére a szabályszerűen kiállított számla szerződés szerinti megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat is. Az ellenszolgáltatás teljesítésére, a szerződést biztosító mellékötelezettségekre és a teljesítési biztosítékra vonatkozó részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 059-136476
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/06/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/06/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az elektronikus bontás szabályai: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 68. § és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR Rendelet) 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Az ajánlatkérő, a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott eset kivételével hiánypótlási lehetőséget biztosít.

2. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozatot.

3. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a Közbeszerzési Hatóság honlapján szereplő minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

4. Az ajánlati biztosíték összege 30 millió forint, amely az ajánlatkérő MÁK 10032000-00334710-00000000 számú számlájára teljesíthető. Egyéb részletek a dokumentációban.

5. Ajánlatkérő Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli az ajánlatokat.

Az ár (nettó HUF) az alábbiak szerint kerül értékelésre:

1. Rendezvényhelyszín/Súlysz.: 15

2. Hangtechnika/Súlysz.: 17

3. Világítástechnika/Súlysz.: 17

4. Színpadtechnika/Súlysz.: 17

5. Műszaki háttérszolgáltatások/Súlysz.: 15

6. Videotechnikai szolgáltatások, vizuáltechnika/Súlysz.: 17

7. Televíziótechnika/Súlysz.: 17

8. Rendezvénytechnikai eszközök (berendezés, kordon, kerítés, dekoráció stb.)/Súlysz.: 16

9. Catering/Súlysz.: 19

10. Kiegészítő programelemek, előadók/Súlysz.: 18

11. Rendezvényszervezés - Rendezvénytípus csomagok/Súlysz.: 16

12. Szállás/Súlysz.: 15

13. Biztonságtechnikai szolgáltatások/Súlysz.: 17

14. Utazás, szállítás, egyéb logisztikai szolgáltatások/Súlysz.: 10

15. Kreatív koncepció, szövegírás és grafikai tervezés/Súlysz.: 15

16. Nyomdai szolgáltatások/Súlysz.: 9

17. Fotózás, videó-felvétel készítés - rendezvénydokumentálás/Súlysz.: 13

18. Filmgyártás, rádiós gyártás/Súlysz.: 15

19. Reklámajándékok és ruházat gyártása/Súlysz.: 9

20. Marketing és dekorációs elemek gyártása/Súlysz.: 9

21. Online ügynökségi feladatok/Súlysz.: 16

22. PR ügynökségi feladatok/Súlysz.: 17

23. Kutatási feladatok/Súlysz.: 12

24. Szakemberek munkadíjai/Súlysz.: 21

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10 pont.

Ajánlatkérő az 1-24. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. melléklet A 1.ba) pont szerint, a 47. részszempont esetében a B 1) pont szerint értékeli. Ajánlatkérő a 25-46. és a 48-50. értékelési részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. melléklet A 1.bb) pont szerint értékeli. A 49. és az 50. értékelési részszempont tekintetében a vállalás nem lehet kevesebb 3, míg a 47. részszempont tekintetében 1 főnél. A 49., továbbá az 50. értékelési részszempont esetében, az ajánlatkérő azon ajánlatokat, ahol a vállalás meghaladja a 12, míg a 47. részszempont esetében a 20 főt, teljesíthetetlen kötelezettségvállalást tartalmazónak ítéli, míg az így meghatározott mérték ötven százalékát elérő vagy meghaladó, illetve az előzőekben minimumként meghatározott mértéket el nem érő megajánlást tartalmazó ajánlat esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint jár el. A 25-46. értékelési részszempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti szinteket, valamint az értékelési módszer részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés alkalmazási jogát kiköti.

7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdés alkalmazási jogát kiköti. A lehetséges tárgyak, a beszerzés feltételei megegyeznek a tárgyi eljárásban foglaltakkal.

10. A IV.2.6) pont 60 napot jelent.

11. FAKSZ: dr. Zsabokorszky Ágnes, 00127.

12. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a dokumentációban foglaltakkal együttesen értelmezendőek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/05/2019