Services - 250608-2022

11/05/2022    S91

Lithuania-Vilnius: Architectural design services

2022/S 091-250608

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BĮ Kultūros infrastruktūros centras
National registration number: 110051791
Postal address: Šnipiškių g. 3, Vilnius
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 09309
Country: Lithuania
Contact person: Alina Grybauskienė
E-mail: alina.grybauskiene@kulturosic.lt
Telephone: +370 65591518
Internet address(es):
Main address: https://kulturosic.lrv.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6992
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=636562
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=636562&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: užsakovo funkcijų vykdymas

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rykantų Švč.Trejybės bažnyčia, Trakų raj.sav., taikomieji tyrimai, tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbų projekto parengimas ir ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Perkančioji organizacija numato įsigyti Rykantų Švč. Trejybės bažnyčios (u.k. KVR 1023), Bažnyčios g. 8, Rykantų k., Trakų r. sav., stogo (pastogės) ir fasadų tyrimų, tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projekto parengimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 39 740.50 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71248000 Supervision of project and documentation
71250000 Architectural, engineering and surveying services
71351914 Archaeological services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Perkančioji organizacija numato įsigyti Rykantų Švč. Trejybės bažnyčios (u.k. KVR 1023), Bažnyčios g. 8, Rykantų k., Trakų r. sav., stogo (pastogės) ir fasadų tyrimų, tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projekto parengimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 39 740.50 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 32
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutarties pirmojo etapo paslaugų suteikimo galiojimo terminas, dėl objektyvių priežasčių, Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 (dviejų) mėnesių terminui. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų suteikimo galiojimo terminas, atsižvelgiant į tvarkybos darbų finansavimo apimtis, Šalių raštišku susitarimu galės būti pratęstas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių terminui.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:

-pasiūlymą pateikęs dalyvis;

-kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

-kiekvienas subteikėjas ar kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais, t. y. siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas ne mažiau, kaip 5 (penki) proc. nuo projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų vertės be PVM, nurodytos pirkimo sutarties 2.2.1 papunktyje, sumai bet kuriuo iš dalyvio pasirinktų užtikrinimo būdų: banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/06/2022
Local time: 10:15
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/06/2022
Local time: 11:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/05/2022