Árubeszerzések - 250854-2020

29/05/2020    S104

Magyarország-Budapest: Oktatási berendezések

2020/S 104-250854

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13625214
Postai cím: Alkotás út 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Gábor
E-mail: papp.gabor@tf.hu
Telefon: +36 14879215
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Felsőoktatási Intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Oktatástechnikai, adatközponti számítástechnika

Hivatkozási szám: EKR001481042019
II.1.2)Fő CPV-kód
39162000 Oktatási berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 425 867 100.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
30230000 Számítógéppel kapcsolatos eszközök
32320000 Televíziós és audiovizuális berendezések
32324300 Televíziós berendezések
32330000 Hang- és videofelvevő és -visszajátszó berendezések
39162100 Tanítási berendezések
39162110 Oktatási kellékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Testnevelési Egyetem 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Rövid meghatározása:

Oktatástechnikai eszközök és adatközponti számítástechnikai eszközök beszerzése, telepítése.

A Testnevelés Egyetem átfogó fejlesztésének keretében az Egyetem Központi Épületének audiovizuális és oktatástechnikai rendszereinek (prezentációs eszközök, audio rendszer, videostreaming, videokonferencia, stúdiók, valamint mindezek integrált, egységes rendszerként való működését biztosító tantermi oktatástechnikai-, tanterem foglaltsági-, valamint videomenedzsment rendszer), valamint a kapcsolódó és integráltan működő adatközponti, hálózati médiatároló rendszereinek, valamint SAP HANA üzemeltetési környezethez szükséges adatközponti eszközök szállítása, telepítése és beüzemelése.

1 db Központi adattároló, amely rendelkezik minimum nettó 20TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SSD pluszkapacitással illetve minimum nettó 90TB (plusz a gyártói ajánlás szerinti hotspare diszk) SAS kapacitású hálózati tároló kapacitással

4 db összesen minimum 8500 TFlops számítási kapacitású Virtualizációs médiaszerver

1 db minimum 300 TFlops számítási kapacitású Mentési szerver

2 db SAP HANA 768 GB-os szerver

2 db AS (non-HANA) alkalmazásszerver (Hyper-V felett virtualizált)

1 db SAN+NAS funkcionalitású adattároló a 2 db HANA és 2 db non-HANA alkalmazásszerverek részére

2 db központi hálózati elosztó (switch) a SAP környezethez

1 db menedzsment hálózati elosztó a SAP környezethez

8 db Konzultációs szoba AV rendszerének kialakítása

7 db 32 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljeskörű AV technikai kialakítása

8 db 72÷90 fős tanterem videokonferencia és streaming funkcióval felszeret előadóterem teljeskörű AV technikai kialakítása

1 db Szenátusi tárgyaló prezentációs rendszerének kialakítása

1 db 2 teremrészből összenyitható 400 fős nagyelőadó teljeskörű audio/video technikai rendszerének (hangosítás, vetítés, 13 m2-es LED-fal) kialakítása

1 db Stúdió kialakítása a nagyelőadókhoz

1 db Operátori Stúdió kialakítása

1 db Digital Signage rendszer kialakítása az Aulába (8 m2-es LED fal)

1 db Teremfoglaltság menedzsment rendszer kialakítása

1 db Tantermi oktatástechnológia (AV) menedzsment rendszer kialakítása

1 db Videomenedzsment és streaming megoldás kialakítása

1 db Média/PR egyetemi rádió és TV stúdió kialakítása

— Szállító az oktatástechnikai rendszer leszállítása és implementálása során köteles Megrendelő szakembereit magyar nyelven, magyar nyelvű oktatási dokumentációk alapján az alábbi oktatásokban részesíteni:

– oktatástechnikai rendszer működtetéséhez szükséges felhasználói oktatás, amely során a részletes kezelési-, és hardver-, és szoftverismeret betanítása történik meg, mind elméleti mind gyakorlati oldalról. Az oktatásban érintett létszám maximum 40 fő.

– Az oktatás pontos időpontját és budapesti helyszínét a Felek közösen állapítják meg. Az oktatási tematikát Szállító az oktatás időpontját megelőző 20 nappal köteles Megrendelő részére megadni, aki arra 5 napon belül észrevételt tehet. Szállító köteles a jelen fejezetben meghatározott oktatásokhoz szükséges végleges oktatási anyagokat elektronikus formában az oktatás megkezdése előtt legalább 8 munkanappal Megrendelő részére átadni.

– Az oktatás célja az implementált rendszer üzemeltetőinek oktatása annak érdekében, hogy a rendszer bevezetése után készség szinten tudják napi szinten használni a rendszert, valamint a rendszer működése kapcsán felmerülő olyan jellegű hibákat, melyekhez nem szükséges gyártói vagy szállítói támogatás, önállóan tudjanak elhárítani.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.

A részletes műszaki leírást a Közbesz. Dokum. tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek / Súlyszám: 24
Minőségi kritérium - Név: 1.1. M.2.A) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0–36) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.2. M.2.B) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0–36) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.3. M.2.C) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0–36) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 1.4. M.2.D) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0–36) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2. Rendelkezik Felsőfokú végzettségű, PMP és/vagy Prince2 és/vagy IPMA és/vagy PMI nemz. köz. projektmenedzsment minősítésű szakemberrel, vagy egyenértékű minősítéssel rendel. projektvezetővel (igen/nem) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK előleg igénylés benyújtásának lehetőségét biztosítja. A vételár 100 %-nak megfelelő értékű számla kiállítására az AT az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és annak AK általi írásbeli igazolását (teljesítésigazolás) követően jogosult. Az előleg végszámlából kerül levonásra.

A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 249-617600
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Oktatástechnikai, adatközponti számítástechnika

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/05/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_87970717
Postai cím: Montevideo utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@4ig.hu
Telefon: +36 13712910
Fax: +36 13712911
Internetcím: http://www.4ig.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 425 867 100.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

A projektben definiált követelményeknek megfelelő Audio/Video berendezéseket és szoftvereket szállítja ajánlattevő a

Meghatározott típusoknak, mennyiségeknek és határidőknek megfelelően. Az eszközök telepítési helyszínre szállítása és felszerelése az előkészített helyekre.

Folyt.: VI.3) További információk pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.5) pont folytatása.

Alvállalkozásra vonatkozó információk, A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az ajánlatkérő képviselő munkatársakkal együttműködve az eszközök, szoftverek és licencek telepítését teljes körű elvégzése. A telepítéséhez, felszereléséhez szükséges kiegészítő eszközöket, anyagok biztosítása. Megvalósítja a leszállított és a meglévő rendszerek közötti rendszerintegrációt.

Rendszertervek ellenőrzése, audio rendszerek megtervezése és professzionális beállítása, kivitelezési dokumentáció elkészítése (rajz).

A leszállított és integrált Audio/Video rendszerek használatának és üzemeltetésének leoktatása ügyfél felé. Creston oktatástechnológia vezérlő rendszer tervezése és programozása a kivitelezés fázisban. A projekt során telepítendő Creston rendszerek programozásának felügyelete, szakmai irányítása, minőségi ellenőrzése és a gyártóval való szakmai kapcsolattartás menedzselése.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

— Eljárás eredményes

— Beérkezett ajánlatok száma: 1 db

Ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MAGYARORSZÁG 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Adószáma: 12011069-2-41)

Nyertes Ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MAGYARORSZÁG 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Adószáma: 12011069-2-41)

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/05/2020