Services - 251659-2022

11/05/2022    S91

Sverige-Södertälje: Catering

2022/S 091-251659

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Telge Inköp AB
Nationellt registreringsnummer: 556770-1437
Postadress: Box 633
Ort: SÖDERTÄLJE
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 15127
Land: Sverige
Kontaktperson: Camilla Svensson
E-post: camilla.svensson@telge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.telge.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

TI 2021-1147 Kall och varm catering

Referensnummer: 21/114
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55520000 Catering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kall och varm catering till Katrineholms kommun.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 400 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kall catering

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15811500 Färdiga brödprodukter
15811510 Smörgåsar
15811511 Färdiga smörgåsar
15894200 Färdiglagad mat
55520000 Catering
55521200 Måltidsleveranser
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Katrineholm

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kall catering

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Varm catering

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15894300 Färdiga maträtter
55520000 Catering
55521200 Måltidsleveranser
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Katrineholm

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Varm catering

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 240-633416
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Hotel Statt i Katrineholm Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556572-9232
Ort: KATRINEHOLM
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 64145
Land: Sverige
E-post: sarah@hotelstatt.se
Internetadress: http://www.hotelstatt.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 400 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 400 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Änglarnas Kök i KFV AB
Nationellt registreringsnummer: 556952-9042
Ort: KATRINEHOLM
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 64134
Land: Sverige
E-post: magnusjeppsson9@gmail.com
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 400 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15/02/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ComMat AB
Nationellt registreringsnummer: 556588-5422
Ort: KATRINEHOLM
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 64136
Land: Sverige
E-post: ekonomi@commat.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 400 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm/Nyköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/05/2022