Árubeszerzések - 253184-2016

22/07/2016    S140

Magyarország-Miskolc: Tömegközlekedési buszok

2016/S 140-253184

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK20352
Postai cím: József Attila utca 70.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baffi József
E-mail: draskoczi.zsuzsanna@emkk.hu
Telefon: +36 46515084
Fax: +36 46515092
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.emkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.emkk.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Használt, többfunkciós helyközi/távolsági kivitelű, kéttengelyes szóló (M3/II. osztályú) autóbusz beszerzése zárt végű pénzügyi lízingkonstrukcióban.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Használt, többfunkciós helyközi/távolsági kivitelű, kéttengelyes szóló (M3/II. osztályú) autóbusz beszerzése zárt végű pénzügyi lízingkonstrukcióban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 2 505 657 018.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU31 Észak-Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Elsődlegesen ajánlatkérő miskolci székhelye, vagy nyertes ajánlattevő műszaki átadás-átvételre alkalmas, a www.google.hu/maps szerint a székhelyétől 120 km-nél nem távolabbi telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

49 db használt, többfunkciós, helyközi/távolsági kivitelű, kéttengelyes szóló (M3/II. osztályú) autóbusz beszerzése zárt végű pénzügyi lízingkonstrukcióban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Lízing futamidő ajánlattevő által vállalt kezdőnapja (azaz a teljes mennyiségből utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja a szerződéskötés napjától számítva, min. 30, max. 120 nap) (Nap) / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: Nettó gépérték összesen (HUF) / Súlyszám: 65
Költség kritérium - Név: Teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR) / Súlyszám: 15
Költség kritérium - Név: Lízing ügyleti kamat (max. 3 havi BUBOR plusz 6 % kamatfelár) (%) / Súlyszám: 10
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 081-143544
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Pénzügyi lízing szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/06/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Budapest Lízing Zrt.
Postai cím: Váci út 193.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU10 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes.bl@budapestbank.hu
Telefon: +36 704366363
Fax: +36 4506015
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M6 L.O.G. Kft.
Postai cím: Belterület 2982/8
Város: Százhalombatta
NUTS-kód: HU10 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 2440
Ország: Magyarország
E-mail: info@m6log.hu
Telefon: +36 302307150
Fax: +36 23540343
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevők adószáma:

— Budapest Lízing Zrt.: 10782028-4-44,

— M6 L.O.G. Kft.: 13733353-2-13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/07/2016