Supplies - 253324-2022

13/05/2022    S93

Poland-Zabrze: Antiseptics and disinfectants

2022/S 093-253324

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
National registration number: 6482301274
Postal address: ul.3 Maja 13-15
Town: Zabrze
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 41-800
Country: Poland
E-mail: zampubli@szpital.zabrze.pl
Telephone: +48 323704241
Fax: +48 323704207
Internet address(es):
Main address: www.szpital.zabrze.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://www.platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Reference number: ZP/15/PN/2022
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym część IV SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13–15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13–15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatu do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatu do manualnej dezynfekcji narzędzi, endoskopów

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13–15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatu do manualnej dezynfekcji narzędzi, endoskopów, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji endoskopów

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13–15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji endoskopów, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatu do dezynfekcji aparatów do hemodializ

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13–15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatu do dezynfekcji aparatów do hemodializ, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa preparatów do higieny ciała i rąk

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13–15, 41-800 Zabrze

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do higieny ciała i rąk, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i szczegółowym formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik 1a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym część IV SWZ. Warunki zmian postanowień zawartej umowy stanowią § 10 wzoru umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 09:00
Place:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13–15, 41-800 Zabrze, budynek nr 8, I piętro, Dział Zamówień Publicznych

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, tj. www.platformazakupowa.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust. 1 Pzp, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 139 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, 4 Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ ;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania dotyczący art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 Pzp – załącznik nr 3 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 5 do SWZ.

4. Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 i 1a do SWZ

2) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów.

3) pełnomocnictwo

5. Dokumenty składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia:

1) podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt 4.3 SWZ.

6. Dokument składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego:

1) w trybie art. 139 ust. 2 Pzp oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – załącznik nr 2 do SWZ

2) w trybie art. 1 pkt. 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5.

7. Wykonawcy zagranicznemu poświęcono pkt 6 SWZ

8. Ofercie wspólnej poświęcono pkt 7 SWZ.

9. Zamawiający stosuje wytyczne art. 5k rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014).

10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków jakie można wprowadzić w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający przypomina, iż pełną informację w zakresie niniejszego postępowania można uzyskać pod adresem www.platformazakupowa.pl, w tym w dokumentach postępowania, m.in. SWZ wraz z załącznikami.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/05/2022