Szolgáltatások - 253762-2019

31/05/2019    S104

Magyarország-Budapest: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2019/S 104-253762

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 704897530
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.newdanubebridge.com

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Duna-Híd Építési Engedélyezési Tervdokumentáció

Hivatkozási szám: EKR000281092018
II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új DUNA-híd Építési Engedélyezési Tervdokumentáció

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest II. kerület, Horvát u. 12–26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Dél-Budapestnek szüksége van egy új hídra. Ez régi adósság, hiszen Csepel és Budapest 1.1.1950-jei egyesülése óta – azaz immár közel 70 éve – nincs a városhatáron belül közvetlen összeköttetés a budai kerületek és a XXI. kerület között. A Megyeri híd 2006-os átadását követően a most délen következik egy – villamospályát is tartalmazó – új híd, hogy összekapcsolódjon Dél-Pest, Észak-Csepel és Dél-Buda. Felépülését követően kelet-nyugati kapcsolatot teremt a külső kerületek között, radikálisan javítva ezzel a megközelítését és egyben napi 55 ezer autóval tehermentesítve a belvárosi hidak, napi hatezer gépkocsival pedig az Üllői út és más bevezető utak forgalmát. A híd tervezőjének kiválasztása nemzetközi tervpályázaton történt, amelyen számos neves külföldi és magyar tervezőiroda vett részt.

A közbeszerzési eljárás nyertesének feladata az Új Duna-híd építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint rendelkezésre állás a hatósági engedélyezési eljárás során és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban.

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése keretében elvárt feladatok:

— tervezési előkészítő feladatok elvégzése (különösen, de nem kizárólagosan: geotechnikai, geodéziai, hidrológiai, állapotfelmérési, környezeti, infrastrukturális tanulmányok és vizsgálatok elkészítése)

— vázlattervek, modellezések elkészítése

— intézkedési tervek

— építési engedélyezési tervek elkészítése

— további engedélyek kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése

— árazott és árazatlan tervezői költségvetés összeállítása

Ajánlatkérő a tervezési programban opcionális elemeket is meghatározott, amelyekre kötelező ajánlatot tenni.

Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 878
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 026-058305

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új DUNA-híd Építési Engedélyezési Tervdokumentáció

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
19/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Buro Happold Ltd
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_62330503
Postai cím: Lower Bristol Road 230
Város: Bath
NUTS-kód: UKK12 Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire
Postai irányítószám: BA2 3DQ
Ország: Egyesült Királyság
E-mail: edmund.metters@burohappold.com
Telefon: +44 2079074315
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UN Studio B.V.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95196547
Postai cím: Amsterdam 113
Város: Amsterdam
NUTS-kód: NL329 Groot-Amsterdam
Postai irányítószám: 1073AX
Ország: Hollandia
E-mail: m.kors@unstudio.com
Telefon: +31 205702040
Fax: +31 205702041
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 12 939 915.00 EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosításról szóló hirdetmény feladását az ajánlatkérő személyében bekövetkezett jogutódlás tette indokolttá. Tekintettel arra, hogy az EKR rendszer nem teszi lehetővé, hogy a hirdetményt a jogutód NIF Zrt. adja fel, arra a KKBK Nonprofit Zrt. által kerül sor.

A szerződésmódosítás időpontja: 19.3.2019

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/05/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Dél-Budapestnek szüksége van egy új hídra. Ez régi adósság, hiszen Csepel és Budapest 1.1.1950-jei egyesülése óta – azaz immár közel 70 éve – nincs a városhatáron belül közvetlen összeköttetés a budai kerületek és a XXI. kerület között. A Megyeri híd 2006-os átadását követően a most délen következik egy – villamospályát is tartalmazó – új híd, hogy összekapcsolódjon Dél-Pest, Észak-Csepel és Dél-Buda. Felépülését követően kelet-nyugati kapcsolatot teremt a külső kerületek között, radikálisan javítva ezzel a megközelítését és egyben napi 55 ezer autóval tehermentesítve a belvárosi hidak, napi hatezer gépkocsival pedig az Üllői út és más bevezető utak forgalmát. A híd tervezőjének kiválasztása nemzetközi tervpályázaton történt, amelyen számos neves külföldi és magyar tervezőiroda vett részt.

A közbeszerzési eljárás nyertesének feladata az Új Duna-híd építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, valamint rendelkezésre állás a hatósági engedélyezési eljárás során és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban.

Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése keretében elvárt feladatok:

— tervezési előkészítő feladatok elvégzése (különösen, de nem kizárólagosan: geotechnikai, geodéziai, hidrológiai, állapotfelmérési, környezeti, infrastrukturális tanulmányok és vizsgálatok elkészítése)

— vázlattervek, modellezések elkészítése

— intézkedési tervek

— építési engedélyezési tervek elkészítése

— további engedélyek kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése

— árazott és árazatlan tervezői költségvetés összeállítása

Ajánlatkérő a tervezési programban opcionális elemeket is meghatározott, amelyekre kötelező ajánlatot tenni.

Ajánlattevő feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi feladatra.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a Műszaki leírás tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 878
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12 939 915.00 EUR
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Buro Happold Ltd
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_62330503
Postai cím: Lower Bristol Road 230
Város: Bath
NUTS-kód: UKK12 Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire
Postai irányítószám: BA2 3DQ
Ország: Egyesült Királyság
E-mail: edmund.metters@burohappold.com
Telefon: +44 2079074315
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UN Studio B.V.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_95196547
Postai cím: Amsterdam 113
Város: Amsterdam
NUTS-kód: NL329 Groot-Amsterdam
Postai irányítószám: 1073AX
Ország: Hollandia
E-mail: m.kors@unstudio.com
Telefon: +31 205702040
Fax: +31 205702041
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Tervezési Szerződés preambulumában meghatározott kormányzati célok elérése érdekében a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KKBK Nonprofit Zrt.) meghívásos, előminősítéses, egyfordulós nemzetközi tervpályázati eljárást (továbbiakban: Tervpályázati Eljárás) bonyolított le az „Új Duna-híd” építésére irányuló beruházás tervezőjének kiválasztására, amelynek nyertese a Tervező lett. A Tervpályázati Eljárás eredményhirdetését követően a KKBK Nonprofit Zrt. a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. határozat 9. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 98. § (5) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást (továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) indított és folytatott le az „Új Duna-híd építési engedélyezési tervdokumentáció” tárgyban. A Közbeszerzési Eljárásban ajánlattételre a Tervpályázati Eljárás nyertesét hívta fel. A KKBK Nonprofit Zrt. a Közbeszerzési Eljárásban 20.12.2018-án kiküldött összegzésében a Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevőjeként a Tervezőt nevezte meg. A KKBK Nonprofit Zrt. és a Tervező 17.1.2019 napján az „Új Duna-híd Tervezési Szerződés” elnevezésű Tervezési Szerződést megkötötték.

A Kormány a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről szóló 1693/2018. (XII.17.) Korm. határozat 2. pontjában egyetértett azzal, hogy az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúrája, valamint az 1. pont 1.2. alpontja szerinti Repülőtérre vezető út teljes körű megtervezése és megvalósítása állami fejlesztésként, a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos (korábban: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos) irányításával, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési zártkörűen működő Részvénytársaság („NIF Zrt.”) mint építtető útján, Budapest Főváros Önkormányzatának bevonásával, a műszakilag lehetséges leggyorsabb ütemezéssel valósuljon meg.

A Kormány a hivatkozott Korm. határozat 3. pontjában a 2. pontban meghatározott feladat teljesülése érdekében egyetértett azzal, hogy az Új Duna-híd fő mederhídja tárgyában lefolytatott nemzetközi tervpályázat győztesével a létesítéshez szükséges valamennyi engedély megszerzésére, valamint a megvalósítására vonatkozó építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tartalmú és részletezettségű tervek elkészítésére kiterjedő tervezési szerződés (az “Új Duna-híd Tervezési Szerződés”) a KKBK Nonprofit Zrt. mint a C) pontban hivatkozott Tervpályázati Eljárás kiírója által kerüljön megkötésre, és hogy a KKBK Nonprofit Zrt. a megkötött Új Duna-híd Tervezési Szerződést átruházza – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 139. § (3) bekezdése szerinti jogutódként – a NIF Zrt. részére.

A fent írtakra tekintettel KKBK Nonprofit Zrt, mint szerződésből kilépő, a NIF Zrt, mint szerződésbe belépő, valamint a Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V. és a BURO HAPPOLD Ltd., együttesen mint szerződésben maradó felek megállapodást kötöttek egymással a szerződés átruházásáról a fent hivatkozott Korm. határozat szerinti tartalommal. A megállapodás egy példánya a szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezi.

A Megrendelő személyében bekövetkező jogutódlásra tekintettel megváltozott a szerződés tartalma a jogalanyok tekintetében. Erre tekintettel Szerződő Felek úgy döntöttek, hogy a Tervezési Szerződést módosítják annak érdekében, hogy a tartalma megfeleljen a fenti változásoknak.

A szerződésmódosítás időpontja: 19.3.2019.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás tárgya kizárólag az ajánlatkérő személyében bekövetkező jogutódlás átvezetése a szerződés szövegében, megállapítható, hogy a módosítás tartalmát tekintve nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Megállapítható továbbá, hogy a módosítással a szerződés gazdasági egyensúlya nem változik meg a nyertes ajánlattevő javára és a szerződés tárgya sem kerül kiterjesztésre az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

Szerződő Felek a fent írtakra tekintettel közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a Szerződést módosítják. A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 12 939 915.00 EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12 939 915.00 EUR