Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 253767-2021

Submission deadline has been amended by:  319285-2021
21/05/2021    S98

Česko-Ostrava: Lékařský nábytek

2021/S 098-253767

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ostravská univerzita
Národní identifikační číslo: 61988987
Poštovní adresa: Dvořákova 7
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 701 03
Země: Česko
Kontaktní osoba: Marie Regneri
E-mail: marie.regneri@osu.cz
Tel.: +420 597091043
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.osu.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.osu.cz
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.osu.cz/vz00001616
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.osu.cz/vz00001616
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka zdravotnických lůžek, lehátek a křesel pro LF OU

Spisové číslo: OU-23451/90-2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
33192000 Lékařský nábytek
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických lůžek, lehátek a křesel pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci OP VVV s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.

Výčet požadovaného plnění včetně specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 476 459.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 1 Dodání lůžek/lehátek pro obor urgentní lékařství

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192000 Lékařský nábytek
33192100 Lůžka pro použití ve zdravotnictví
33192120 Nemocniční lůžka
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Část 1: Dodání lůžek/lehátek pro obor urgentní lékařství.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 11 025.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 1
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 2 Dodání lůžek/lehátek pro obor fyzioterapii I

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192000 Lékařský nábytek
33192100 Lůžka pro použití ve zdravotnictví
33192130 Lůžka s motorovým pohonem
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Část 2: Dodání lůžek/lehátek pro obor fyzioterapii I.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 23 922.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 1
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 3 Dodání lůžek/lehátek pro obor ARO/interna a gynekologii/porodnictví

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192000 Lékařský nábytek
33192100 Lůžka pro použití ve zdravotnictví
33192120 Nemocniční lůžka
33193100 Vozíky pro invalidy a pojízdná křesla
33192210 Vyšetřovací stoly
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Část 3: Dodání lůžek/lehátek pro obor ARO/interna a gynekologii/porodnictví.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 756 500.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 1
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 4 Dodání lůžek/lehátek pro obor fyzioterapie II

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192000 Lékařský nábytek
33192100 Lůžka pro použití ve zdravotnictví
33192130 Lůžka s motorovým pohonem
33192150 Terapeutická lůžka
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Část 4: Dodání lůžek/lehátek pro obor fyzioterapie II.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 160 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 1
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 5 Dodání gynekologického křesla pro obor urologie

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192000 Lékařský nábytek
33192100 Lůžka pro použití ve zdravotnictví
33192210 Vyšetřovací stoly
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Část 5: Dodání gynekologického křesla pro obor urologie.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 48 760.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 1
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 6 Dodání kardiackého polohovacího křesla pro obor ARO/interna

Část č.: 6
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192000 Lékařský nábytek
33193100 Vozíky pro invalidy a pojízdná křesla
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Část 6: Dodání kardiackého polohovacího křesla pro obor ARO/interna.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 18 140.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 1
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 7 Dodání lůžek/lehátek pro obor pediatrie/neonatologie I

Část č.: 7
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192000 Lékařský nábytek
33192100 Lůžka pro použití ve zdravotnictví
33192210 Vyšetřovací stoly
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Část 7 Dodání lůžek/lehátek pro obor pediatrie/neonatologie I.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 303 471.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 1
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 8 Dodání lůžek/lehátek pro obor fyzioterapie III

Část č.: 8
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192000 Lékařský nábytek
33192100 Lůžka pro použití ve zdravotnictví
33192130 Lůžka s motorovým pohonem
33192150 Terapeutická lůžka
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Část 8: Dodání lůžek/lehátek pro obor fyzioterapie III.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 76 921.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 1
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 9 Dodání lůžek/lehátek pro obor ošetřovatelství

Část č.: 9
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192000 Lékařský nábytek
33192100 Lůžka pro použití ve zdravotnictví
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Část 9: Dodání lůžek/lehátek pro obor ošetřovatelství.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 38 860.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 1
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 10 Dodání lůžek/lehátek pro obor pediatrie/neonatologie II

Část č.: 10
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33192000 Lékařský nábytek
33192100 Lůžka pro použití ve zdravotnictví
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
II.2.4)Popis zakázky:

Část 10: Dodání lůžek/lehátek pro obor pediatrie/neonatologie II.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 38 860.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 1
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

OP VVV s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366.

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti dodavatele podle § 77 odst. 1 zákona. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

— výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 22/06/2021
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/06/2021
Místní čas: 10:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, zadavatel upozorňuje, že veřejné otevírání nabídek se nebude konat. Zadavatel provede otevírání nabídek v souladu s § 109 zákona. O otevírání nabídek bude zpracován písemný protokol, který bude účastníkům zpřístupněn u této konkrétní zakázky v části Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/05/2021