Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 254366-2021

21/05/2021    S98

Slovakia-Bratislava: Textile fabrics and related items

2021/S 098-254366

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
National registration number: 30844363
Postal address: Pražská 29
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK0 Slovensko
Postal code: 812 63
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Marek Siranko
E-mail: marek.siranko@reserves.gov.sk
Telephone: +421 257278257
Internet address(es):
Main address: http://www.reserves.gov.sk
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12336/summary
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12336/summary
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12336/summary
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Spravovanie štátnych hmotných rezerv

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Chirurgická maska (opakovateľne použiteľná)

II.1.2)Main CPV code
19200000 Textile fabrics and related items
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Chirurgická maska (opakovateľne použiteľná) je textilné tvárové rúško určené na opakované používanie, pokrývajúce nos, ústa a bradu, bez vdychového a/alebo výdychového ventilu, musí byť minimálne dvojvrstvová, s antibakteriálnou úpravou.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v samostatnom dokumente Súťažných podkladov časť C Opis predmetu zákazky

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Miesto realizácie a dodania predmetu zákazky sú závody SŠHR SR:

Ľupčianka, Slovenská Ľupča;

Borovina, Vígľaš;

Kopaničiar, Čachtice;

Brodnianka, Kysucké Nové Mesto.

II.2.4)Description of the procurement:

Chirurgická maska (opakovateľne použiteľná) je textilné tvárové rúško určené na opakované používanie, pokrývajúce nos, ústa a bradu, bez vdychového a/alebo výdychového ventilu, musí byť minimálne dvojvrstvová, s antibakteriálnou úpravou.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v samostatnom dokumente Súťažných podkladov časť C Opis predmetu zákazky

Dodanie do závodov SŠHR SR:

a. Ľupčianka - Slovenská Ľupča, Príboj 564, 976 13 Slovenská Ľupča 500 000 ks

b. Kopaničiar - Čachtice, Železničná 2, 916 21 Čachtice 500 000 ks

c. Brodnianka - Kysucké Nové Mesto, Cesta do Rudiny 3037/34, 024 01 Kysucké Nové Mesto 500 000 ks

d. Borovina - Vígľaš, Riečna 258, 962 02 Vígľaš 500 000 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je možné nahradiť podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Podrobné vymedzenie podmienok účasti:

Definované v samostatnom dokumente súťažných podkladov časť B Podmienky účasti

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť:

V súlade s § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní predložením vzorky a v súlade s § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní predložením dokumentov (certifikáty a potvrdenia) vzťahujúcich sa na vzorku.

Podrobné vymedzenie podmienok účasti:

Definované v samostatnom dokumente súťažných podkladov časť B Podmienky účasti

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Definované v samostatnom dokumente súťažných podkladov časť D Kritéria na hodnotenie ponúk

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/06/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/06/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Verejný obstarávateľ v zmysle čl. 22 časti A. Súťažných podkladov vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zloženie zábezpeky v nasledovnej výške: 15 000 EUR (slovom: pätnásťtisíc EUR).

Spôsob zloženia zábezpeky je definovaný v dokumente časť A Pokyny pre uchádzačov

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/05/2021