A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 254580-2019

03/06/2019    S105

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2019/S 105-254580

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi út 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: margit.vago@nofnkft.hu
Telefon: +36 14578040
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nkvp.hu/nof/
A felhasználói oldal címe: http://nkvp.hu/nof/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Soltész Kitti
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu
Telefon: +36 46512710
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.miskolc.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000631552019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000631552019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000631552019
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése, Belső Vár és Külső Vár kivitelezési munkái és a falkutatás tevékenység beszerzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45212351 Őstörténeti műemlékkel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Miskolc, Hrsz.: 32827/1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

II. ütem Belső vár:

A meglévő funkciók megtartása mellett a nyugati ebédlő-palotaszárny I. emeleti visszaépítésével kialakul az étterem. A Ny-i szárnyhoz kapcsolva az ötszögű bástya és a gépészeti helyiség is kialakításra kerül.

Az ÉNy-i torony mellett visszaépítésre kerül a lépcsőházi torony és az ezt megkerülő rámpa, melyek biztosítják az eltérő szintek funkcionális független megközelíthetőségét.

A tornyok helyreállításával lehetőség nyílik a legfelső szintek fedett-nyitott kilátóként való hasznosítására, illetve a délnyugati „csonka torony” visszaépítendő részében elhelyezett felvonóval a zárt kilátószint akadálymentes megközelítésére. A várban a kőfalazatok az alábbi rétegfelépítéssel készülnek:

A fal egyik oldalán, egyoldali falszínnel kb. 90 cm-ként kiegyenlítő soros kéreg kőfalazat, míg a másik oldalán vagy burkoló mészkő, vagy téglafalazat készül, a kőfalazatot középen egyszerű törmelékes kővel kell kitölteni. A történelmi szerkezetek (boltívek, boltozatok, stb.) falazási munkáinál fa mintaívek, állványzatok készülnek az építési, kivitelezési technológiai és balesetvédelmi előírások betartásával. A III. ütem GINOP tételeinél a duplikáció elkerülése miatt, az organizációs szempontok alapján a fal építési és állványozási munkái a II. ütem és a III. ütem HAZAI forrásánál lettek mennyiségelve.

A régészeti tudományos dokumentáció alapján rekonstruált (tervezett) épületrészek:

— Ny-i palotaszárny visszaépítése,

— lépcsőházi torony visszaépítése a megkerülő rámpákkal,

— palotaszárnyak magas tetőinek visszaépítése, a gyilokjárókkal és védőtetőkkel,

— tornyok teljes rekonstrukciója, a gyilokjárókkal és toronyfedésekkel.

Jellemző mennyiségi adatok:

Megvalósult fejlesztés (kiinduló állapot) hasznos alapterület: 2058 m2

Külső terek alapterületei: 941 m2

Új épületrészek hasznos alapterülete: 4508 m2

Új kialakítású külső területek: 652 m2

III. ütem Külső vár teljes rekonstrukciója:

A megvalósítandó - új látogatói élményt nyújtó - új építészeti elemek:

Királynék kertje: a középkori történeti kertépítészeti technikák felhasználásával, autentikus források alapján kiválasztott fűszer- és gyógynövényfélékből létesítendő bemutatókert.

Ikertornyok-várfalsétány: A négy égtáj felé tájolt rekonstrukciókén visszaépülő ikertornyokban kerül kialakításra turisztikai attrakcióként az az interaktív kiállítás.

Konyha épület kialakítása..

Kiegészítő élményelemek: díszkivilágítás.

A régészeti tudományos dokumentáció alapján rekonstruált (tervezett) épületrészek:

— négy bástyapár visszaépítése,

— külső várfal visszaépítése (két szinten végigsétálható),

— külső várteraszok létesítése, és funkcióval megtöltése,

— régi konyhaépület rekonstrukciója,

— cortinafalak (benne közlekedőkkel) rekonstrukciója.

Jellemző mennyiségek:

Új épületrészek hasznos alapterülete: 2880 m2

Új kialakítású külső területek: 1970 m2

A részletes feladatleírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Falkutatás:

A vár helyreállításához kapcsolódó falkutatások

BELSŐVÁR

— a korábbi dokumentációink során meghatározott „átkötő híd” a belsővár északi falán és az északnyugati torony északi oldalán lévő maradványainak falkutatással történő feltárása

— belsővár keleti déli és nyugati oldalain az egykori kerti terasz-szintek kapcsolódása, a kijáratok maradványainak falkutatással történő feltárása

— a palotaszárnyak és belső vár tornyai korona-gyilokjárói maradványainak (konzolok, járólapok) vizsgálata

KÜLSŐVÁR

— a külsővár északi toronypárjának maradványai a későbbi ágyúállás köpenyfalának takarásában vannak, roncsolásos falkutatással kell feltárni a meglévő, az 1974-ben elkészült helyreállítás ráfalazásainak bontásával

— a külsővár kváder-köves falmaradványainak (ikertornyok, várfalak) vizsgálata

Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdését.

A rajzzal és fényképpel kiegészített falkutatási dokumentációt 5 db papír alapú példányban és 3 db digitális példányban (pdf és DOC) szükséges átadni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. AF III.1.3) M/2.1. megh. szakember műemlék építmény kivitelezése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.2. AF III.1.3 M/2.2. megh szakmai tapasztalaton felüli építménygépészeti területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hóna / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1.3. AF III.1.3 M/2.3. megh szakmai tapasztalaton felüli építményvillamossági területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 50
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A részvételi felhívás jelen pontja azért került kitöltésre, hogy a felhívás a TED-re továbbítható legyen.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.1-15-2016-00018

II.2.14)További információk

A közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás komplexitása, a műemléki környezet által biztosított korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlan, vagyis nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Részletes indokolás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban található.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (továbbiakban: RJ), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,

— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a RJt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján:

RJnek jelentkezésében a 321/2015. Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő felhívja a RJk figyelmét, hogy a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a jelentkezés részeként, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más nyilatkozatot, dokumentumot.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:

A 321/2015. Korm. r. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a részvételi jelentkezés részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint RJnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevő (továbbiakban: AT) az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:

– a Magyarországon letelepedett ATnek a 321/2015. Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.

– a nem Magyarországon letelepedett ATnek a 321/2015. Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

II. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ/1. Alkalmatlan RJ, amennyiben

(i) a jelentkezésben megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, illetve

(ii) a jelentkezésben megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolás mód:

SZ/1. A Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján RJnek csatolnia kell az EEKDt, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

RJnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

AK a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja RJk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát RJnek csak az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie.

Közös részvételi jelentkezés esetén a közös RJk képviseletében a nyilatkozatot a jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Utólagos igazolás

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

P/1.

RJnek csatolnia kell nyilatkozatát a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

P/2.

A Kbt. 69. §-a szerint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi (a vizsgált időszakban megszűnt is) számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő évre vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal:

— a vezetett számla száma,

— számlanyitás dátuma,

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított két évben 15 napot meghaladó sorba állítás volt-e:

„Sorba állítás” alatt AK a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. AK bármely a megszűnés dátumát követő igazolást is elfogadottnak tekint a megszűnt számlákkal kapcsolatos igazolással kapcsolatban.

P/3.

A Kbt. 69. §-a szerint a Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti, az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

P/1. és P/3. pontok tekintetében: A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha RJ a 19. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett RJ kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P/1. pont szerinti követelménynek a közös RJk együttesen is megfelelhetnek, a P/2. és P/3. szerinti követelményeknek elegendő, ha a közös RJk egyike megfelel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri a nettó 1 500 000 000 HUF összeget.

P/2. Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 2 éven (24 hónapon) belül bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

P/3. Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, amennyiben RJnek vagy RJ jogelődjének számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több alkalommal (üzleti évben) negatív volt.

A Kr. 19. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke: RJ alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 1 500 000 000 HUF összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolás:

RJ-nek a 321/2015. Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

AK felhívja RJ-k figyelmét, hogy a 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja a RJk EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát RJ-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

Közös részvételre jelentkezés esetén a közös RJk képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó RJ teszi meg.

Utólagos igazolás:

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban, az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M/1.

A Kbt. 69. §-a szerint a Kr. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb, befejezett műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó építési beruházásait Kr. 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazoltan.

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a teljesítés helyét,

— a kivitelezés tárgyát és főbb mennyiségi adatait az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti tartalommal,

— a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy

— a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Alkalmazandó a Kr. 22. § (5) bekezdés és a Kbt. 140. § (9) bekezdés.

M/2.

A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolandó azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése és rendelkezésre állási nyilatkozatuk, akiket RJ be kíván vonni a teljesítésbe.

A végzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés ellenőrzésére:

— ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban vagy szakértői névjegyzékben, úgy az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelést - a nyilvántartásba/névjegyzékbe vétel ténye által - AK ellenőrzi az illetékes szervezet (kamara, minisztérium) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]),

— amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges),

— egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés - az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő - ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.

A fenti alkalmassági követelményeknek a közös RJk együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan RJ, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül (60 hónapban) befejezett műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési referenciamunkával, ahol a rekonstrukcióval és/vagy felújítással érintett hasznos alapterület elérte legalább a 2000 m2-t és tartalmazta legalább az alábbi munkarészeket: vegyes kőfalazás és/vagy boltív falazás és/vagy boltozat készítés és/vagy állványzat készítés.

Amennyiben az M/1. alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több külön szerződésből származó referenciamunka bemutatásával történik, akkor nem előírás, hogy a referencia külön-külön tartalmazza a felsorolt munkarészek mindegyikét, hanem a megadott munkarészeket a szerződések együttesen is lefedhetik.

Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 7.§ 15. pont alatti fogalom értendő.

Épület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben így meghatározott fogalom értendő.

Az M/1. pont tekintetében a felújítás alatt a fenntartási és/vagy karbantartási és/vagy megerősítési és/vagy bontást követő építési tevékenység értendő. AK az M/1. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdésére

A fenti referencia több szerződéssel is igazolhatók.

M/2.) Alkalmatlan RJ, amennyiben nem rendelkezik

M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki végzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterülete MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

M/2.2. legalább 1 fő építménygépészeti műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, rendelkezik.

M/2.3. legalább 1 fő építményvillamossági műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, rendelkezik.

M/2.4. legalább 1 fő kőszobrász-restaurátor szakemberrel, aki a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti valamely szakirányú - vagy azzal egyenértékű - végzettséggel és szakképzettséggel, valamint a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik.

AK a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.

AK a fenti jogszabályokban foglalt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK által a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. Korm. r. 32/A.§ (1), (3) és 32/B. § bek-ben meghatározottak szerint.

Számlázás: AK projektenként 6 alkalommal biztosítja számla benyújtásának lehetőségét (ide nem értve az előlegszámlát).

Előleg 10 %. Az előlegszámla a 1., 2., 3., 4., 5. részszámlákból és végszámlából kerül levonásra arányosan.

Falkutatás tevékenységének költsége a 3. részszámla és végszámla keretében kerül elszámolásra.

A Belső vár felújítása állami támogatásból (MVP GF/SZKF/1111/9/2017), a Külső vár felújítása EU forrásból történik (GINOP-7.1.1-15-2016-00018). Támogatás mértéke: 100 %, formája utófinanszírozás.

Tartalékkeret: nettó vállalkozói díj 8 %-a.

— Jótállási bizt.: 3 %. a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja és (3)-(5) bek szerint

— Késedelmi kötbér: 0,5 %-a naptári/nap, max 15 %-a

— Meghiúsulási kötbér: 30 %

— Jótállás: 60 hónap

Részletszabályok a szerződéstervezetben.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/07/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat, követelményt teljeskörűen a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) adja meg.

2. AK a tárgyalásos eljárás szabályait a Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pontja alapján alkalmazza tekintettel arra, hogy a megelőző eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az AK rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

3. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.

4. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

5. AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással RJ vagy AT korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

6. AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 és 10. Ajánlatkérő az Ár szempont tekintetében a fordított arányosítás módszerével, a Minőségi szempontok tekintetében az egyenes arányosítás módszerével kerülnek megállapításra az értékelési pontszámok. A módszerek részletes leírását a KD tartalmazza.

7. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

8. AK a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört alkalmazza.

9. AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melyet ATnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték mértéke: 15 000 000 Ft, azaz tizenötmillió forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosítékot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata CIB Bank Zrt. 10700086-42689106-74200003 számú számlájára kell befizetni, az eljárás címének feltüntetésével. Az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség formájában vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában is elfogadja. Befizetés, illetve átutalás kivételével az ajánlati biztosítékot oly módon kell rendelkezésre bocsátani, hogy annak érvényesítésére legalább az egyik közös ajánlatkérő jogosult legyen.

10. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételi jelentkezés részeként megtenni.

11. FAKSZ: dr. Miklós Csaba (00872.) és dr. Németh Ferenc (00981.).

12. IV.2.6) pont kiegészítése: az ajánlati kötöttség időtartama azért került kitöltésre, hogy a részvételi felhívás a TED-re továbbítható legyen, a részvételi szakaszban az ajánlati kötöttség időtartama nem értelmezhető figyelemmel a Kbt. 87. § (4) bekezdésére.

A jelen pont tartalma a „Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása” pontban folytatódik. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 1.7.2019 12:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

A „VI.3) További információk” pont folytatása:

13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a RJ/AT a jelentkezéshez/ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelem) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást) is (adott esetben). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.

14. A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 29. § (2) bekezdése alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében eljárva közös ajánlatkérőként folytatja le, az eljárás eredményeként létrejövő vállalkozási szerződést megrendelői oldalon kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata köti meg.

15. A felhívás II.2.7) pontjában foglalt teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítva 20 hónap, de legkésőbb 30.6.2021.

16. Szerződéskötés feltétele, hogy az eljárást megindító felhívás M/2.1. – M/2.3. pontjaiban felsorolt szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamara (www.mmk.hu) vagy a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu) névjegyzékében, továbbá a M/2.4. pontban foglalt szakembernek szerepelnie kell a Régészeti és műemléki szakértői névjegyzékben műemléki restaurátor szakterületen, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

17. Helyszíni bejárás és konzultáció tartására nem kerül sor.

18. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.

19. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévőt kiterjeszteni a következő mértéke: legalább 500 000 000 Ft/káresemény, 1 000 000 000 Ft/év mértékű építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítás.

20. RJ köteles nyilatkozni a Kbt. 66. § § (6) bekezdés a) és b) pontjai, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (mindkét nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tenni).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/05/2019